PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Terracotta amphora (storage jar)

Storage jar

Storage jar

Storage jar

Storage jar

Storage jar

Storage Jar

Storage Jar

Large Storage Jar

Storage Jar

Fragment of a Storage Vessel (Habb)

Storage Jar

Storage Jar

Storage jar

Storage Jar

Storage Jar

Storage Jar (Aryballos)

Storage Jar (Aryballus)

Storage Jar (aryballos)

Storage Jar (aryballos)

Storage Jar (Aryballus)

Storage Case (Karabitsu)

Two-handled pharmacy or storage jar with arms of the Orsini family and profile head of a man

Two-handled storage jug (albarello) with crowned eagles

Large Storage Jar (Ōtsubo)

Storage jar

Storage jar

Storage jar (albarello)

Storage Box in Nanban (Southern Barbarian) Style

Storage jar

One-handled storage jar (albarello)

One-handled storage jar (albarello)

Storage jar (albarello) for mostarda

Storage jar (one of a pair)

Storage jar (one of a pair)

Drum (Kotsuzumi) with Design of Hydrangea and Lacquered Storage Box

Spearhead and Storage Case (清 矛頭)

Signaling Baton (Saihai) and Storage Box

Manuscript Storage Cabinet

Manuscript Storage Cabinet

War Hat (Jingasa) with Storage Bag

Fragment of a Storage Bag

Storage Bag

Storage Bag (Chuval) Face

Storage Bag (Chuval) Face

Lidded Storage Basket

"'Det gifves en skyldighet som ålägger hvar och en, för det första att försörja sig sjelf, dernäst sin familj och sluteligen äfven sina tjenare.' Se Riksdagshandlingarne för 1848." Litografi av Fritz von Dardel

Boot & Co. [general store]. Meat market storage, groceries, liquors and cigars.

Boot & Co. [general store]. Meat market storage, groceries, liquors and cigars.

Laterna magica bild målad i färg på glasskiva."Taverones Vattenfall vid Tivoli, med ..... Tilff- och Traverlen af lagringen".

[African American workers standing on railroad tracks in front of a storage facility, possibly at Giesboro cavalry depot]

118. Pikedrakt fra Innvik, Stryn. Portrett av pike sittende med tine med klær i fanget, i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.118), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

Landskap, nær Tinnoset, Notodden, Telemark, med bygninger, ant. stabbur og loft i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Fra gårdstun med ant. loft og stabbur, Semb, Heddal, Notodden, Telemark. Persongruppe.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

U.S. Reports: United States v. MacDonald, 72 U.S. (5 Wall.) 647 (1867)

[Floor plan of laundry and food storage rooms]

Southeast corner of First and Burnside. Constructed in 1874 by S.G. Reid, modernization of upper stories by Bekins Storage, 1937, Burnside Bridge in foreground

Dal gård, Ullensaker. Låvebygning (?) med tjenestefolk i arbeid med kornsekker(?).Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet, muligens ca. 1880.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Lokomobil, Dal gård, Ullensaker. Oppstilt persongruppe ant. arbeidsmannskap til å betjene lokomobilen og treskeverket innenfor i låvebygning med låvebro og tårn. Se Andre opplysninger.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet med oberst L.C. Dahll foran.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Grupporträtt av realskoleelever i Norrtälje cirka 1880

Två fattigpojkar, sent 1800-tal/sekelskifte.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet, muligens ca. 1880.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Storage Chest

Trätrappa upp mot ett hus i fattig slummiljö.

[Floor plan for the proper storage of books in a library]

Reinsdyr står bundet til oppbevaringssted for høy og skinn. Høystakk - Luôvve.

Oppbevaringssted for høy og skinnfeller, antakelig. Høystakk - Luôvve

En samling barn framför en port och en kvinna som tittar fram i ett fönster ovanför. Väggskylt med text "Tvätt Strykning". Kvarngatan 31, kv Brandmästaren, nuvarande Artillerigatan 41, Stockholm. Porten är enligt Ny Illustrerad tidning 14 januari 1871 "prydt med lemningar från Dramatiska Teatern." Ovanför porten sitter ett brandförsäkringsmärke.

Map of the Passaic and Croton water-sheds, water courses, storage reservoirs, and sources of water supply for the cities towns and villages, within radius of 50 miles from the city of New York.

Map of the Passaic and Croton water-sheds, water courses, storage reservoirs, and sources of water supply for the cities towns and villages, within radius of 50 miles from the city of New York.

Äldre kvinna framför backstuga (jordstuga)

Burning of the Cold Storage building. Fifteen brave firemen lost their lives, July 10th, Columbian Exposition.

Burning of the Cold Storage building. Fifteen brave firemen lost their lives, July 10th, Columbian Exposition.

Burning of the Cold Storage building. Fifteen brave firemen lost their lives, July 10th, Columbian Exposition.

Burning of the Cold Storage building. Fifteen brave firemen lost their lives, July 10th, Columbian Exposition.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagringslokal.

Studioportrett av kvinne i drakt, som holder en ambar under høyre arm og et redskap i den venstre. Bakgrunnen er nøytral.

Studioportrett av kvinne i drakt og skaut, som bærer tre stykker ambar. Bakgrunnen er nøytral.

Studioportrett av kvinne i drakt, som holder en ambar under venstre arm. Bakgrunnen er nøytral.

Studioportrett av kvinne i drakt, som holder en ambar under hver arm. Bakgrunnen er nøytral.

[Farm equipment storage facility]

Mills, Milling and Log Storage - Wyoming

Mills, Milling and Log Storage - Idaho

Mills, Milling and Log Storage - Idaho

Mills, Milling and Log Storage - New Mexico

Mills, Milling and Log Storage - Wisconsin

Mills, Milling and Log Storage - Idaho

Mills, Milling and Log Storage - Arizona

Mills, Milling and Log Storage - Arkansas

Mills, Milling and Log Storage - Idaho

Mills, Milling and Log Storage - Washington

Mills, Milling and Log Storage - Washington

Mills, Milling and Log Storage - Wyoming

Mills, Milling and Log Storage - Georgia

Mills, Milling and Log Storage - Wisconsin

Mills, Milling and Log Storage - Missouri

Mills, Milling and Log Storage - Arizona

Mills, Milling and Log Storage - Alaska