PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Järnvägsstationen i Tierp, Uppland

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok

Teckning av Söderhamns station. Ur Adelskölds skissbok

Gamla stationshuset (1855 - 1900)Stationen anlades 1856. Den första stationsbyggnaden, envånings putsad, låg tvärs över spåren i bangårdens norra ände. Det revs 1900.

Malmö Central invigdes1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.

Malmö Central invigdes 1856.

Första stationshuset efter ombyggnationen av mittpartiet.

Bangården vid Malmö station. Malmö Central station. Från 1856 till 1864 hade södra stambanan öppnats i etapper. Stambanan från Malmö till Lund öppnades för trafik 1856-12-01. Första stationshuset i sten med banhall byggdes 1855-56 av en okänd dansk arkitekt, möjligen C.F.Rasmussen. Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. 1878 färdigställdes en stor utvidgning av spårsystemet, stallcirkel tillkom, reparationsverkstaden och godsmagasinet utvidgades. Anslutning av enskilda järnvägar till Statsbanans egen växande trafik. Det nya stationshuset och banhallen blev färdiga 1981. Arkitekt var A W Edelsvärd. Stationshus är K-märkt 1986. Dubbelspår mellan Malmö och Arlöv öppnades för allmän trafik 1896. För att följa efter trafikens utveckling har stationen genomgått flera utvidgningar och moderniseringar. Stationen kallas Malmö Central från 1926-05-15. Fick eldrift 1933.

Robertsholm station före namnbytet till Hofors. Framför stationshuset syns Gävle-Dala Järnvägs ånglok GDJ lok 4 "Norden", samt stationskarl Olof Wallström, född 1836, död 26/6 1884. Anställd 1/5 1861.

Bangården i Lund

Teckning Station

Gamla stationshuset i Nora

Jonsereds station.

Jubileumsbild från Göteborg.

Lund station

Text som finns med till fotot."(Ur arkivnr 4298, Orderjournal göteborg)Trafik Direktörs ExpeditionCirkulärFrån och med Söndagen den 1ste November komma följande förändringar, att äga rum med befälet vid Stationerne nemligenHerr Major Flack emotager Stations Inspektors beffatningen vid Götheborgs StationHerr Norrie den vid Jonsered samt herr Johnsson 1ste Bokhållare Befattningen vid Götheborgs StationDe nuvarande Stations Inspektorerna inventera ifrån sig till den nya emottagaren efter ömsesidig lägenhetDen nya Stationen vid Jonsered kommer att öppnas samma dag hvarefter intet tåg stadnar vid den gamla stationen utan på speciella ordres eller såvida signal dertill är uppe.Götheborg den 28 October 1857 "text på baksidan av fotot " stationen från sjösidan göteborgs hållet 1857?

Stationen i Jonsered.

Eslövs äldsta järnvägsstation 1858, sedd från gatusidan.

Fryksta station.

Malmö Central invigdes 1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.

Eslövs äldsta järnvägsstation 1858, sedd från gatusidan.

Falköping centralstation.

Fryksta station.

Centralstationen

Centralstation

Centralstationen

Gefle Bangård 1859.

Stationshuset vid Göteborgs bangård sett från Trädgårdsföreningens håll, efter en gravyr av konstnären C.G Berger

Centralstationen och Drottningtorget

Gävle Norra station.

Gävles första station på AlderholmenUr illustrerad tidning 8/10-1859

Skövde station

Centralstationen

Station anlagd 1858. Namnet ändrades till Hofors 1894.

Träsnitt av Töreboda station.

Centralstationen

Järnvägsstationen i Falun

Invigning av Hofors station.

Laxå station

Jonsered station.

Laxå station

Pågående banbyggnad vid oidentifierad station.

Stationen togs i bruk1860 .

JvmKBEA00279

Utsikt från nr 14 Skaraborgsgatan söderut mot Södra Bantorget.

Centralstationen

Sparreholm station

Text på baksidan av fotot"Jonsereds Fabrikers ABJonsered stationMålad i början av 1860-talet av Ludvig Messman.Tavlan äges av Jonsereds Fabrikers ABFår reproduceras med angivande av källan"

Två små envåningsflyglar tillbyggda 1872

JvmKBEA00191

Wäring station. 1860-talet

Centralstation

Sparreholm station

JvmKBEA00306

Stationen anlades 1862. Stationshuset har moderniserats i etapper.

Vingåker station.

Äldsta stationshuset sett från gatusidan.

SmbJ (Smedjebacken Järnvägs) station med blandat tåg. SadeltanklokStubbväxel, Vattentorn

Gamla stationshuset

Utsikt över stationen. Kvarnen Fatburan i bakgrunden.

Storviks station

Lund station

Fryksta station.

Falköping centralstation.

Stationen i Väring.

Hässleholms station.

Töreboda station.

Valla station.

Borås övre station på 1860-talet. Varberg - Borås - Herrjunga Järnväg. Stereoskopbild.

Vingåker station.

Stationen togs i bruk 1862

Hässleholms station.

Malmö Central invigdes 1856.

JvmKAAA00400

Träsnitt av Södra Station, Stockholm. År 1860.

Sparreholm station

JvmKDAA04232

Kilsmo station

Norrköping station

Gamla stationshuset. Liljeholmens Stationen togs i bruk1860 .

Från UB Uppsala

Fryksta station.

Lund C

Utsikt. Kvarnen "Fatburan" i bakgrunden. Stockholm Södra station mitt i bild.

Eslöv gamla järnvägsstation, ersatte 1866 den ursprungliga stationen från 1858. Revs 1914 i samband med byggnationen av en nytt stationshus. Här sedd från bangården.I Bakgrunden syns Nilssons Hotell och Jernvägshotel.

JvmKBEA01141

Stationen togs i bruk1858.

Stationen.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 1 "Wessman." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Liljeholmen station

Lok 13?

Borås övre stationshus.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 2 "Wessman." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Väring station.

Gävle - Dala Järnväg, GDJ, Minneskrift 1855- 1908.

Sjöändans station på 1860 talet, Litografi av J.H. Strömmer.