PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

City Hall subway station, New York

CHIEF EXECUTIVE RETURNS FROM WARM SPRINGS. WASHINGTON, D.C. APRIL 10. LOOKING THE PICTURE OF HEALTH, PRESIDENT ROOSEVELT TODAY RETURNED FROM A SPRING VACATION AT WARM SPRINGS. BESIDES SECRETARY OF COMMERCE HARRY HOPKINS WHO ACCOMPANIED THE PRESIDENT ON THE TRIP FROM HIS GEORGIA RETREAT, OTHERS AT UNION STATION WERE SECRETARY OF STATE CORDELL HULL AND SECRETARY OF THE TREASURY HENRY MORGENTHAU. LITTLE DIANA HOPKINS, DAUGHTER OF THE SECRETARY OF COMMERCE, IS ALSO IN THE PICTURE

A short and sincere declaration, to our Honorable Assembly, and all others in high or low station of administration, and to all friends and inhabitants of this Country, to whose sight this may come be they English or Germans [A Mennonites protes

A short and sincere declaration, to our Honorable Assembly, and all others in high or low station of administration, and to all friends and inhabitants of this Country, to whose sight this may come be they English or Germans [A Mennonites protes

Thomas Jefferson, 1780, Instructions for Serving at Mail Station under William Galvan

An act to authorize the President to call out and station a corps of militia, in the four western counties of Pennsylvania, for a limited time.

The universal right of suffrage is in danger from the Bryan's Station ticket

Onoe Matsusuke as the Ghost of the Murdered Wife Oiwa, in "A Tale of Horror from the Yotsuya Station on the Tokaido Road"

Design for a Railroad Station

Design for a Trolley Station

A complete list of the American navy. showing the name, number of guns, commander's name, and station of each vessel, to October, 1813- Including those on the lakes. [1813].

Wooding Station on the Mississippi

Entrance to the Liverpool [railroad] Station

Station Forty-Three: Kuwana, Seven-Ri Ferry at the Port, from the Fifty-Three Stations of the Tokaido

Station Thirty-Eight: Fujikawa, Scene at the Border, from the Fifty-Three Stations of the Tokaido

A Snowy Evening at Kambara Station

Station Twenty-six: Nissaka, Sayo no Nakayama, from the Fifty-three Stations of the Tokaido

Station Forty-Eight: Seki, Early Departure from the Headquarters Inn, from the Fifty-Three Stations of the Tokaido

View of the Kanagawa station at sunset

Tiger Rain at Ōiso Station

Chiriu, Station No. 40

Hodogaya Station and Shinkame Bridge

Shimono Suwa Station

Senba Station

Mochizuki Station

Santono Station

Wada Station

Ashida Station

Ōi Station

Senba Station

Miyanokoshi Station

Nagakubo Station

Station de paysans Russes devant une image

Ashida Station

Ōi Station

Fukushima Station

Maizaka Station

Shinagawa Station

Otsu Station

Kusatsu Station

Hamamatsu Station

Kambura Station

Akasaka Station

map from "The history and antiquities of the Hundred of Compton, Berks; To which are added Dissertations on the Roman Station “Calleva Atrebatum” and the Battle of Ashdown; with an account of Cuckhamsley, Lowborough and other antiquities in the neighbourhood"

map from "The history and antiquities of the Hundred of Compton, Berks; To which are added Dissertations on the Roman Station “Calleva Atrebatum” and the Battle of Ashdown; with an account of Cuckhamsley, Lowborough and other antiquities in the neighbourhood"

coat of arms from "The history and antiquities of the Hundred of Compton, Berks; To which are added Dissertations on the Roman Station “Calleva Atrebatum” and the Battle of Ashdown; with an account of Cuckhamsley, Lowborough and other antiquities in the neighbourhood"

Christianity from "The history and antiquities of the Hundred of Compton, Berks; To which are added Dissertations on the Roman Station “Calleva Atrebatum” and the Battle of Ashdown; with an account of Cuckhamsley, Lowborough and other antiquities in the neighbourhood"

The Capitol from the railway station, Washington, U.S., July 29, 1846

City of New-York, Brooklyn, Jersey City & Quarantine Station on Staten Island

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

"At the Railroad Station"

Teckning av Söderhamns station. Ur Adelskölds skissbok

Stationen. Ur Adelskölds skissbok

Station de Malines, Epreuve instantanée au passage d'un train au soleil couchant

Panama Railway - the Culebra or Summit Station

Malmö Central invigdes1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.

Gamla stationshuset (1855 - 1900)Stationen anlades 1856. Den första stationsbyggnaden, envånings putsad, låg tvärs över spåren i bangårdens norra ände. Det revs 1900.

Photograph of Detroit River Light Station

Malmö Central invigdes 1856.

Photograph of Alcatraz Island Light Station in California

Första stationshuset efter ombyggnationen av mittpartiet.

Photograph of Cape Canaveral Light Station in Florida

[Gen. Wm. Walker's Exp. in Nicaragua]: Half-way house on road to San Juan ['American Hotel,' used as way station for travelers to Calif.]

Bangården vid Malmö station. Malmö Central station. Från 1856 till 1864 hade södra stambanan öppnats i etapper. Stambanan från Malmö till Lund öppnades för trafik 1856-12-01. Första stationshuset i sten med banhall byggdes 1855-56 av en okänd dansk arkitekt, möjligen C.F.Rasmussen. Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. 1878 färdigställdes en stor utvidgning av spårsystemet, stallcirkel tillkom, reparationsverkstaden och godsmagasinet utvidgades. Anslutning av enskilda järnvägar till Statsbanans egen växande trafik. Det nya stationshuset och banhallen blev färdiga 1981. Arkitekt var A W Edelsvärd. Stationshus är K-märkt 1986. Dubbelspår mellan Malmö och Arlöv öppnades för allmän trafik 1896. För att följa efter trafikens utveckling har stationen genomgått flera utvidgningar och moderniseringar. Stationen kallas Malmö Central från 1926-05-15. Fick eldrift 1933.

Robertsholm station före namnbytet till Hofors. Framför stationshuset syns Gävle-Dala Järnvägs ånglok GDJ lok 4 "Norden", samt stationskarl Olof Wallström, född 1836, död 26/6 1884. Anställd 1/5 1861.

Teckning Station

Gamla stationshuset i Nora

Pilots Station / H. Lewis pinx. ; Lith. Jnst. Arnz & Co. Düsseldorf.

Passengers from Washington for the West are reminded that they can procure through tickets and baggage checks: at the Washington station, direct for all parts of the West! The connecting trains leave Washington daily at 6 A.M. and 41/2 P.M. T. H

Jonsereds station.

Jubileumsbild från Göteborg.

Lund station

Text som finns med till fotot."(Ur arkivnr 4298, Orderjournal göteborg)Trafik Direktörs ExpeditionCirkulärFrån och med Söndagen den 1ste November komma följande förändringar, att äga rum med befälet vid Stationerne nemligenHerr Major Flack emotager Stations Inspektors beffatningen vid Götheborgs StationHerr Norrie den vid Jonsered samt herr Johnsson 1ste Bokhållare Befattningen vid Götheborgs StationDe nuvarande Stations Inspektorerna inventera ifrån sig till den nya emottagaren efter ömsesidig lägenhetDen nya Stationen vid Jonsered kommer att öppnas samma dag hvarefter intet tåg stadnar vid den gamla stationen utan på speciella ordres eller såvida signal dertill är uppe.Götheborg den 28 October 1857 "text på baksidan av fotot " stationen från sjösidan göteborgs hållet 1857?

The Telegraph station, Sandy Hook - with view of operating room

Åkersberg vid Höörs station.

Stationen i Jonsered.

Eslövs äldsta järnvägsstation 1858, sedd från gatusidan.

Fryksta station.

Invigning av Göteborgs stationshus västra stambanan, litografi. Linjen Göteborg - Vårgårda - Falköping öppnad för trafik 5/10 1858. Ångloket "Westergötland" med lokförare Bondesson. Kunglig vagn

Malmö Central invigdes 1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.

Eslövs äldsta järnvägsstation 1858, sedd från gatusidan.

Fryksta station.

Gefle Bangård 1859.

Centralstation

Centralstationen

Stationshuset vid Göteborgs bangård sett från Trädgårdsföreningens håll, efter en gravyr av konstnären C.G Berger

Gävle Norra station.

Gävles första station på AlderholmenUr illustrerad tidning 8/10-1859

Station anlagd 1858. Namnet ändrades till Hofors 1894.

Skövde station

Centralstationen

Träsnitt av Töreboda station.

Järnvägsstationen i Falun

Invigning av Hofors station.

Laxå station

Sparreholm station