PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

POSTSERTIFIKAT 1779 PÅ SÅSTAD, POSTFØRERSERTIFIKAT

NAVNEPLATE: ANNE NIELSDATTER, FØDT DEN 23. JUNI 1819

ANDREA OTTESTAD GJERMUNDSDATTER 1820 - 1876, GIFT MED JOHAN OLSEN HVERVEN, HVERVEN GARD, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, HØGLUE MED BAND FESTET RUNDT PULLEN OG KNYTTET I SLØYFE FORAN, SKRUD.

TEGNING, OVERSIKT KJERNSTAD, TIL VENSTRE: GUTHUS, TEGNET AV: ANDREAS WULFSBERG GRØTTING,

PORTRETT HALVOR OUSTAD

Gruppe 8 familien Johan Gjestvang, foran fra venstre: Julie og Johanne, bak fra venstre: Oline, Andrea, Gina Matea, Ingeborg, Johan og Karoline. Andrea Gjestvang, f. 1820 med høg rynkelue og tettsittende skrud.

PORTRETT: MARIA OUSTAD, FØDT: VOLUNGBAKKEN

ELI FRANG 1802 - 1875, FØDT LAHLUM, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, RYNKELUE.

PORTRETT: MARTE KJELDSDATTER SANDE FØDT: 1791-D. 1868, SANDE, ROMEDAL, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, HØGLUE, FOLDELAGT SKURD.

MARI MORTENSDATTER HUSEBY 1783-, FØDT STORE REE, KVINNEKLÆR, KJOLE, HODEPLAGG, RYNKELUE MED MODERAT PULL, OG SKRUD SOM SITTERT ETT RUNDT ANSIKTET.

GARDSKART, NORDBRYN, NAVN PÅ JORDENE, ROMEDAL,

OLE NIELSEN FØDT 6. 1. 1808 PÅ HOLTE VESTRE PÅ TOTEN, , DØD 11. 11. 1879 TANGEN. LÆRER, KIRKESANGER OG KLOKKER I TANGEN KIRKE, BODDE PÅ KLOKKERGÅRDEN

LOVISE OLRICHE PEDERSEN FØDT 15. 5. 1821 VANG I HEDMARK DØDE 20. 5 1898 CHRISTIANIA. GIFT MED KLOKKER OLE NIELSEN PÅ TANGEN.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE, ROMEDAL

LÆRER CHR. ELIESEN, KJEVERUD SKOLEFødt Toten 6 mars 1828 - Død Hamar 11 okt. 1904

GRUPPE: 7, MILITÆRORKESTER GARDERMOEN MED INSTRUMENTER, NR 3 FRA VENSTRE: OLE OLSEN, REFSAHL, NR:5: SEVERIN MIKKELSEN KONGSPARTEN, NR. 4: EN FRA KNIPPEN UNDER REFSAHL, NR. 6: JENS HUSEBYHAUGEN

GRUPPE: 3, FRA VENSTRE: OLE ANDERSEN SKØIEN FØDT: 27. 09. 1829 - DØD: 11. 09. 1892, KRISTINE OLSDATTER BRUSTAD FØDT: 10. 07. 1796 - DØD: 01. 12. 1879, KAREN KRISTOFFERSDATTER FRENNING FØDT: 09. 08. 1843- DØD: 08. 11. 1917.

MONTASJE: ROMEDAL KIRKE, PREST TIL VENSTRE: WILHELM JULIUS KLEIST GEDDE 1872 - 1900, TIL HØYRE: KIRKEVERGE C. BORCHREVINK 1875 -1881. VILHELM JULIUS GEIST GEDDE VAR RESIDERENDE KAPELLAN I OTTESTAD 1867-1872 OG SOGNEPREST I ROMEDAL 1872-1900. EGNE NEGATIVER PÅ INTERIØR OG EKSTERIØR

GARDSKART, VEEN, STANGE FRA 1877,

PORTRETT: FURER OLE ELISEN, Født 1805 (døpt 6/10-1805)

PORTRETT: ELI ELISEN MED SKAUT, FØDT. CA: 1803 - DØD: CA: 1899

TEGNING, PORTRETT: OLIV BANKEN, ROMEDAL, SØSTER TIL NILS HUSE,

TOMTER GARD I VALLSET, VALLSET KIRKE I 1880-ÅRENE, FOLK, KYRSE ÅRBOKA 2006 S. 63

OLE HERSETH MAAGAARD 1814 - 1900, SIRI SØRENSDATTER HERSETH 1818 - 1902, MANNSKLÆR, KVINNEKLÆR, KJOLE, HODEPLAGG, HØGLUE MED FOLDELAGT SKRUD, MÅGÅRD

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nærmeste uthusene på Vik gård på Tangen 1880. Folkene i vegkanten er ukjente,

OLIV BRYHNI 1822 - 1904, MÅGÅRD

EKSTERIØR; ROMEDAL KIRKE, ROMEDAL GAMLE ST. PETRI KIRKE FRA 12 ÅRHUNDRE. REVET: 1886.

TEGNING: ROMEDAL KIRKE, 1881

PORTRETT: ENER O. NORDLI FØDT: 08. 05. 1859, UNIFORM, MILITÆRTJENESTE

STOR GRUPPE: ELEVER, JØNSBERG LANDBRUKSSKOLE, ROMEDAL

OLIV BRYHNI 1822 - 1904, MED BARNEBARN ???, MÅGÅRD, KVINNEDRAKT, HODEPLAGG, SKRUD, LUE, KJOLE

SAGATUN FOLKEHØGSKOLE, SKOLEKLASSE, DAMER, REKTOR OLE ARVESEN, SKOLEKLASSE FRA SAGATUN FOLKEHØGSKOLE, SKOLEÅRET 15. 10. 1890 REKTOR OLE ARVESEN, NR. 2 TIL HØYRE, ØVERSTE RAD: ANNE ØDEGÅRD, VAALØDEGÅRDEN, STANGE FØDT: 1875

VIKSFOSSEN, VERKSTEDBYGNINGEN, SMIE, TØMMERRENNE, FOLK, TANGEN,

GRUPPE: 43 SKOLEELEVER MED LÆRER, ÅSEN SKOLE

GRUPPE: 25 SKOLEELEVER OG LÆRERE, TIL VENSTRE BAK:LÆRER C. WOLD, LÆRER PER MIDTVIK, STORHOV SKOLE, VALLSET, STORHOVSKOLEN

EKSTERIØR: BOLIG, BJØRBY HUS MED VERANDA, LØKENKVÆRN, PÅ VERANDA: MATHEA ANDERSDATTER SLAGSVOLD, PEDER STORBERGET

HØYONN, ELINE TILLESDATTER, ELINE VED HØYHENGET, MED RIVA ELI CATHRINE, PÅ GRINDA SIGNE, MANNEN UKJENT, STORVEEN, VALLSET

INTERIØR: KJØKKEN, EVINA MILLOM BAK OVNSRØRET, MARTHE SANDE RØRER I GRYTA, OLIV RINGNES MED KAFFEKVÆRN, KJELE, GRIMERUD, OTTESTAD,

VIKSFOSSEN, TANGEN, TRERENNER, VIK MØLLE, DALFALLPUTTEN ?

LUNDGAARD LILLE, CA. 1900

EKSTERIØR: TANGEN STASJON, STASJONSBETJENING OG PASSASJERER FORAN, TANGEN,

EKSTERIØR: GRANLY LANDHANDLERI, OTTESTAD, TREBRU I FORGRUNNEN

EKSTERIØR: ATLUNGSTAD BRENNERI, SETT FRA MJØSA, BRYGGE, ATLUNGSTAD BRÆNDERI, OTTESTAD

OVERSIKT GARDSTUN RINGNES GÅRD, OTTESTAD, CA 1895.

INTERIØR: BOLIG, BJØRBY, STUE, PEDER STORBERGET LESER VED BORD, MATHEA ANDERSDATTER SLAGSVOLD

OVERSIKT STORGATA OPPOVER FØR BRANNEN, OTTESTADGÅRDEN, H. BERG. HUS, L. BERG, S. ANDERSEN GÅRD, FOLKVANG, TINGVOLD, HAMMER, L. BERG,

POTETSETTING MED ARD, 2 HESTER, FOLK, ØSTRE DÆHLIN, OTTESTAD, Hesteredskap.

Oversikt Stangebrua, 5 hestskysser, melkekjørere, Bekkelaget, Hamar i bakgrunnen.

TEGNING AV ELISIF LIND, EKSTERIØR: ELTONBAKKEN,

GRUPPE: 6 MENN, STANGE SKYTTERLAG, LANDSSKYTTERSTEVNE TRONDHEIM, FORAN FRA VENSTRE: KNUT FAUSKE SKYTTERKONGEN, OLE M. NØKLEBY, BAK FRA VENSTRE: SYVERIN P. LINDSTAD, ANDERS LIER, AMUND OUSTAD, JENS ASKUM, STOR POKAL

Bilde fra Jønsberg landbruksskole. Nr. 3 fra venstreer Ole Eriksen Haugseth.

Lars Ødegaard, Bredsvoldødegården, født 22. september 1890, er 1. gutt fra venstre i 2. rekke, altså nr. 5 fra høyre. I følge Ruth Ødegård er bildet tatt ved småskolebygningen («neriskolen» som jeg kalte den) på Korslund. Må sjekkes når skolen ble flyttet fra Langengen, 100 meter unna, til nybygg på Korslund. Til høyre er lærer/kirkesanger Ust, mens lærerinnen t. v. er frøken Dæ(h)li. Lars er antagelig rundt eller litt under 10 år på bildet, altså foto fra helt på slutten av 1800-tallet/ca. 1900.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, GAUSTAD GÅRD

EKSTERIØR: GARDSBRUK, DAHL GÅRD, ROMEDAL

GRUPPE: 8, SKOGSRUDORKESTERET, BAK FRA VENSTRE: HELGA SKOGSRUD (GIFT MED KARL HOLM) EVEN SKOGSRUD, OLE BÆKKEN, NILS EVENSEN, TILLE SKOGSRUD, FORAN TIL VENSTRE: ANNA BÆKKEN (GIFT LANDMARK, SVERIGE), HILDA EVENSEN, DATTER AV NILS EVENSEN), SIGRID SKOGSRUD, (GIFT MED ARNT FJÆSTAAD. TANGEN, MUSIKKINSTRUMENTER, STRYKERE, BLÅSERE,

GRUPPE: 2, BRENNERIMESTER STRAND, (TANGEN BRENNERI), OLE REFSAHL,

EKSTERIØR: GARDSBRUK, BERG GÅRD, ROMEDAL

Elever ved Jønsberg landbruksskole.

EKSTERRIØR: GARDSBRUK, FURUSETH GÅRD, FURUSET NORDRE

DAMPLOKOMOBIL TREKKER TRESKEVERK, TRØSKELÅVE, TRESKELAG, FOLK, SAKSLUND, MASKINIST ER: EMIL EVENSEN, NAVN PÅ TRESKVERKET: SVERRE I ELLER SVERRE II. ÅR. 1900-1910. Damptreskeverk.

OVERSIKT MOT STANGE STASJON SETT FRA JAGERSBORG MED BEBYGGELSEN RUNDT, (STANGE SETT FRA FRANG, NYTT NR: 0417-4019) POSTKORT.

Ukjent familie foran et hus.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, GAUSTAD GÅRD OG KIRKEBY, ROMEDAL,

GRUPPE: 2 MENN I ROBÅT, TIL HØYRE: PETER SINNERUD, RODDE TURISTER PÅ VERONA LAKE, USA

EKSTERIØR: GARDSBRUK, TORSTAD GÅRD, ROMEDAL

Fremst i midten: Nils Stenberg, t. h. Ole Bretten. Bakerst t. v. Ivar Hoel. De andre ukjente.

Ukjent tømmerbygning,, Stange. Sveitserstil.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, MAAGAARD, ROMEDAL

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HUSE GÅRD

EKSTERIØR: GARDSBRUK, BRYHN STORE, ROMEDAL, STORBRYN, STANGE

EKSTERIØR: GARDSBRUK, GALGUM GÅRD, ROMEDAL

Nordre Stenberg, Romedal i Stange. Sittende f. v. Martin og Helene Oustad, Olaf Mæhlum, Anna Berg og Petra Stenberg med syv barn.

EKSTERIØR: ELTONSTUA, ELTONBAKKEN, NÅ PÅ HEDMARKSMUSEET

Jønsberg landbruksskole, Stange. Bestyrerboligen.

Pløying på Stenberg, Romedal i Stange, med plog og hester. F. v. Halvor Stenberg, husmennene Petter Multhagen og Edvard Larsen.

Stenberg Søndre, Romedal i Stange. Ny hovedbygning settes opp.

OVERSIKT STORGATA OPPOVER FØR BRANNEN, OTTESTADGÅRDEN, . H. BERG HUS, L. BERG. S. ANDERSEN GÅRD, FOLKVANG, TINGVOLD, HAMMER, L. BERG

TRANSPORT AV MELK MED HEST OG VOGN, OLE REFSAHL KJØRER, TANGEN,

VED STANGE SKOLE: FRANGGÅRDEN, BIRKELI, LINDSTADØDEGÅRDEN,

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN KAATERUD ØVRE, MYE FOLK, KÅTERUD ØVRE, OTTESTAD

Gruppe, fire jenter. Tv: Ingebord Narud (1887-1983), født på Oustad, Romedal i Stange. De andre er ukjente.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, LI GÅRD

EKSTERIØR: GARDSBRUK, FJØSET PÅ VIK, NÅ REVET, TANGEN,

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VOLD GÅRD, ROMEDAL

EKSTERIØR: GARDSBRUK, SÆTERBAKKEN GÅRD,

Elever fra Jønsberg landbruksskole. T. h. Lars Bretten som solgte Bretten gård til Hedmark fylke (Jønsberg). De andre er antagelig elever ved Jønsberg, da Bretten hadde elever boende privat hos seg.

Stenberg søndre, Romedal i Stange. Etter brann.

Søndre Arneberg. F. v. Hanna Arneberg, Inga Arneberg (g. Fæstad), Ludvig Westbyen, Helmer Arneberg. Bakerst f. v. Lars Arneberg, Haakon Arneberg og Louise Arneberg.

Lilleberg i Romedal, Stange. Tv. Karelius Johannesen Haug, Våler (f. 1835-1913) og Ludvig Westbyen.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, ROSENLUND GÅRD

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, GAUTESTAD, STANGE

EKSTERIØR: GARDSBRUK, SKAARAAS GÅRD, SKÅRÅS

Familien Even Nilsen Stenberg (1828-1909), Eli Olsdatter Dahl (1824-1904), Marte Stenberg (1860-1933), Guri Stenberg (1861-1946) og Nils Stenberg (1868-1944).

EKSTERIØR: GARDSBRUK, GAUSTAD GÅRD, ROMEDAL,

Elever ved Jønsberg landbruksskole på sommertur. 1. rekke f. v. Olaf Herlin, i midten Hj. M. Hoel (Stensberg, 1880-1964), 2. rekke fv: mannen med lita rund lue er Helmer Arneberg. Den 3. med høy hatt: Gønner Oustad (f Fjøstad), ved siden av henne nesten skult: Petra Stenberg (f Oustad 1878-1970). Siste rekke f. v. mot trestammene: Ole Bretten, Romedal.

BUSVOLD GARD I ROMEDAL, STANGE. 1905-1910. SE STANGE HISTORIELAGS ÅRBOK"GAMMALT FRA STANGE OG ROMEDAL 2009" S. 136.

EKSTERIØR: FUGLHOL, BOLIG, OTTESTAD

Fra Jønsberg landbruksskole, antagelig før 1910. Nr. 4 fra venstre er Nils Stenberg, lærer på Jønsberg 1896-1916. De andre er ukjente.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, SKØTTEREN GÅRD,

"Tråkåbånnsag", båndsag. Ukjent gutt. Konstruktør Iver Wien.