PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Ljusbild, fotografi av bruksmaskin?

Kolorerad ljusbild för skioptikon med motiv av slott på ö. Möjligen Saint-Michels-Mount, Cornwall, England.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av fartyg förtöjt i ishavet med folksamling på isflak.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av två små barn som tittar i bilderbok.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av hund/ tik med valpar.

Kolorerade fotografier.Liverpool - Exchange - J.V. (James Valentine & Son) , en palatsliknande byggnad i italiensk renässansstil med karaktäristisk pelargång.

Handmålade ljusbild för skioptikon med religiöst motiv.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av sällskap i överklassen som roar sig.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv avpar blickande ut över hamnstad.

Handmålad ljusbild för skioptikon med motiv av sällskap från överklassen lyssnar till pianospel.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av katt.

Ljusbild, porträtt av man, inom armen, general?

Skioptikonbild med motiv av fontän på Berlin-avenue. Springbrunn.

Ljusbild, porträtt av kvinna.

Fontäner i St. Cloud, Paris.

Skioptikonbild. London. Vy ifrån Picadilly mot hotellet Walsingham House Hotel. Hotellet revs 1905 och ersattes med Ritz Hotel.

Kolorerade fotografier."Vienna - The Graben" ur bildserien France to Buda-Pesth.

Skioptikonbild med moiv av fontän vid slottet Versaille i Paris.

Kolorerade fotografier.Liverpool - Lime Street - J.V. (James Valentine & Son) , en av stadens paradgator, med en mängd monument, statyr och ståtliga byggnader

Ljusbild, porträtt av ung kvinna.

Skioptikonbild med motiv från Oberammergau i Tyskland.

Skioptikonbild. Missionärsskola/barnhem. Okänd plats i Afrika.

Ljusbild, porträtt av man, inom armen, general?

Kolorerad ljusbild med motiv av ekipage på väg i djungeln.

Ljusbild, porträtt av kvinnor och barn.

Skioptikonföreläsningsserie. "Battleship Texas".

Kolorerade fotografier."The Albert Memorial Belfast"."Irland II".

Kolorerad skioptikonbild av York & Son, London 1890-tal."Munich - The old and new churches" ur bildserien France to Buda Pesth.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."The Burial of Christ".

Kolorerade fotografier.Topografisk vy från Irland, med båt i förgrunden. Ur bildserien "Irland I".

Kolorerad skioptikonbild av York & Son, London 1890-tal."Saltsburg" ur bildserien France to Buda-Pesth.

Kolorerad skioptikonbild av York & Son, London 1890-tal."Vienna - The Graben" ur bildserien France to Buda-Pesth.

Ljusbild, porträtt av målade män ur stammen Matatek eller Tambukie.

Ljusbild, fotografi av indiankvinna från stamen Matatek eller Tambukie.

Ljusbild, fotografi av trumslagande kubansk? pojke.

Skioptikonbild med motiv av fullastat ångfartyg. Möjligen SS City of Buffalo i Buffalo.

Ljusbild, fotografi av kvinnor och en man bärande på bananklasar.

Ljusbild, grupporträtt av soldater.

Ljusbild, forografi av interiör av katedralen Saint-Chapelle, Paris

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för att finna land. Mitt i bilden Fraenkel. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Vid ett jaktbyte. Till vänster Andrée och Fraenkel till höger. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

15 -28 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete med montering av båtens stomme. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

En ismåsunge uppsatt vid tältet. Sannolikt det exemplar, som Andrée sköt den 22 augusti. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan. Fotografi, KTH.

Den 15 - 28 juli 1897. Den tömda ballongen och bäringen. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Nils Strindberg med lastad kälke under isvandandringen. Detta är enda tillfället då snöskorna syns i bruk. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

En bit av ballongen och dess linor. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Ett välkommet byte (isbjörn). Till vänster Fraenkel och till höger Strindberg. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Kolorerad ljusbild med motiv av urbefolkning i kanot.

Ljusbild, transf. kiosk i Åhus.

Ljusbild, karta över anläggningar tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget och dess dotterbolag.

Ljusbild med religiöst motiv. Passionsspelen i Oberammergau år 1900.

Ljusbild, spännstolpe av trå å 132 kv- ledning. Knäred- Hässleholm- Malmö, 1930.

Ljusbild, Teletorn, Tomelilla.

Ljusbild, fotografi av Hemsjö utomhusställverk. Strömbrytar m.m. för 50 kv. ledningar.

Ljusbild, plan över nät och nätstationer, Gävle elverk 1949.

Ljusbild, tabell över energiförbrukning 1913-1931.

Ljusbild med rmotiv från Oberammergau med berget Kofel i bakgrunden.

Handmålad ljusbild med motiv av kvinna med orm.

Ljusbild med religiöst motiv. Interiör av kyrka.

Kolorerad ljusbild, grupporträtt av orkester.

Kolorerad ljusbild med motiv av förtöjt skepp.

Kolorerad ljusbild med motiv a fiskare i storm.

Ljusbild med religiöst motiv. Passionsspelen i Oberammergau år 1900.

Ljusbild, fotografi av ångkraftcentralen i Karlshamn.

Ljusbild med motiv med mardrömstema. Man i sängen med monster, djur och ohyra.

Handmålad ljusbild, Jesus välsignar barnen.

Ljusbild, fotografi av resning av kraftledningsstolpe, Tomelilla, mars 1914.

Ljusbild med religiöst motiv. Jesus på korset. Passionsspelen i Oberammergau år 1900.

Ljusbild, vy över hamnstad, hamn med båtar.

Ljusbild med religiöst motiv. Passionsspelen i Oberammergau år 1900.

Kolorerad ljusbild med motiv av tjätfäktare och tjur på arena.

Kolorerad ljusbild, porträtt av urbefolkning, troligen Sydamerika.

Handmålad ljusbild med motiv av folksamling på strand med kantrat ryskt skepp på havet.

Ljusbild med religiöst motiv. Passionsspelen i Oberammergau år 1900.

Handmålad ljusbild med motiv av sjömän på frälsningsarmens räddningsbåt i storm.

Ljusbild, motorvagn på Oversholm.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.