PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av H. Scholeus.

Fo160096DIA

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarviksberget, 1648".

Roddaretrappan vid Skeppsbron med utsikt över Skepps- och Kastellholmarna. Marins skola antagligen vid pontonbryggan år 1767.Enligt anteckning å bilden skall det vara Ulla Vinblad som stiger i båten.

Stockholm sett från Kastellholmen, 1768.Kopparstick av Årre. Försättsplanch till Fr. af Chapmans "Architectura Navalis Mercatoria" (1768).

Utsikt över Stockholm från Kungl. slottet. Målning sign. Elias Martin (1759-1818).

Söder ström, Stockholm. En Spanienfarare, som sedan brann upp. Efter Elias Martin 1786.

Vy över Stockholm.Gravyr. akvarellerad. "Prospect af Stallen Stockholm tagen fra Artillerie Holmen i Aaret MDCCLXXII". 1772 "Tegnet 1795".

Akvarell med gatumotiv från Gustavia, Saint-Barthélemy, troligen utförd av Edward Archibald Middleship (1825–1864)

Porträtt av två flottister som sannolikt varit ombord på ett av de svenska örlogsskepp som besökte Sankt Barthélemy.

Fo22129A

Oljemålning av Landskronas hamn med engelska örlogsfartyg.Signerad: Hällström 1859.

Man utanför bostadshus i Gustavia, Saint-Barthélemy. Två kvinnor tittar ut genom ett fönster.

Stockholm, Skeppsbron.

Skeppsbron och Logårdstrappan i slutet av 1860-talet.

Utsikt från Fåfängan.I förgrunden Danviken, i bildens mitt Blockhusudden.

Skeppsbron, 1870-talet.

Forsa. Sjöstationen, loket till vänster och kyrkan i bakgrunden. Bilden från 1860.

Man utanför bostadshus i Gustavia, Saint-Barthélemy

Hästen Oscara.

Foto visande vedskutor vid Blasieholmskajen, Stockholm. Utbyggnaden av kajen mittemot pågår.

Utsikt över Skeppsholmen omkring 1860.

Stockholm, Skeppsbron.

Stockholm sett från Kastellholmen år 1860. Kopparstick av Wolfgang Hartman.

Lysekil. Foto mellan 1860 och 1890.

Allmänna gränd med Kastellholmen i fonden.

Forsa. Sjöstationen med loket Fors eller P.A. Tamm. Kyrkan till höger. Bilden från 1860.

Porträtt av kapten (senare kommendör) Axel Adlersparre, taget i Gustavia på Saint-Barthélemy i samband med fregatten Norrköpings långresa 1861–62

Ateljéporträtt av Otto Lagerheim (1832–1889). Taget i New York under Lagerheims kommendering som premiärlöjtnant på fregatten HMS Norrköpings långresa 1861–62.

Fo137957C

Fo137958C

Hamnen i Södertelje, år 1861.

Porträtt av Marie Josephine Ridderhjerta, född d'Ostrées (1791-1876), 1861.Maka till Bror August Ridderhjerta.

Porträtt av Bror August Ridderhjerta (1783-1865), 1861.Bror August var hamnmästare i Gustavia, Saint-Barthèlemy. Gift på ön 1811 med Marie Josephine Ridderhjerta, född d'Ostrées.

Fo114040X

Porträtt av Edgar Haasum, son till guvernören på Saint-Barthélemy James Harlef Haasum och dennes andra hustru Emelie Augusta.

Tjänstefolk och vakt i svensk uniform hos den svenske guvernören i Gustavia, Saint Barthèlemy.

Porträtt av kommendörkapten Johan Ludvig Melander (1812–1894)

Damporträtt, troligen Hedda Margareta Catharina Lidströmer f. Zettersten (1825–1895)

Porträtt av sittande ung kvinna med påskriften "From [...] to miss Anne Dinzey with compliments."

Mansporträtt med påskriften "Mr Sundlay"

Ungdomsporträtt av Emil Haasum, son till guvernören på Saint-Barthélemy James Harlef Haasum och dennes andra hustru Emelie Augusta.

Ateljéporträtt av Rudolf Nissen (1841–1896) i löjtnantsuniform.

Ateljéporträtt av oidentifierad man

Familjen Dinzeys hus i Gustavia, Saint-Barthélemy.

Ateljéporträtt av sittande oidentifierad man i sjöofficersuniform

Porträtt av ung man med påskriften "E. Smith"

Hus i Gustavia, St Barthélemy. Bergssluttning i fonden.

Ungdomsporträtt av konteramiral Otto Lindbom (1846–1905)

Gatuvy från Gustavia, Saint-Barthélemy

Porträtt av kapten Fredrik August Lidströmer (1820–1863)

Porträtt av Hjalmar Theodor Wollin (f. 1829), förrådsförvaltare i flottan.

Ateljéporträtt av kommendör August Rudolf Cronstedt (1819–1903)

Ateljéporträtt med påskriften "Captain Rosén"

Mansporträtt med påskriften "Collector Rosén". Troligen föreställande Hugo Rosén (1840–1883), tullförvaltare på Saint-Barthélemy.

Damporträtt, troligen av Emelie Augusta Haasum (1820–1890), hustru till guvernören på Sant-Barthélemy James Harlef Haasum

Gatubild från Gustavia. En kvinna med barn står utanför ett bostadshus.

Fo114039C

Porträtt av man i sjöofficersuniform, troligen friherre Conrad Oscar Sperling Posse (1844–1923), kapten i flottan.

Fo76747C

Gatubild från Gustavia. En kvinna med barn står utanför ett bostadshus.

Fo136607C

Fo216266

Fo141664

Porträtt av Mrs. Dinzey, Gustavia, Saint-Barthélemy

Porträtt av kommendör August Rudolf Cronstedt (1819–1903)

Barn och vuxna uppställda vid ett bostadshus i Gustavia.

Ateljéporträtt av löjtnant Henrik Reinhold Werner (1842–1886) i lotsverkets uniform.

Fo138854A

Porträtt av kommendörkapten Carl Robert Thiodolf Ulner

Strömsholms hamnar omkr. 1865.

Skeppsbron, norra delen. I bakgrunden Jacobs kyrka.

Landskrona sett från Gråen 1865.Bilden efter teckning av A. Nay.

åf Sven Rinman v Gevärsfaktorierna

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan, Klockstapeln, Uthus Varvsg. 6, Sjöofficersmessen, Skeppsgossekasern använd före 1881,Kokstuga, Vaktstuga.

Porträtt av sjöofficeren och konstnären Anton Molander (1829–1908)

Gatubild från Gustavia. Kvinna med korg på huvudet. Ett barn tittar ut från ett fönster.

Bild från 1866.

Stockholms hamn. Skeppsbron någon gång mellan 1866 - 1878. Nationalmuseum färdigbyggt.

[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄDD vid Rödesten sommaren 1866."

Marstrand med Karlstens fästning, panorama 1866.

MM06422

Ateljéporträtt av oidentifierad man med polisonger klädd i jackett, hållande en cylinderhatt

Hamnen i Vänersborg d. 15 maj 1867.

Parti av sjön Vassbotten den 15 maj 1867.

Porträtt av Per Johan Wising (1842–1912), skeppsläkare på ångfregatten Vanadis under sydamerikaexpeditionen 1867-68.

Kapten Gustaf Bertil Lilliehöök (1836–1899), porträtterad i Gustavia på Saint-Barthélemy under ångfregatten Vanadis sydamerikaexpedition

Gustaf Ljungberg, läkare på ångfregatten Vanadis under en expedition till Sydamerika 1867–1868, porträtterad under vistelsen i Gustavia på Saint-Barthélemy

Grundsunds fiskeläge med knuttimrade sjöbodar, tecknat av Edvard Bergh 1868.

Skeppsbron i Stockholm nedanför slottet.Vid kajen hjulångfartyget Thule. Bilden är tagen från södra Blasieholmshamnen.

Vy över hamnen i Gustavia, Saint-Barthélemy, 1869

Gävle.

Hamnparti.

Anglikanska kyrkan i Gustavia, Saint-Barthélemy, 1869

Ateljéporträtt av oidentifierad ung man i matrosuniform

Hjulångfartyget Jakob Bagge vid Dalarö Brygga omkring 1870.

Gustavsbergs hamn och porslinsfabrik 1890-talet.

Porträtt av ung man i marinuniform, troligen Johan Arvid Zethelius (1849–1924)

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Lastångfartyget Helene av Stockholm. Lossar porslinslera vid Gustavsbergs hamn, 1870.