PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Giovi-lok, Italien

Stationsskrivare Claes Aug Hans Virgin.

W. Hartridge, direktör vid Köping - Hults Järnväg, KHJ.

Per. Henrik. Widmark kommunikationsföbättrande landshövding. Född 1800 i Umeå, död 1861 i Stockholm.

Rallarlag på linjen Stenstorp - Skövde. Järnvägsport vid Regumatorp.

Verkställande direktör Pehr Murén vid Gävle - Dala Järnväg, GDJ.

Landshövding P. H. Widmark, Kommunikationsförbättrande

Bron. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Vaktstugan. Ur Adelskölds skissbok.Foto av teckning.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Långbans Järnvägs gruvbana.

Dalporten. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

Joh. Sew. Edén.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Petter Jönsson i Träslända. 1791-1859Petter Jönsson var även en färgstark riksdagsman.Petter hade en stor inverkan på järnvägsutbyggnaden, främst i regionenkring Nässjö.Förespråkare för Södra stambanans dragning över NässjöPetter Jönsson avled strax före järnvägen i Nässjö anslöts till Södra stambanan 1860.

Landshövding H. F. Oldevig 1842-1864 - Sommarro.H. F. Oldevig har gett namn till en av Karlstads gator

Tunnel vid Bränninge under byggnad, 1850-tal.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning.

Statsråd Jonas Waern.

Norra torget i Kristinehamn med hästbanan

Riksdagsman Gunnar Eriksson.

Långbanshyttan. Teckning

Landssekreterare Johan Sjöberg.

Engelska ingenjören John Nun Milner.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok

Kristinehamn, norra torget med hästbanan.Kristinehamn--Sjöanden

Verkställande direktör Pehr Murén vid Gävle - Dala Järnväg, GDJ.

Stationsmästare Johannes Brissman till vänster.

Distriktschef och Major C. A. Olivecrona.

Teckning av Söderhamns station. Ur Adelskölds skissbok

Äldre kvinna.

Carl Fredrik Waern den yngre.

Muddring vid Tjuvholmssundet.

1851 års järnvägskommitté. Medurs: Kapten C. E. Norström, f. 1815, Major C. A. Olivecrona, f. 1805, Statsråd Jonas Waern, f. 1779, Bruksägare C. G. Indebetou, f. 1801, Advokatfiskal C. M., Rydqvist, f. 1806, (SJ)

Muddring vid Tjuvholmssundet.

Amerikansk illustration föreställande ett imaginärt tåg med segel och ankare.

Bruksägare och Riksdagsledamot Carl Gustaf Indebetou.

Engelska ånglok från London & North Western Railway, LNWR lok 1979 och LNWR lok 1932 "Velocipede".

Ingenjör John Rennie.

Mudderverk iTjuvholmssundet i Luleå.

(The London and North Western Railway ) L&NWR lok 1876

Bruksbana vid Abborberget. vid det såkallade "lutande planet" vid Yngs daglöse.

C. F. Bishe, lokförare och verkstadsmästare vid Köping - Hults Järnväg, KHJ.

Ritning av bro över Svartån. Köping - Hult

Sir J. Rennie, huvudingenjör vid Köping - Hults Järnväg, KHJ.

Ingenjör Hammarstrand.

(The Bristol & Exeter Railroad) B&ER-lok, England.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen, K.Bay.Sts.B lok "KUFSTEIN".

Bil- och cykeltrafik på Fredriks Allé, Århus.

Ritning på bro Fröviån. Köping - Hult

Stationsinspektor Carl Gustaf af Geijerstam.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Trallvagn med hästar. Dagsverkarbostad uppförd 1755. Smalspårsbana. Hästbana.

Plan över Örebro stad före branden.

Århus Sporveje, ÅS spårvagn 11 på linje 2 vid Harald Jensens plads mot norr.

Arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd.

Grosshandlare P. Murén, GDJPer Murén i Gävle och konsul Fredric Göransson i Sandviken var ansvariga för järnvägsbanan GDJ. Denna bana anlades 1855-1859. Orsaken till denna banas tillkomst var att förbinda gruvorna i bergslagen med en kusthamn.(GDJ=Gävle Dala Järnväg)

(London and South Western Railway ) L&SWR lok "Dane"

Teckning, dansk stationsförståndare i uniform.

Text på fotografiet - Malmö Maskinstation. Sontag. Lokomotivstan och verkstäder i Malmö. Lok, tull och verkstäder.

Gamla stationshuset (1855 - 1900)Stationen anlades 1856. Den första stationsbyggnaden, envånings putsad, låg tvärs över spåren i bangårdens norra ände. Det revs 1900.

Malmö Central invigdes1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.

Nils Ericson.Som chef för svenska stambanans uttveckling i Sverige utsågsNils Ericson 1855.Han var en av pionjärerna i svensk järnvägshistorisk barndom på 1800-talet.

Malmö Central invigdes 1856.

Baningenjör Carl Gustaf Berling.

Första stationshuset efter ombyggnationen av mittpartiet.

Arbetsbörjan.Ur Adelskölds skissbok. Foto av teckning. 1855-05-05

Tidtabell Köping - Hults järnväg

Bangården vid Malmö station. Malmö Central station. Från 1856 till 1864 hade södra stambanan öppnats i etapper. Stambanan från Malmö till Lund öppnades för trafik 1856-12-01. Första stationshuset i sten med banhall byggdes 1855-56 av en okänd dansk arkitekt, möjligen C.F.Rasmussen. Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. 1878 färdigställdes en stor utvidgning av spårsystemet, stallcirkel tillkom, reparationsverkstaden och godsmagasinet utvidgades. Anslutning av enskilda järnvägar till Statsbanans egen växande trafik. Det nya stationshuset och banhallen blev färdiga 1981. Arkitekt var A W Edelsvärd. Stationshus är K-märkt 1986. Dubbelspår mellan Malmö och Arlöv öppnades för allmän trafik 1896. För att följa efter trafikens utveckling har stationen genomgått flera utvidgningar och moderniseringar. Stationen kallas Malmö Central från 1926-05-15. Fick eldrift 1933.

Robertsholm station före namnbytet till Hofors. Framför stationshuset syns Gävle-Dala Järnvägs ånglok GDJ lok 4 "Norden", samt stationskarl Olof Wallström, född 1836, död 26/6 1884. Anställd 1/5 1861.

Örebro. Statens Järnvägar, SJ.Sveriges äldsta järnvägskulvert på bandelen Örebro-Skebäck, fd Köpingshult Järnväg. Byggd år 1856.

Bangården i Lund

Göteborg C inviges 1856.

Friherre Johan August Gripenstedt.

Teckning Station

Gamla stationshuset i Nora

Stockholms gamla riksdagshuset.

Stins Nils Wilhelm Gustaf Lindqvist.

Vårgårda. Statens Järnvägar, SJ. Fredrik Sundler, Vårgårdas förste stins mellan 1857-1859. Kortet är taget före 1868 och Sundler avled 1868 efter en tids sjukdom.

Stins Johan Axner.

Öppning av järnvägen mellan Arboga och Örebro.

Nivellör Johan Emil Hagdahl.

Jonsereds station.

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta järnvägsbroar.

Karta.

Johan Axner stins Ervalla stc Ervalla (Dylta 1857 - 1858) född 31/1 1826

P.E.L. Wallin Stationsföreståndare Malmö 1857 - 1860 född 1823 död 1879

Jubileumsbild från Göteborg.

Lund station

Text som finns med till fotot."(Ur arkivnr 4298, Orderjournal göteborg)Trafik Direktörs ExpeditionCirkulärFrån och med Söndagen den 1ste November komma följande förändringar, att äga rum med befälet vid Stationerne nemligenHerr Major Flack emotager Stations Inspektors beffatningen vid Götheborgs StationHerr Norrie den vid Jonsered samt herr Johnsson 1ste Bokhållare Befattningen vid Götheborgs StationDe nuvarande Stations Inspektorerna inventera ifrån sig till den nya emottagaren efter ömsesidig lägenhetDen nya Stationen vid Jonsered kommer att öppnas samma dag hvarefter intet tåg stadnar vid den gamla stationen utan på speciella ordres eller såvida signal dertill är uppe.Götheborg den 28 October 1857 "text på baksidan av fotot " stationen från sjösidan göteborgs hållet 1857?

Kronprins Carl inviger Arboga - Örebro

Tidtabell från Köping-Hult järnväg

Stins Johan Axner.

Åkersberg vid Höörs station.

Engelskt lok "Antelope"

Stationen i Jonsered.