PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Landskap, Lårdal, Tokke med dr. Bakkes hus.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. Inngjerdet område bak huset.

Kvinnor, män och barn samlade framför mangårdsbyggnad, sannolikt Tierp, Uppland

Kvinna, man och fyra små barn i naturen, sannolikt Tierp

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Utsyn over inngjerdet område med våningshus, låve og lysthus.

Familiegruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet 1856. Marthe Hansine (Hanne), Christopha Theodora (tanta Dora) og Anders (f. 1851) , fotografens pleiesønn, i hageområde med port og gjerder.

Familiegruppe, ant. på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet 1856. Marthe Hansine (Hanne), Christopha Theodora (tanta Dora) og Anders (f. 1851) , fotografens pleiesønn, i hageområde med port og gjerder.

Hotellträdgården vid Stora Hotellet i Jönköping.

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden 24 i Larvik

Handlaren Gustaf Söderbäcks sommarställe, sannolikt Uppland före 1914

Bagarmästare Matthias Dubois villa, Uppsala, före 1914

Hageselskap, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Persongruppe med kaffe/tekopper i hendene foran "portal" med søyler.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene, i hageområde med port og gjerder.

Plantering vid Utvärdshuset Limugnen i Jönköping.

Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredriksdal vid Dunkehallaån i Jönköping.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. Ant. 1860-årene.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene foran liten bygning "portal" med søyler (lysthus?). Hagemøbler.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet ca.1860.

Bagarmästare Matthias Dubois villa, Uppsala, före 1914

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Ombudsman Carl Björks sommarställe, Vilan, Uppsala före 1914

Ung kvinna i trädgård, Uppsala före 1914

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Gruppe, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene utendørs.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. 1860-årene.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene. Noen sitter på hagebenk, til høyre barnestol. Èn av kvinnene bærer folkedrakt.

Barn i barnvagn, Uppsala, före 1914

Villa Strand vid Västra Storgatan i Jönköping på 1860-talet.

Litet barn vid grind, Uppsala, före 1914

Handlaren Gustaf Söderbäcks sommarställe, sannolikt Uppland före 1914

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene foran liten bygning med "portal" med søyler (lysthus?). Hagemøbler.

Bagarmästare Matthias Dubois villa, Uppsala, före 1914

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. 1860-årene.

Hotellträdgården vid Stora hotellet i Jönköping.

Dombås poståpneri, Dombås, Dovre, Oppland. To hovedbygninger med gjerde foran.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Skøien? ("Skoien") poststasjon, Norge. To hovedbygninger med gjerde foran.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Parken vid Utvärdshuset Stora Limugnen i Jönköping år 1864.

Parken vid Stora Limugnen i Jönköping år 1864.

Vik poståpneri (tidl. Viig) ant., Vik, Sogn og Fjordane. Inngjerdet gårdstun med hovedbygning.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-70-årene. Noen sitter på hagebenk, til høyre barnestol. Èn av kvinnene bærer folkedrakt.

Limugnsallén ned till Munksjön vid Utvärdshuset Stora Limugnen i Jönköping.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Utvärdshuset Stora Limugnen i Jönköping.

Plantering vid Utvärdshuset Limugnen i Jönköping.

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden

Handlanden G. Lundin med familj på sommarnöje i Kortebo på 1870-talet.

Resturang Limugnen i Jönköping.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Resturang Stora Limugnen i Jönköping.

Portrett av ung mann i uniform - John E. Narjord, født 1850

Dal gård, Ullensaker. Hovdbygningen med inngangsparti og park. Familiemedlemmer og tjenestefolk i parken.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, fra parken. Kvinne og pike på benk.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dobbeltportrett, lensmann Hansen, Ullensaker og kone poserer på hagebenk.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Frognerseteren, Oslo før 1892. Avfotografert postkort. Små gamle norske bygninger.

Balke, (Akershus?). Bolighus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker 1875-1900.

Balke, (Akershus?). Bolighus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygning med parken foran. Gjerder.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Ytre Rendal orkester. Stiftet 1878.

Gruppebilde, soldater

Hotellträdgården med Anna Åblads Tobakshandel vid Stora Hotellet i Jönköping.

Trädgården i villa Montebello, Vaxholm.

Gårdsinteriör, en kvinna.

Grupp 19 personer i trädgården.

Familjegrupp tre personer. Bostadshus i bakgrunden.

En man och två kvinnor i trädgården utanför ett hus med glasveranda.

Portrett, fru Sigrid Faye, hoffmarskalkinne Anker, født von Mansbach, Louise Klose, ca. 1880. På benk under søyler utendørs.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Gårdsinteriör, en kvinna.

Henri Ostis fotoateljé, Kungsgatan 53, kvarteret Oxen, Uppsala år 1880

Kalmar domkyrka, med Stortorget och en av stadens brunnar i förgrunden.

Familjegrupp sju personer i trädgården. Bostadshus i bakgrunden.

Familjegrupp sju personer i trädgården. Bostadshus i bakgrunden.

Hjertströmska gården från väster med dess trädgård.

Gårdsinteriör, ett par.

Familjegrupp fem personer. Bostadshus i bakgrunden.

Gruppeportrett, 3 kvinner med hatter ved bord på benk utendørs, fru Sigrid Faye, hoffmarskalkinne Anker, Louise Klose, ca. 1880.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

En kvinna. Bostadshus i bakgrunden.

Fredagsholmen i Ellösefjorden

Familjegrupp fyra personer i trädgården. Bostadshus i bakgrunden.

Grupp i en trädgård.

Henri Ostis ateljé, Kungsgatan 53, kvarteret Oxen, Uppsala 1880

I bersån, ombudsman Carl Björks sommarställe, Vilan, Uppsala 1883

I bersån, ombudsman Carl Björks sommarställe, Vilan, Uppsala 1883

I bersån, ombudsman Carl Björks sommarställe, Vilan, Uppsala 1883

Nordlunds vid Vattholma, Uppsala 1884

Nordlunds vid Vattholma, Uppsala 1884

Handlare P A Lundberg med barn och vuxna i trädgården, Uppsala 1884

Järnhandlare J L Björkman med umgänge i trädgården, Uppsala 1884

Järnhandlare J L Björkman med umgänge i trädgården, Uppsala 1884

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet mot Nøklevann. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Rostads folkskoleseminarium.

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

På benken Nicoline Stensrud født Ringelien (1818-1896), i forgrunn til venstre er Gunda Marie Stensrud f.1851, bak er Oluf Stensrud f.1858, ukjent. Stenrud, Ringsaker.

Uppsala domkyrka från Ärkebiskopsgårdens trädgård, Uppsala 1885

I Stora Hotellets Trädgård, i kvarteret Alhambra, Jönköping, sitter hofrådet Andersson, sekter Lundblad, Janne Alm med flera.

Stora Hotellets Trädgård, kvarteret Alhambra i Jönköping.