PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Luftfoto av Nordre Geitryggen gruveanlegg. th. Brakkebyen. tv. Taugbanestasjon, Heishus, Kompresorhus, Skaktehus og Siloer.

Isbryteren Tjalve (b. 1892, Nylands Verksted, Christiania)

KRONINGSREISEN, 22. 06. 1906, HAMAR JERNBANESTASJON, HKH KONG HAAKON VII, HKH DRONNING MAUD HILSER PÅ HAMARS ORDFØRER GABRIEL ANDREAS STOUD PLATOU

STANGEBRUA, TREBRU, HESTESKYSS, VINTER

Parkgata, Hamar. Postkort. Parkgata 12. Torgata 3.

STRANDGATA 61-71 MOT STORTORGET, VINTER. POSTKORT.

STORHAMARSTRANDA, RIDEHUSSTRANDA, , MJØSBÅT D. S. SKIBLADNER, MJØSA. POSTKORT.

MJØSBÅT, D. S. KONG OSCAR, JERNBANEBRYGGA. POSTKORT.

KAARE WAHLBERG HOPPER PÅ SKI, VINNER AV HOLMENKOLLEN I OSLO, 1932

LANGS VEGEN FRA SAKSLUND - ÅSTERUD - OTTESTAD STASJON. ASPERUD, FLYFOTO. KULTURLANDSKAP, KORNDYRKINGSE OGSÅ 417-18.

BEBYGGELSE LANGS VEGEN FRA SAKSLUND - GRIMERUD, FRA VENSTRE: ELTONBAKKEN, BRATLIE, EVENSTAD, PINNERUD, ØVRE OG NEDRE SILLERUD, ASPERUD, FLYFOTO. KULTURLANDSKAP, KORNDYRKING OG FRUKTDYRKING. ELTONBAKKEN BLE FLYTTET TIL HEDMARKSMUSEET HØSTEN 1935

FLYFOTO, OVERSIKT HAMAR BRYGGERI, MELKEFABRIKKEN OG VESTBYEN

FLYFOTO OVER HAM-JERN, JERNBANEVERKSTEDET, ESPERN, ÅKERSVIKA

FLYFOTO OVER HAMAR SJUKEHUS, GAMLEHJEMMET OG MIDTBYEN SK0LE MOT STANGEBRUA OG BEKKELAGET

FLYFOTO, VINMONOPOLETS REKTIFIKASJONSANLEGG, NORDVIKVEGEN 65, STORHAMAR

FLYFOTO OVERSIKT OVER HAMAR MED OMEGN

FLYFOTO, OVERSIKT ØSTBYEN FRA TJUVHOLMEN TIL ESPERN SETT FRA MJØSA

FLYFOTO, NEDRE STORHAMAR, RIDEHUSET, , OMRÅDET FRA KORSGATA OG UTOVER MOT MJØSA, RIDEHUSET

FLYFOTO OVERSIKT FRA STORTORGET MED SENTRUM, HAMARBUKTA MOT ÅKERSVIKA

FLYFOTO STOR OVERSIKT OVER BYEN FRA HAMARBUKTA MOT FURNES

FLYFOTO UKJENT, VINTER, STOR OVERSIKT

FLYFOTO STOR OVERSIKT OVER BYEN FRA HAMARBUKTA OG DOMKIRKEODDEN MOT FURNES

FLYFOTO STOR OVERSIKT OVER HAMAR

FLYFOTO, IDEAL FLATBRØDFSBRIKK, HAMAR VANG OG FURNES KOMMUNALE KRAFTSELSKAP, VANGSVEGEN/ ST. OLAVGSGATE.

FLYFOTO OVERSIKT OVER HAMAR OG OMEGN, VINTER, MJØSIS MED RÅK FRA HAMAR BRYGGE MOT NESSUNDET

FLYFOTO OVERSIKT FRA STANGEBRUA MOT HAMAR MJØSA OG FURNESFJORDEN

FLYFOTO FRA KOIGEN MOT HAMAR BRYGGERI, MELKEFABRIKKEN, HAMAR KATEDRALSKOLE MOT VANG KIRKE

Naturforhold, bygninger. Fiskevollen, Sølensjøen.

FLYFOTO OVER HAMAR BRYGGERI, MELKEFABRIKKEN, HAMAR KATEDRALSKOLE, MOT STORTORGET, KOIGEN OG JERNBANELINJA

FLYFOTO OVERSIKT OVER BYEN OG OMEGN, VINTER, MJØSIS MED RÅK INN TIL BRYGGA

FLYFOTO OVER HAM-JERN, JERNBANEVERKSTEDET, ESPERN

FLYFOTO OVER HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN, MED KRINGKASTINGSMASTENE, RIDEHUSET MOT SENTRUM

FLYFOTO OVERSIKT OVER BRISKEBYEN, SENTRUM, MOT FURNESFJORDEN OG NES

FLYFOTO OVERSIKT FRA HAMAR STASJON, STANGEVEGEN, ØSTBYEN MOT HØSBJØR

FLYFOTO, FRA MJØSA MOT HAMARBUKTA, OVERSIKT FRA KOIGEN TIL TJUVHOLMEN MOT ÅSA

FLYFOTO, OVERSIKT OVER BYEN FRA HAMARBUKTA MOT VANG

FLYFOTO OVER NORRØNA SKOFABRIKK, ØSTREGATE/SVERDRUPSGATE/FALSENSGATE.

FLYFOTO, OVERSIKT MELKEFABRIKKEN NESTLÈ, MOT NORDVIKVEGEN, JERNBANESPOR

FLYFOTO OVER HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN MOT BYEN

FLYFOTO OVER HAMAR MED VESTBYEN, SENTRUM, TJUVHOLMEN, BRISKEBYEN, DISEN MOT VANG

FLYFOTO OVER MARTODDEN, FABRIKKPIPER, MERIT KONFEKSJONSFABRIKK, KIVRON, FURUBERGJORDET MOT SKISTUA

FLYFOTO, OVERSIKT HUGO HOFSTENS GARTNERI, HAKABEKKVEGEN/BRYGGERIGATA.

FLYFOTO OVERSIKT OVER BYEN, VESTBYEN, SENTRUM OG ØSTBYEN MOT VANG

FLYFOTO OVERSIKT FRA MJØSA MED HAMAR BRYGGE, VESTBYEN, STORTORGET MOT HØSBJØR

FLYFOTO FRA STANGEVEGEN MED HAMAR STASJON, JERNBANELINJA MOT FURUBERGET

Flyfoto Folldal sentrum,

FLYFOTO OVERSIKT OVER HAMAR MED OMEGN MED MJØSA OG FURNESFJORDEN.

SAKSLUND GÅRD (SAXLUND), FLYFOTO

FLYFOTO OVER STRANDGATA/ENGGATA MED ØSTRE TORG, MIDTBYEN OG HOLSET.

FLYFOTO ÅKER GÅRD, RIKSVEG 25

FLYFOTO SANDREUD SYKEHUS, STANGE

FLYFOTO SANDERUD SYKEHUS, STANGE

FLYFOTO ÅKER GÅRD, RIKSVEG 25

FLYFOTO VANG KIRKE, PRESTEGÅRD, VANG KLOKKERGÅRD, LANDBRUKSLANDSKAP

FLYFOTO STEENS KALKBRENNERI, FURNES, KALKSTEINSBRUDD

FLYFOTO STEENS KALKBRENNERI, FURNES, KALKSTEINSBRUDD

FLYFOTO ÅKER GÅRD, RIKSVEG 25

FLYFOTO VANG KLOKKERGÅRD, VANG KIRKE

FLYFOTO HAMAR SENTRUM, STOR OVERSIKT

FLYFOTO HAMAR SENTRUM

ØVRE VANG KIRKE, UKJENT GRUPPE SØNDAGSSKOLE-ELEVER, SØNDAGSSKOLE-LÆRER VAR MENIGHETSSØSTER GUDRUN

FLYFOTO FRA KOIGEN OG HØIENSALODDEN MED VESTBYEN OG SENTRUM MOT VANG

STAUR FORSØKSGÅRD, FLYFOTO

HUSEBY GÅRD, FLYFOTO

FLYFOTO STOR OVERSIKT, OTTESTAD, BEKKELAGET, STANGEBRUA, HAMAR I BAKGRUNNEN

POSTKORT. LØTEN SENTRUM. FLYFOTO.

FLYFOTO VANGSÅSA, VINTERLANDSKAP

LØTEN KIRKE. FLYFOTO, FØR VINGERJESSA: FRA VENSTRE: VENSHAGEN, UENIGHETA SOM VAR ARBEIDERBOLIG PÅ VEEN, KVERNHAUGEN. INGEN OMKJØRINGSVEG ENDA. KONGSVEGEN GJENNOM SKYSS-STASJONEN VENSBAKERIET.

Flyfoto, gardsbruk, pleiehjem, Gårum, Nes, Hedmark, Nes Frørenseri ved vegkrysset..

FLYFOTO, OVERSIKT VESTBYEN OG SENTRUM MOT VANG KIRKE

FLYFOTO OVERSIKT FRA STORHAMAR, VESTBYEN MOT VANG KIRKE

FLYFOTO OVER SENTRUM, STRANDGATA/PARKGATA, ØSTRE TORG MOT SAGATUN

FLYFOTO, E. M. EUROPAMESTERSKAP PÅ SKØYTER, HAMAR STADION, HOLSET, ROLSLØKKA OG BØRSTAD

FLYFOTO OVER HAMAR SENTRUM, FRA ENGGATA/STRANDGATA MOT VESTRE TORG

Widerøe flyfoto, Tynset sentrum mot Fåset.

FLYFOTO, E. M. EUROPAMESTERSKAP PÅ SKØYTER, HAMAR STADION, ANKERSKOGEN OG BØRSTAD

STAUR GÅRD, FLYFOTO

FLYFOTO STOR OVERSIKT ILSENG SENTRUM, FJELL SAGBRUK ?

FLYFOTO FARMEN

FLYFOTO RABSTAD

UKJENT FLYFOTO

FLYFOTO ÅLSTAD

FLYFOTO FARMEN

FLYFOTO OVERSIKT MED HAMARBUKTA, D. S. SKIBLADNER VED HAMAR BRYGGE, JERNBANEBRYGGA, SENTRUM

FLYFOTO MARKESTAD

FLYFOTO LIBERG

FLYFOTO SKATTUM

FLYFOTO OPPSTAD

FLYFOTO SPABERG

Flyfoto, gården Gjørsli, Gjørslie, Vanggnr 37. Garden ligger i Veståsen. I bakgrunnen på bildet sees Østre Skjeset gnr. 39

FLYFOTO, HAM-JERN, JERNBANEVERKSTEDET, HAMAR STASJON, BRISKEBYEN

FLYFOTO ÅKER GÅRD

OLSRUD FLYFOTO

UKJENT FLYFOTO

FLYFOTO ILSENG, Ilseng gård, Ilsengveien 220, 2322 Ridabu.

FLYFOTO INGELSRUD

FLYFOTO SÆLID

FLYFOTO LINDHOLT, POSTKORT, NEGATIV.

FLYFOTO ØSTLANDSKE VANFØREHJEM I BEKKELAGET, OTTESTAD, STANGE

FLYFOTO HOMMELSTAD