PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Båda fartygen förhyrda av Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) under en Sandhamnsregatta ca 1910-1915. RN 4438.Till höger bogserbåten Frigga ex Hero tillhörig Stockholms Transport & Bogserings AB.Gastholmsgrundet i södra Kanholmsfjärden

Fo134029

Fo110401

Fo134737

Fo110402

Fo134739

Fo134740

16 kvm snäcka.

Fo134742

Fo134746

Fo157455

Fo134741

Fo110322

Fo92580A

Fo128352A

Fo134743

Hjördis i Sandhamn.

Fo134744

Fo110394

Fo134745

Fo157458

Fo192293DIA

Fo110333

Fo157461

Fo101146A

Fo110323

Fo157452

Fo220607

Fo157505

Fo192953

Fo157446

"Volontärseglingen Juli 1916"; "Samling vid Granholmen"; "Kostern till venster är Ing. Haglinds 'Bibit'"

Fo192288DIA

Från KSSS volontärkappsegling på Bogesundsbanan 20 augusti 1916; närmast med segelnummer 8 plymsnäckan IVERNA. På avstånd längst t h med segelnummer 11 ses 16 kvm snäckan KAMRATEN. IVERNAs och KAMRATENs identitet framgår av andra fotografier från seglingen i KSSS årsbok 1917 s 172 f. Båten närmast efter IVERNA har inte kunnat identifieras.

Fo157503

Fo145104

Fo157460

Fo157453

Fo157459

Fo157456

Fo110213AB

20 kvm snäcka för volontärer.

Fo110393

Fo195719

Fo145871

Fo110252A

Fo145105

Fo157447

Fo109191A

Fo157507

Fo110969

Fo192286DIA

Fo157512

Fo192292DIA

20 kvm snäcka.

"Pingst 22:an Curre II" ("Pingst" och "22:an" överstruket)

Fo110371

Fo157676

Fo134759

Fo134754

"Mayflower"; "1919"

Fo113522A

"75an Sun passerar 95:an Gerdny. Kanholmsfjärden Aug"; "endast denna båt förstoras upp till försättsplansch"

Fo110295

Fo134765A

Fo134766

Fo157384

Fo145634

Fo134521

Fo133143

Fo133962

Fo120043A

Fo54976A

Fo134448

Fo134516

Fo133966

Fo145158

Fo133050

Fo133145

Sandhamn söndagen 6 juli 1930: den svenska båten 6-S31 BISSBI med Sven Salén som rorsman har erövrat Entonnarpokalen. På bilden gratuleras Salén i mitten av Evert Taube t h. Mannen t v är Clarence Hammar, som ingick i besättningen på BISSBI.

Fo145618

Fo133404

Fo133242

Fo54974A

Fo133480

Fo145633

Fo110256A

Fo133096

Fo133964

Fo133047

Fo120039A

Fo134059

Fo133364

Fo133261

Fo145951

Fo133166

Fo133462

"Mälar 22"; "A6 Segling"

Fo133092

Fo133062