PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

ZR-1 (official U.S. Navy photo)

ZR-1 (official U.S. Navy photo)

ZR-1 (official U.S. Navy photo)

ZR-1 (official U.S. Navy photo)

Gruppbild ombord i kustflottan 1909. Högste Bef. konteramiral W. Dyrssen.

Bombs attached to Martin Bomber Navy photo

Officerare samlade på akterdäck år 1934.

Kojerna görs klara ombord på ett av flottans fartyg.

Dragkamp mellan örlogsmän.

Kartor över Op Ö:I/37 i skede II.

Kartor över Op Ö:I/37 i skede I.

Personal från pansarskeppet Drottning Victoria under idrottsutövning i land /löpning/ under eskaderövning år 1938.

Under Eskaderövningar år 1938.

Från svenska flottbesöket i Helsingfors 1938.Höga finländska såväl land- som sjöofficerare besöker det svenska flaggskeppet.

Eldgivning från ett pansarskepp.

Kapproddare.

förströelse, Ping-pong-spel

Photograph of Pearl Harbor

Photograph of the USS California after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Funeral Services for 15 Officers and Men at NAS Kaneohe

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of Funeral Services for 15 Officers and Men at NAS Kaneohe

Photograph of the Capsized USS Oklahoma and the USS Maryland after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Planes and Hangars Wrecked in the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of U.S. Aircraft Destroyed as a Result of the Japanese Bombing on Pearl Harbor

Photograph of the Capsized USS Oklahoma and the USS Maryland after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Vestal after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Planes and Hangars Wrecked in the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the Capsized USS Oklahoma and the USS Maryland after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of USS California after the Pearl Harbor Attack

Photograph of View of 10-10 Dock From NAS Pearl Harbor after Japanese Raid

Photograph of Map of Pearl Harbor

Photograph of Japanese Planes Attacking NAS Pearl Harbor

Photograph of Japanese Two-Man Submarine Beached on Island of Oahu during Action with U.S. Forces

Photograph of the USS Arizona, the USS Tennessee, and the USS West Virginia after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of U.S. Aircraft Destroyed as a Result of the Japanese Bombing on Pearl Harbor

Photograph of Hangar Burning after Japanese Air Raid on Pearl Harbor

Captured Japanese Photograph Taken during the Attack on Pearl Harbor

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of Planes and Hangars Wrecked in the Japanese Attack on Pearl Harbor

Aerial Photograph of HMS Repulse

Photograph of Scene at Pearl Harbor

Photograph of Japanese Planes in Action Over Pearl Harbor

Photograph of View of Pearl Harbor Navy Yard from a Site Near Mobile Base Hospital #2

Photograph of Planes and Hangars Wrecked in the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Oglala Capsized and Sinking after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Phoenix after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Captured Japanese Photograph of Japanese Mitsubishi Divebombers Warming Up on Carrier Deck Before the Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Nevada after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of USS Shaw in Drydock

Photograph of the USS West Virginia and the USS Tennessee after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Damaged Ships after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Gunnery during the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Doris Miller Showing Navy Cross Received in Ceremony at Pearl Harbor

Photograph of the USS Arizona Burning after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of USS Arizona on Fire after Attack on Pearl Harbor

Photograph of USS Arizona Burns at Pearl Harbor after Japanese Attack

Photograph of the USS Arizona Burning after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Burning Oil from Shattered Fuel Tanks during Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Shaw in Floating Drydock after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Captured Japanese Photograph of the Japanese Attack on the Prince of Wales and the Repulse Off the Malay Peninsula

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of USS Arizona Exploding Fiercely at Pearl Harbor after Japanese Attack

Photograph of Gun Crews during the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of Captured Japanese Two-Man Submarine at Bellows Field after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Arizona after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Wreckage of a Japanese Plane Shot Down in Raid on Pearl Harbor

Photograph of a Navy Scout Observation Plane Wrecked by Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of Gun Crews during the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Shattered Remains of a Japanese Pilot Whose Plane was Brought Down during Pearl Harbor Attack

Photograph of the Capsized USS Utah and the USS Raleigh in the Background after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of the USS Arizona Burning after the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Planes and Hangars Wrecked in the Japanese Attack on Pearl Harbor

Photograph of Damage at NAS Pearl Harbor after Japanese Attack

Photograph of Burning and Damaged Ships at Pearl Harbor

Photograph of Ships at Pearl Harbor following Japanese Attack

Photograph of Ships at Pearl Harbor following Japanese Attack

Ungdomens dag -42

Photograph of Applicants for Cadet Flight Training

Ungdomens dag - 42.Torpedtub demonstreras.

Segling.

Ungdomens dag -42.

Ungdomens dag -42.

Dragkampslag nr 2 fr G V, 3 pris.

Fo196046

Klart för övningsminfällning.

Luciafirande ombord.Stockholms Lucia år 1942, Ingegärd Hägg, besöker lasarettsfartyget Prins Carl. I mitten sjukvårdskonstapel Leid med en luta.

Minsvepning med hjälpfartyg.

Lag nr 1 fr G V, 1 pris i dragkamp

Flottans Örlogsdagar. Ö.S.S. minnesdag. Ungdomens dag, Skeppsholmen, Stockholm den 14 maj 1942.

Ungdomens dag -42.

Ungdomens dag - 42.

Ungdomens dag - 42.

Örlogsdagar, Ungdomens dag -42.

Operations during snowstorm, Kodiak, Alaska official U.S. Navy photo

Segling på Hårsfjärden.