PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Jar with Small Loop Handles

Belt Buckle Loop

Belt Buckle Loop

Belt Buckle Loop Fragment

Belt Buckle Loop

Belt Buckle Loop

Attachment Plate and Loop of a Belt Buckle

Fragment with a Band of Baskets and Plants and a Loop Pile

Belt Buckle Loop

Belt Buckle Loop

Belt Buckle Loop

Fragment with a Roundel and Loop Pile

Belt Buckle Loop

Buckle loop

Buckle Loop and Tongue

Belt Buckle Loop

Buckle Loop and Tongue

Plate and Loop of a Belt Buckle

Loop and Plate of a Belt Buckle

Belt Tongue and Oval Loop from a Buckle

Buckle, Loop and Tongue

Loop and Tongue of a Buckle

Small wheel with loop for suspension

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn musket haalt (nr. 25), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn musket trekt (nr. 28), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn roer trekt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn roer met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop in zijn linkerhand laat vallen (nr. 35), ca. 1600

Soldaat die kruit in de loop van zijn roer giet (nr. 23), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn musket trekt (nr. 28), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn musket schuift (nr. 30), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn roer haalt (nr. 24), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn musket schuift (nr. 30), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn roer duwt (nr. 26), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn musket schuift (nr. 30), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn roer schuift (nr. 29), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn musket schuift (nr. 30), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn musket duwt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn musket duwt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat die zijn musket met zijn linkerhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij zijn furket onder de loop vandaan trekt (nr. 13), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn roer met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop in zijn linkerhand laat vallen (nr. 35), ca. 1600

Soldaat die zijn musket met zijn linkerhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij zijn furket onder de loop vandaan trekt (nr. 13), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn roer duwt (nr. 26), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn musket haalt (nr. 25), ca. 1600

Soldaat die kruit in de loop van zijn musket giet (nr. 24), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn roer haalt (nr. 24), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn roer duwt (nr. 26), ca. 1600

Soldaat die zijn musket met zijn linkerhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij zijn furket onder de loop vandaan trekt (nr. 13), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn musket met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop met zijn linkerhand op zijn furket plaatst (nr. 36), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn roer schuift (nr. 29), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn roer met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop in zijn linkerhand laat vallen (nr. 35), ca. 1600

Soldaat die kruit in de loop van zijn roer giet (nr. 23), ca. 1600

Soldaat die kruit in de loop van zijn roer giet (nr. 23), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn musket met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop met zijn linkerhand op zijn furket plaatst (nr. 36), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn roer duwt (nr. 26), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn roer trekt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn musket trekt (nr. 28), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn roer haalt (nr. 24), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn roer schuift (nr. 29), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok in de houder onder de loop van zijn roer schuift (nr. 29), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn musket duwt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat die kruit in de loop van zijn musket giet (nr. 24), ca. 1600

Soldaat die kruit in de loop van zijn musket giet (nr. 24), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn roer trekt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn musket haalt (nr. 25), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de loop van zijn roer trekt (nr. 27), ca. 1600

Soldaat die zijn laadstok uit de houder onder de loop van zijn musket haalt (nr. 25), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn roer met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop in zijn linkerhand laat vallen (nr. 35), ca. 1600

Soldaat op wacht die zijn musket met zijn rechterhand schuin omhoog gericht vasthoudt, terwijl hij de loop met zijn linkerhand op zijn furket plaatst (nr. 36), ca. 1600

Soldaat die met zijn laadstok kruit en kogel in de loop van zijn musket duwt (nr. 27), ca. 1600

Naauekeurige Plattegrond van den Staat en den Loop van Rio de Berbice. Met derzelver Plantagien in de Geoctroyeerde colonie de Berbice gelegen.

Kaart van Noord-Frankrijk met de loop van de Somme, 1710

Kaart van Noord-Frankrijk met de loop van de Somme, 1710

Door dit hemels pleyn wert vertoondt den gehelen loop des hemels der vaste sterren met haer beeltenisse /

Percussiepistool met achtkantige gebruineerde gladde loop met houten laadstok

The loop on Colorado Central Railroad between Georgetown & Silver Plume, [...]

Deep Cut and Loop.

The Loop near Georgetown.

The Great Loop [near Georgetown], Silver Plume, Colorado.

The "Loop," Georgetown, Colorado.

The Great Loop [near Georgetown], Silver Plume, Colorado.

Great loop of the Silver Plume, Colorado.

The "Loop," Georgetown, Colorado.

The loop on Colorado Central Railroad between Georgetown & Silver Plume, [...]

Great loop of the Silver Plume, Colorado.

Great loop of the Silver Plume, Colorado.

Looping the Loop, Moffet Road, Col.

Looping the Loop, Moffet Road, Col.

The Loop near Georgetown.

Deep Cut and Loop.

Great loop of the Silver Plume, Colorado.

Ukjent mann i 40-åra.

Laurine Holck

Andreas Christian MøllerPortrett

Fredrik Christian Lindeman

Jacobine Kristine "Jakob" Thams

Mann i 20-årene, kanskje Christian F. Ullitz ?

Ung dame ca. 20 år. Wilhelmine Augusta Thams ?

Gunder Swensen

Fredrik Christian Ludvig Lindeman

Ukjent ung mann.