PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Hest med trille utenfor huset på Raknerud søndre, Helgøya. Martin Langseth (1893-1978) og Betsy Langseth (1893-1974).

STRAND BRÆNDERI i Ringsaker, BRENNERI, DRANKKJØRING, HEST OG KJERRE, DRANKEN TAPPES, UKJENTE MENN.

På lastebiltur rundt Hummelfjellet med Nils Sund,s lastebil, "Mali'n"

STAUR FORSØKSGÅRD, FLYFOTO

HUSEBY GÅRD, FLYFOTO

To menn ved lastebil. Magnar Berge og Magnar Nymoen.

Våronn på Sørum, Furnes. Såing med hest og såmaskin. Kjører er Alfred Hangenholen.

Skuronn på Pinnerudenga, Furnes, Ringsaker. Ludvik Granerud med hest og slåmaskin med håndavlegger. Bak han er barnebarnet Olav Lunna.

RYDDING AV STEIN FRA NYBROTT MED HEST OG KJERRE, HELMER KILDALEN, MARTIN KILDALEN, ARBEIDER, VOLUNGBAKKEN, VALLSET. Steinkjøring under nybrottsarbeid. Hesteredskap.

Halvor Amb f.1937 med hesten "Dokka" og høyvogn på Kinnli lille, Ringsaker. Kusking var småguttarbeid.

ANNE OLSEN HAUGEN MED HESTEN BLAKKEN FORAN LÅVEN, LÅVEBRUA, HAUGEN UNDER ÅLSTAD

Potetonn. Arding av poteter med hest. Kjører er Karl Hangenholen hos Amund Finsrud på Sørum, Furnes.

Våronn på Saug øvre, Ringsaker. Ole Heramb med Ringsakers første kombimaskin med trommel, trukket av traktor.

EKSTR: GARDSTUN, ROGSTAD ØSTRE, (ROGSTAD STORE) Se Løtenboka, bind 2. Bygdeboka fra 1953, side 231

HØYONN, DAME RAKER HØY, GUTT: RAGNAR VOLDMO FØDT: 1944, HEST MED RIVE. TØMMERHOLEN

Gudbrand Støen med hesten "Blakken" frakter melkespann med slede på Heggenhaugen, Ringsaker. De har fraktet tomkjelene fra mjølkerampa.

STAUR GÅRD, FLYFOTO

Skuronn i Bjørklund, Ringsaker. Tospann hester med slåmaskin og håndavlegger. Kristian og Gunvor Bratberg. Skur av havre i Bjørklund som Prestrud forpaktet.

Vegarbeid. Høvling av vegen.

STANGE KOMMUNE, VANNVERKET, LEGGER RØRRØRGATE PÅ JORDE, HEST MED KJERRE, GRAVEMASKIN

Mjølkekjøring - lastebil, menn. Utheimsetra, Kløftåsen

LANG-REE. FLYFOTO, STANGE

HUSE GARD, FLYFOTO

FRISHOLM GÅRD, FLYFOTO

Kontraktdyrking av erter. Innhøsting hos Olav Teige på Almerud, Brumunddal. To hester med slåmaskin. Lastebilen, en Bedford 1946-52 modell henter erter for A/S Oplandske Konservesfabrikk. Arvid Kristiansen på lasset. Foran er Kristian Kokkine og Olav Teige.

Kontraktdyrking av erter. Innhøsting hos Olav Teige på Almerud, Brumunddal. To hester med slåmaskin. Lastebilen, en Bedford 1946-52 modell henter erter for A/S Oplandske Konservesfabrikk.

SÅSTAD SKOLE. FLYFOTO, STANGE

MORTHOV GÅRD, VÅRONN MED HESTEN BRUNA, SVENN MORTHOV KJØRER KUNSTGJØDSEL UT MED VILLEMO SPREDER

Felleskjøpet, Tynset. En avdeling for maskinutstilling er under oppførelse.

HJERMSTAD SØNDRE, SMIE, SMED SKOR HEST, EILERT OTTINSEN TIL VENSTRE OG SMED ALF KOLSTAD, HESTEN PIRIL ER FRA KJEMSTAD GÅRD

Bureiserparet Samuelshaug i Alvdal.

KÅLROT, INNHØSTING, KÅRE KRISTIANSEN KJØRER KÅLROT, HESTER MED STUTTKJERRER, GÅRDEN O, Vang H. Hesteredskap.

Skuronn på Buttekvern, Ringsaker. Hest med lokjerre på tunet. Til venstre er Karin Bucholst f. Lundby.

Hest med transportkjerre. Henting av parafin til traktor på Gjøvik. Kjørekar er Erling Madslangerud f.1922, Tangnes søndre, Gaupen, Hedmark.

Nybrottsarbeid på Heggenhaugen, Ringsaker. Hest med steindrag. Gunnar Støen lesser stein.

Mathias Østvold og Sina Nilsen Østvold. Sår på nybrott med hest og såmaskin. Bureisningsbruket Solvang, Veldre, Ringsaker.

Bureiserparet Samuelshaug i Alvdal.

Potetplukkere på Bårdseth nedre, Ringsaker. Hest med kjerre.

Travløp. Denne hesten vant 1. premie på Bjerke travbane i 1957. På trekkvogna sitter Odvin Bratberg (1896-1979) og sønnen Kåre Bratberg, Bratberg, Ringsaker.

VANG ALLMENNING, ELGJAKT, TRANSPORT AV ELG MED HEST OG DRAG, KARL LØVLIEN MED HESTEN DOKKA, ØSTÅSEN

VÅRONN, PLØYINEG M/2 HESTER, TOSPANN, ROKOSTUEN, LØTEN

Heggenhaugen gård, Ringsaker. Åkersprøyting med hormonpreparater.

Mannlig budeie, Vingelen ??

Barn på Røste, Os.

Utsikt: Os kirke og sørover dalen.

Potetonn på Svartåssveen, Lismarka, Ringsaker. Aksel Sveen kjører tospann hester med potetopptager. Barn og voksne plukker.

Flyfoto, Vingelen, Vinter, garder, kulturlandskap

ØVRE KNAPHOLEN GÅRD, FLYFOTO

DAMPKJEL, TRUKKET AV HEST MED KJERRE, HEKNE TRÆSKLAG, PER HEKNE,

HEST MED STEINDRAG, GHEORG HEKNE, HEKNE

Ugrassprøyting med traktor på Tørud gård, Ringsaker. Påfylling.

EKSTERIØR: STANGE MEIERI, HESTER MED MELKEVOGN, LASTEBILER, MELKESPANN

Hester med møkklass på møkkbrett. Tunet på Dagfinnåsen, Åsmarka, Ringsaker. Bak er Aasen øvre.

HØYONN, ROLF JENSEN KJØRER HEST MED HØYVOGN, GRAS TIL SILOLEGGING, FOKHOL GÅRD,

OLAF KRISTIANSEN KJØRER FERGUSON TRAKTOR MED SLÅMASKIN, INGOLF ANDERSEN KJØRER HEST MED HØYRIVE, FOKHOL GÅRD

Fem personer hesjer høy på Torsæter, Veldre, Ringsaker. Hest med sleperive.

SLÅTONN, INGOLF ANDERSEN KJØRER HEST MED HØYRIVE, FOKHOL GÅRD

HØYONN, ROLF JENSEN KJØRER HEST MED HØYVOGN, GRAS TIL SILOLEGGING, FOKHOL GÅRD,

VÅRONN, ALFRED MARTINSEN HARVER MED HEST, FAREN PER MARTINSEN SÅR, SAGSVEEN NEDRE

HØYONN, ROLF JENSEN KJØRER HØYLASS MED HEST OG HØYVOGN OPP LÅVEBRUA, FOKHOL GÅRD

Magnus Sørum med hesten "Rauen" kjører stein på slede fra nybrott. Tranberg, Ringsaker. Vinter. Kjører stein fra nybrott på "Andersgard" en del av Tranberg med steinlem.

HØYONN, INGOLF ANDERSEN KJØRER HEST MED HØYRIVE, GRAS TIL SILOLEGGING, FOKHOL GÅRD,

SØNDRE TOMTER, SLÅTTONN. HØYVOGNA ER KJØRT FRA ÅKEREN MED TRAKTOR. VED LÅVEBRUA BLIR BLAKKEN SATT TIL Å DRA LASSET PÅ LÅVEN JACOB TOMTER KJØRER PÅ LÅVEN. HEST OG HØYVOGN.

OLAF KRISTIANSEN KJØRER FERGUSON TRAKTOR MED SLÅMASKIN, FOKHOL GÅRD

Snøplogkjøring i Buvika 1953

SLÅTONN, INGOLF ANDERSEN KJØRER HEST MED HØYRIVE, FOKHOL GÅRD

HØYONN, FRA VENSTRE: SØREN SØRENSEN OG KRISTIAN KARLSEN LESSER HØY PÅ HØYVOGN, FOKHOL GÅRD,

SLÅTONN, HEST MED HØYRIVE, FOKHOL GÅRD,

TRESKEVERK, TRESKING, HEST MED KORNSEKKER, HUSEBY, FOKHOL GÅRD

TRESKEVERK, TRESKING, HEST MED KORNSEKKER, HUSEBY, FOKHOL GÅRD

SLÅTONN, INGOLF ANDERSEN KJØRER HEST MED HØYRIVE, FOKHOL GÅRD

HØYONN, ROLF JENSEN KJØRER HEST MED HØYVOGN, GRAS TIL SILOLEGGING, ELSE KARIN HANSEN I BAKGRUNNEN, FOKHOL GÅRD

SØNDRE HESTNES GÅRD, FLYFOTO

Os kommunale bilruter (Kvernlia)

To eldre karer foran buss. Ole Holøien t.v.

Våronn i Røhrsveen, Ringsaker. Ola Balken med hesten "Dokka" og såmaskin.

TRAKTOR MED HARV/SLODD, KJENNSTAD GÅRD

TRAKTOR MED HARV, KJENNSTAD GÅRD,

TRAKTOR MED SÅMASKIN, STANGE KIRKE,

TRAKTOR MED SÅMASKIN, FOKHOL GÅRD,

TRAKTOR MED HARV, KJENNSTAD GÅRD

PLØYING, HEST, PLOG, REKSTAD GÅRD,

SKURONN, TRESKING, HALMBRENNING, LALUM GÅRD

TRAKTOR MED SÅMASKIN, FOKHOL GÅRD,

Aksel Snuggerud slodder med potetdrillen og hesten "Turid" på Heggenhaugen, Ringsaker.

SKURTRESKER, SKURONN, LALUM GÅRD,

TRAKTOR MED HARV, KJENNSTAD GÅRD,

PLØYING, HESTER, PLOG, STANGE KIRKE,

STEINPLUKKING, HEST, STUTTKJERRE, REKSTAD GÅRD

SKURTRESKER, DRATT AV TRAKTOR, SLEPER, SKURONN, LALUM GÅRD,

SKURONN, TRESKING AV HALM, LALUM GÅRD,

PLØYING MED TO HESTER, TOSPANN, PLOG, VÅRONN, THOMSEN, ALM ØSTRE GÅRD, STANGE KIRKE,

Far og sønn (Hans og Hans) med hesten "Blakken" og slede på veg etter for oppover hamninga i Medlien, Ringsaker. Mye snø.

Mann som sår el. sprer kunstgjødsel for hånd.

Aksel Snuggerud med hesten "Turid" som trekker bukk og geit på Heggenhaugen, Ringsaker.

Flyfoto av Storsteigen med deler av Steia.

SKURONN, TRESKING, HALMBRENNING, LALUM GÅRD,

TRAKTOR MED SÅMASKIN, FOKHOL GÅRD

Slåtonn på Sund i Os

Vegbygging. Utbedring av vegen ved Svesvingen, Baklia, Lismarkvegen, Ringsaker. Arbeider tar en hvil. Hester med stuttkjerre og steinslede.