PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Potetopptaking på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Utsyn over inngjerdet område med våningshus og låve i bakgrunnen, med husmenn i arbeid med potethakker i åkeren i forgrunnen. Hest og kjerre benyttes også.

Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite huset i bakgrunnen er Skibsted. Fjellet over taket heter Aksleskard, så er det Hommesnipp, og til høyre Urdåsen.

Stereoskopi. Fjell og bebyggelse, Vik, Balestrand, Sogn og Fjordane. Tomme hesjer i forgrunnen.

Stereoskopi. Gårdsbebyggelse i vik ved Sørfjorden, Odda, Hordaland.

Stereoskopi. Parti fra Isdalen ved Bergen, Hordaland med gården Garmannslund, 1860-årene.

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer med brud i sentrum på tun med inn- og uthus, med klestørk utover på bakken i bakgrunnen.Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet.

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, med gårdstun i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Gjestgivergården Dale i Vestfjordddalen i Tinn i Telemark, bygget i 1830-årene. Landskap nær Gaustatoppen. I forgrunnen trebygning, bolighus, ant. hos Ole Torgersen Dahl (se også NF.15003-027, ant. samme hus). Mann sitter utenfor huset, ulike hestekjøretøyer er plassert i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, ant. Dal, Tinn, Telemark, med Gaustatoppen i bakgrunnen. I forgrunnen gårdstun, ant. hos Ole Torgersen Dahl (se også NF.15003-029, ant. samme hus).Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vestnes (tidl. Ves(t)næs) poståpneri, Møre og Romsdal, på gården Vesnæs, mellom Molde og Ørskog. Gårdstun med hestekjøretøyer.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Veblungsnes, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen, bak ses åttekantede Grytten kirke (1829).Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Tinnoset, Notodden, Telemark, med gårdstun.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Elstad poststasjon, Norge. Gårdsbygninger, tårn i bakgrunnen..Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, elveparti med gårdstun i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Fra gårdstun med ant. loft og stabbur, Semb, Heddal, Notodden, Telemark. Persongruppe.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Svangstrand, Lier, Buskerud, ved Holsfjorden, sidefjord til Tyrifjorden, med gårdstun i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, ant. Heddal, Notodden, Telemark. I forgrunnen kornstaur.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Telemark, med veiparti i forgrunnen, gårdsbebyggelse i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, med gårdsbebyggelse.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vik poståpneri (tidl. Viig) ant., Vik, Sogn og Fjordane. Inngjerdet gårdstun med hovedbygning.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Dal gård, Ullensaker. Låvebygning med tårn.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet, muligens ca. 1880.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygning.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Gårdstun, uten opplysninger. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet med oberst L.C. Dahll foran.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen med inngangsparti.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Oversiktsbilde med gjerder og jernbanelinje i forgrunnen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Evje herregård, Dilling, Rygge. Gårdstun. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Gårdstun, uten opplysninger. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygning med parken foran. Gjerder.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen med inngangsparti.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Smørskredtindane, Stranda, Møre og Romsdal, ant. sett fra Norangsdalen. Gårdstun med tomme hesjer i forgrunnen.Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet mot Nøklevann. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Folk og hester oppstillt på Bråstad nedre, Vardal, Oppland.

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

KR. THOMASSEN, VENDKVERN FØDT: 18. 07. 1857 TIL HEST I MILITÆRUNIFORM, GARDERMOEN

LANDSKAP, UKJENT STED, HEST OG KJERRE, HESTEKJØRETØY, PASSERER OVER BRU.

TRANSPORTVOGN FOR HEST PRODUSERT VED MOELVEN BRUG. HESTEKJØRETØY.

HEST OG KARJOL, hund, UKJENT MANN MED PISK, HESTEKJØRETØY, PÅ TUNET TIL LØKEN ØSTRE, RUDSHØGDA, VELDRE i Ringsaker.

PRODUKSJON AV LASTEVOGNER FOR HEST VED MOELVEN BRUG, HJULGANGER I TRE.

HEST. ØSTRE LØKEN på Rudshøgda i Ringsaker, PREMIERT HEST MED SLØYFE.

T. V. OLE HERSOUG ? OG T. H. LARS TOKSTAD. HEST OG FØLL. UKJENT STED.

HESTER OG SLEDER PÅ MJØSISEN, BOTSENDEN, VELDRE. F. V. LARS STORLIEN BOGSTI, LARS TOKSTAD, HANS PÅLSRUD OG OLE STORLIEN. BILDET ER TATT I FORBINDELSE MED TØMMERMERKING.

TRANSPORTVOGN FOR HEST PRODUSERT VED MOELVEN BRUG.

HEST OG KARJOL, HESTEKJØRETØY, SELETØY.

LØKEN ØSTRE GARD, LØKENDALEN, RUDSHØGDA i Ringsaker, TO HESTER MED SLEDE, F. V. SUSI PETERS, KUNSTMALER PETERS OG MIMMI LØKEN.

HEST M/ BUKK OG GEIT.

HEST OG SLEDE, HESTEKJØRETØY, UKJENT STED OG PERSONER.

HEST MED FØLL.

ASLABAKKEN i Ringsaker, HEST OG KJERRE, HESTEKJØRETØY, MANN MED PISK. SORENSKRIVER PETER BREDAL.

HEST OG TRILLE, VOGN, HESTEKJØRETØY, GRUPPE 9 MENN, FORAN LARS BOGSTI M/ SYKKEL, F. V. I VOGNA HELMER SOLBERG, LARS TOKSTAD OG OLE LØKEN, DE ØVRIGE ER UKJENTE.

TO HESTER MED TØMMERLASS, BUKK OG GEIT. SKOGBRUK.

TO MENN OG HESTER PÅ SETER, T. V. UKJENT OG T. H. JOHAN HÅRSTAD GARDSBESTYRER PÅ TOKSTAD.

HEST OG KARJOL, HESTEKJØRETØY, KUSK, SKYSSKAR, TAR EN HVIL, SOVER.

UKJENT MANN RIR HEST LANGS VEGEN I LØKENDALEN VED TOKSTAD, LØKEN, RUDSHØGDA, Ringsaker.

Pike/kvinne (budeie?) med geit sittende utenfor uthus, antatt fjøs vinterstid, ukjent sted. Huset har skifertak. Jenta er kledd i skaut, forklekjole og snørestøvler.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Grend med gårdsbruk i klynger, ukjent sted. Gutt sitter på bakken i forgrunnen utenfor laftet uthus. Åpent terreng.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Slåttefolk, antatt, sittende utenfor våningshus, ukjent sted, med ljå og rive. Slipestein står opp mot husveggen. Stakittgjerde.Huset har skifertak.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Kvinne i folkedrakt sittende utenfor våningshus, ukjent sted. Stakittgjerde. Huset har skifertak. Slipestein står opp mot husveggen. Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Gårdsbruk vinterstid med våningshus, låve, stall, ukjent sted. Fjellterreng. Gutt og kvinne utendørs.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Kvinne i folkedrakt sittende utenfor våningshus, ukjent sted, (som NF.09831-017). Stakittgjerde. Huset har skifertak. Slipestein står opp mot husveggen. Flere motiv fra samme sted.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Nils Sund med 4 sønner. Bak: Nils, Johan Petter. Foran:Edvard og Marius.

Kvinne med ku utenfor våningshus med skifertak, ukjent sted. Slipestein, ljåer og slede(?) står opp mot husveggen. Stakittgjerde.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Portrett av mann. Mathias Jonsen Lonås (6. 1. 1830 -16. 1. 1898) Han var sønn av Olaug Mathisdatter Lonås og Jon Nielson Arnemo (Tusen. Jo). Mathis giftet seg med Marit Knutsdatter Røe i 1855. Ble bruker av Framigar'n.

Stiftsprost Erichsen på tur i Gudbrandsdalen med hest og karjol. Gruppe 3 menn.

GÅRDSROM M/BEHOLDERE, LØITEN BRÆNDERI DESTILLATION, CHRISTIANIA(LØTEN), HEST M/LASS, , 3 MENN

TØMMERKJØRING I FOSSMARKA MED BUKK OG GEIT, lunning, CA. 1900. HEST OG UKJENTE TØMMERKJØRERE. FREMST PÅ LASSET BERNT KJELSMOEN.

Samisk torvgamme, Vestre Jakobselv, Vadsø, Finnmark. Maja Nilsens gamme, utenfor står søsknene Nils Maja, Anna og Gaisa Halt i døråpningen. 1897. Høyonn.Motivet har nr.23 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Samisk torvgamme. Maja Nilsens gamme, utenfor står søsknene Nils Maja, Anna og Gaisa Halt i døråpningen, Vestre Jacobselv, Vadsø, Finnmark, 1897. Høyonn.

STORELVDALEN FORBRUKERFORENING. BUTIKK. LANDHANDEL. HEST OG KJERRE.

FOLK. HEST OG KARJOL OVER SUNDALSBRUA, I FORSETET SØSTRENE ÅGOT NILSEN OG VALBORG STEEN OG I BAKSETET THORA GODAGER OG EMMA STEEN. HELT T. V. EVEN GODAGER, T. H. UKJENT KUSK.

STORELVDALEN KIRKE. KIRKEGÅRD. HEST OG KJERRE PÅ VEGEN.

OVERSIKT STANGEBRUA MED HEST OG KJERRE, KUSK, PASASJER, KANTESTEIN.

ANTON NYSVEEN KJØRER GJØDSEL MED HEST OG MØKKBRETT, SLEDE, GJØDSELSPREDNING, ØYMO GARD I MOELV.

Hest, plog, bolighus, gårdsplass,

Tynsetbygda og kirka sett fra Evensmoen.

HESTER PÅ FJELLET, HESTESLIPP. Setervang, Biri. Kristian Jensstuen og Halvdan Stenersen.

Voksne og barn samlet rundt hest og trille på Sølvsberg, Nes, Hedmark. I trilla er Agnethe og Per Sølvsberg.

OVERSIKT STANGEVEGEN, HEST OG KJERRE, KUSK, PASASJER.

EKSTERIØR: VAKTSTUA, HOTELLET, VANGSÅSEN, GRUPPE: 8, HEST MED VOGN, GÅSBU, FRA VENSTRE: 2 DØTRE FRA HELSTAD, SITTER: KRISTINE TØMMERHOLEN, MARTIN LØBERG MED SØNNEN EINAR, VANG ALLMENNINGDUBL: 414-5495.

Oversikt Brøttum sentrum sett fra Alm øvre. Hest med slede i forgrunnen. Hovedvegen gikk gjennom låven på Mæhlum. Vinter.

STRANDPROMANADEN LANGS RIDEHUSTRANDA, FOLK, HEST OG TRILLE, VOGN, BARNEVOGN, FRITID.

TRANSPORT AV MELK MED HEST OG VOGN, OLE REFSAHL KJØRER, TANGEN,

Ved Svanvik, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark. Samer med rein i granskog ved gårdstun.

Hester trekker lokomobil. Sendstad teglverk. Folk og hester. Nes, Hedmark.

Hest med slede foran Nes Klokkergård. Ved tømmene er Bernt Larsen Slåttlandet (1862-1934). Bak er Harald og Gudbrand Heggenhaugen. Tingnes.

Høykjøring fra seter i Åstadalen til Skaug gård, Brøttum, Ringsaker. Fire hester med høylass. Til høyre er Ole Pedersen Faaberg. Til venstre er Gurilykkjen.

Landskapsbilde, gård foran, våningshus og fjøs. 9 mennesker står foran våningshuset. I bakgrunnen sees sjøen og fjell, mulig øy?

Ole Løken sine hester i innhegning på jordet. Løken østre, Veldre, Ringsaker. Ole Løken hadde ungarske hester for staten (militæret) i oppdrett.

Portrett avto små barn. Barna til Kirsti Eriksdatter Olsberg og Simen Mathiasson Røe. Marit Simensdatter Røe (9. 5. 1896-30. 7. 1948) og Eivind Simenson Røe (16. 9. 1900-8. 12. 1961)

Portrett av lita jente - Valborg (Bolla) Hokstadbakken (Moen), f. 1899

HØYONN, SLÅTTONN, HEST MED SLÅMASKIN, FOLK, ARNEBERG NORDRE, ROMEDAL,

Åker og jordbruksdrift på Bastøy skolehjem, Bastøya, ca. 1903. Elevene tar opp kål fra åkeren. Låvebygningen i bakgrunnen.

Låvebygningen på Bastøy skolehjem, Bastøya, ca. 1903. Elevene står oppstilt utenfor med gårdsredskaper.

HESTER OG VOGNER UKJENTE MENN, UKJENT STED. TORVSTRØFABRIKK NEDENFOR BERGUNDHAUGEN i Ringsaker, CA. 1905. HESTEKJØRETØY.

Gruvearbeidere, spader, hest, vogn, bygning.

Kvinne i drakt stående på jorde med rive i hånden.