PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Repro av vegkart for Nes og Helgøya 1750.

ET TILBAGESTAAENDE STØKKE AF HAMAR BYES DOM-KIERKE, TEGNING AV GERHARD SCHØNING AV DOMKIRKERUINEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN

POSTSERTIFIKAT 1779 PÅ SÅSTAD, POSTFØRERSERTIFIKAT

TEGNING, AKVARELL: VANG KIRKE CA 1817 ETTER OPPBYGGING ETTER BRANNDUBLETT: 414-793.

NAVNEPLATE: ANNE NIELSDATTER, FØDT DEN 23. JUNI 1819

Ringsaker kirke og prestegård. Akvarell fra 1824.

Gruppe menn arbeider med utgraving av fyllmasse for bygging av Framnesbrua. transportvogner på skinner, Veldre, Ringsaker.

TEGNING ETTER FARGELAGT LITOGRAFI AV KAPTEIN J. FINNE AV D. S. JERNBARDEN, DAMPSKIP.

Ekteparet Helene Hansdatter Vien f.1809 og Frants Pedersen Heggen (1811-1846), Helgøya. Paret ble gift i 1839. Sammen med fetter Frans Eeg forpaktet de Storhamar gård i 9 år til Anker solgte. Avfotografert daguerreotypi.

PARTI FRA MJØSEN, LITOGRAFI AV FRICH

Repro av maleri. Portrett av ridder og grosserer Andreas Tofte (1795-1852). Giver av Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya til Christiania by i 1876.

Brumunddal Idrettslag, juniorlaget i fotball 1948, foran v: A. Larsen, A. Holmen, H. Tvedt, 2 r: H. Tvedt, M. Iversen, G. Liberg, 3 r: S. Sundal, A. Larsen, R. Møystad, P. Rudstadbakken, S. Nordengen, A. Rustadbakken.

Litografi av Ringsaker kirke med staller og prestegården. Kunstner er Joachim Frich. Utgitt av Chr. Tønsbergs forlag i 1848

Litografi av Ringsaker kirke med staller og prestegården. Kunstner er Joachim Frich. Utgitt av Chr. Tønsbergs forlag i 1848

TEGNING, SKISSEBOK HANS GUDE, STORHAMAR GÅRD, DOMKIRKERUINEN.

SKISSE, TEGNING, STORHAMAR GÅRD, DOMKIRKEODDEN, FISKESTEINEN

MALERI, STORHAMAR GÅRD, HAMAR, FURUBERGET, MJØSA, BEKKELAGET

Portrett av eldre kvinne

ANDREA OTTESTAD GJERMUNDSDATTER 1820 - 1876, GIFT MED JOHAN OLSEN HVERVEN, HVERVEN GARD, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, HØGLUE MED BAND FESTET RUNDT PULLEN OG KNYTTET I SLØYFE FORAN, SKRUD.

Gruppe 4, Familien Stabel, fra venstre: Peter Ancher Stabel, Barbra Stabel født Borchgrevink, døtrene: Sophie Emilie Stabel (1839-1896), Anne Cathrine Stabel (1837-1884), Dusgård, Ringsaker.

Ukjent soldat i uniform, Morthovsrønningen, Løten. Dette er en menig ved kavaleriet i uniformen slik den var reglementert fra 1855 til 1867.

INGEBORG MADSDATTER NØTTESTAD 1783 - 1868, GIFT MED OLE OLSEN BOLSTAD HVERVEN, HODEPLAGG, TETTSITTENDE RYNKELUE MED MODERAT PULL OG SKRUD SOM SITTER TETT OMKRING ANSIKTET. Repro av daguerreotypi?

TEGNING, OVERSIKT KJERNSTAD, TIL VENSTRE: GUTHUS, TEGNET AV: ANDREAS WULFSBERG GRØTTING,

Eksteriør. Bekkelund gård, Ringsaker. Hovedbygning, skåle, stabbur. Ca. 1857-60

Eksteriør, Bekkelund gård, Ringsaker, Tømten gård i bakgrunnen, 1857-60.

PORTRETT HALVOR OUSTAD

PORTRETT: MARIA OUSTAD, FØDT: VOLUNGBAKKEN

Gruppe 8 familien Johan Gjestvang, foran fra venstre: Julie og Johanne, bak fra venstre: Oline, Andrea, Gina Matea, Ingeborg, Johan og Karoline. Andrea Gjestvang, f. 1820 med høg rynkelue og tettsittende skrud.

TRESNITT-TRYKK, DOMKIRKERUINEN, SVENSK SKILLINGSMAGASIN

Nerkvern gard i Brumunddal i 1860-årene.

Utsikt mot Ringsaker kirke i 1860-åra.

17. MAI, MYE FOLK. DOMKIRKERUINEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. SE OGSÅ DOK-33923. TRESNITT: 17 MAI 1864 I DOMKIRKERUINEN, HKR. 200. PROST VINSNES TALER I DOMKIRKERUINERNE. EFTER TRÆSNIT I ILLUSTRERT NYHEDSBLAD. ETTER FOTOGRAFI AV HALVDAN LUNDE.

Ingeborg og Ole Skjerpen, Veldre, Ringsaker.

ELI FRANG 1802 - 1875, FØDT LAHLUM, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, RYNKELUE.

Portrett, kjøpmann Even Pedersen Skappel (1815-1875). Første handelsborger i Hamar 12 april 1849. Kom fra gården Skapal i Ringsaker. Se En innlandsby vokser fram bilde nr. 25.

Eksteriør Klungsethgården, Torggata 43, folk foran, bakerskilt. Baker Nils Klungseth i hvitt sammen med betjeningen.

Familiebilde

Granerud gard, Brumunddal i 1860 årene.

ANNE, PEDER OG MINA HELENE SIGSTAD FAMILIEGRUPPE, PORTRETT. MINA HELENE BLE FØDT I 1859, KVINNE, MANNSDRAKT, HODEPLAGG, ANNE HAR KAPPE PÅ HODET, 1860 ÅRENE.

EKSTERIØR HAMARS FØRSTE STASJONSBYGNING.

PORTRETT: MARTE KJELDSDATTER SANDE FØDT: 1791-D. 1868, SANDE, ROMEDAL, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, HØGLUE, FOLDELAGT SKURD.

Portrett, Lars Tokstad, 10. 02. 1842 - 1871, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

INGEBORG NASHAUG F. PÅ STOR IHLE I FURNES OG EVEN OLSEN NASHAUG, GIFTET SEG I 1857. KVINNEDRAKT, HODEPLAGG

MARI MORTENSDATTER HUSEBY 1783-, FØDT STORE REE, KVINNEKLÆR, KJOLE, HODEPLAGG, RYNKELUE MED MODERAT PULL, OG SKRUD SOM SITTERT ETT RUNDT ANSIKTET.

Eksteriør Hamar Stasjonsbygning nr. 1 fra 1862, Kluges Hotell til venstre kalt "Jernbanehotellet", gruppe 13 personer. Banemester Ralph King står fremst midt i bildet, stasjonsmester Chr. Lund og kontorist Hans Eriksen står til høyre.

Nils Jacobsen Hoel (1813-1891). Var gardbruker på Hovelsrud, Helgøya fra 1848 til 1891.

Kjøpmann A.O. Schjerpen (1841-1913), drev handelsvirksomhet på Byflaten fram til storbrannen 1911. Født på Øvre Skjerpen, Veldre, Ringsaker.

Portrett, fru ordfører Kristine Borchgrevink, f. Gjestvang. Tidligere reg. OF 8963 og OF 8806. Hamarboka fra 1982 bilde nr. 327. Hamar Borgerbok side 5.

Portrett, byens første ordfører Henrik Christian Borchgrevink. Født på Holset i Vang. Første ordfører i Hamar og handelsborger 24/04. 1849. Butikk der Katedralskolen lå, senere hus i Lille Strandgt. Konkurs i 1852, senere postekspeditør til 1884. Se OF 8805 og OF 8964a, Hamarboka fra 1982 bilde nr. 328. Hamar borgerbok side 4-11-23-26-36. Hamar byhistorie 1899 side 144.

PORTRETT APOTEKER A. W. AGERSBORGTidligere reg: OF 9135

Albertine Josefine Hoel (1842-1926) på Hovinsholm, Helgøya.

Pauline (F. Hovelsrud) og Børre Hovelsen Sølvsberg med barn. Foran fra venstre er Arnt, Frants og Karen. Bak fra venstre er Halvor, Oline, Klara og Polla. Søvsberg, Nes, Hedmark, juli 1864.

ANDERS OLSEN KALLERUD, 01. 03. 1811 - 07. 08. 1871

Jacobine Karine Erichsen (født Hovland 1844). I eplehagen 1865.

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gjerder.

GARDSKART, NORDBRYN, NAVN PÅ JORDENE, ROMEDAL,

Familien på Hovelsrud, Helgøya. Foran fra venstre er Louise (1859-1935), Karoline Olsdatter (1818-1884), Nils Jacobsen Hoel (1813-1891), Paul August (1855-1924). Bak fra venstre er Jacob (1853-1932), Marianne (1849-1883), Johanne (1851-1870).

VANG KIRKE, VANG PRESTEGÅRD, FRA ENERHAUGEN, RIDABU. Fotografi fra før kirkens restaurering i 1877.

STORTORGET, TORGHANDEL, TIL VENSTRE: JØNSRUDGÅRDEN MED S. JØNSRUDS BRÆNDEVINSHANDEL, GARTNER A. NORDSTRØMS FRØ OG PLANTEHANDLER OVENFOR, KIRKEGATA MED HAMAR DOMKIRKE, TIL VENSTRE MUNCHGÅRDEN. Ole Tobias Olsens kjente fotografi fra "Torvet på Hamar" ca. 1869. T. v Jønsrdgården hvor Simen Kristiansen Jønsrud blant annet drev vin og brennevinshandel. Bygningen ble satt opp av Johan Johansen i 1852. T. h bygget til Peter Christian Munch som ble satt opp i 1855-56. Hamar Domkirke sto ferdig i 1866. Flere opplysninger se boka "Handelssteder i Stange" skrevet av Jan Arne Berg, utgitt av Stange Historielag 2012

DIRIGENT JOHAN LINDTNER, ULVESKINNSPELS, RIDEPISK, MUSIKKLEDER. JOHAN LINDTNER FØDT I BERGEN 1836, DØD I SAN FRANCISCO 1909. STIFTET OG INSTRUERTE MUSIKKFORENINGER I HAMAR, STANGE, ROMEDAL, LØTEN OG PÅ NES. VIRKET HER FRA 1862 - 1867.

Juliane Øvrkvern født Hansdatter (1813-1902), Stor-Deglum, Furnes, Ringsaker.

GINA HOVELSEN, FØST: 1844, GILE EIE

Portrett, Helene Olsdatter (1833-1874) fra Båberg, Ringsaker. Gift med Hans Larsen Storlien, Ca. 1865-74.

PORTRETT HALVARD NORDERHAUG, ORDFØRER. STORTINGSMANN. EIER: OLE KRISTEN SOLBERG, 2340 LØTEN. FOTOGRAF FREDRIK KLEM, UNIVERSITETSGADE 6, CHRISTIANIA

Portrett av konfirmant Mathias Narud (1852 - 1924), gardbruker på Øverkvern, Brumunddal fra 1876.

FAMILIEBILDE, FAMILIEN STABOE SÆTHER, BARNA, 7 PERSONER (1 MANGLER). BARNA HET: BERTE (1847), NILS (1849), OLINE (1852), GINA OG HELENE (1854), JOHANNE MARIE (1856), MARTHE (1860) OG MATHEA (1864). TATT CA. 1866-1870.

Portrett, Lars Bjerke, Furnes, Ringsaker.

Sagatun folkehøyskole, Hamar. Skillingstrykk, Skillingsmagasinet 1867.

Helvig Thoresdatter Storile f.1836 og Nils Olsen Storile f.1825 med barna Agnete f.1866 og Ole f.1863. Storihle, Furnes.

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbygningen. Stabbur til venstre og stall/fjøs til høyre.

Hans Larsen Lunden (1795-1867), Horn, Helgøya. Ordfører i Nes 1841-42.

TRESNITT, NORSK FOLKEBLAD, HAMAR SETT FRA TJUVHOLMENSe Hamarboka fra 1982 bilde nr. 4

OLE NIELSEN FØDT 6. 1. 1808 PÅ HOLTE VESTRE PÅ TOTEN, , DØD 11. 11. 1879 TANGEN. LÆRER, KIRKESANGER OG KLOKKER I TANGEN KIRKE, BODDE PÅ KLOKKERGÅRDEN

Baldishoel kirke, Nes, Hedmark. Maleri av Bjørn Gjøvik etter tegning av Gerhard Evensen Mengshoel fra 1869. Siste gudstjeneste ble holdt 3. mars 1878. Rivingen startet 13. mars 1878.

Søskenpar

LOVISE OLRICHE PEDERSEN FØDT 15. 5. 1821 VANG I HEDMARK DØDE 20. 5 1898 CHRISTIANIA. GIFT MED KLOKKER OLE NIELSEN PÅ TANGEN.

PORTRETT: PETTER SKAPPEL F: 1853, RITTMESTER. OF 9127.

Jacob Olsen Lie (1832-1918) og Juline Mortensdatter Lie (1830-1911) med fem av sine barn. Dette er trolig Karl Sigvard (1859-1907), Ole Martin (1857-1933), Morten (1864-1878), Berthe (1862-1935), Syverine (1866-1923). Helgeby, Nes, Hedmark.

Portrett av ung mann - Sivert Paulsgård

FAMILIEFOTO, GRUPPE 13, 1 RAD FRA VENSTRE CHRISTIAN PLATOU FØDT 1861, GABRIEL PLATOU FØDT 1858, EINAR PLATOU FØDT 1862, ANDRE RAD FRA VENSTRE OLGA PLATOU FØDT 1854 GIFT MURSTAD, WALDEMAR PLATOU FØDT 1868, ELISABETH PLATOU FØDT SEM 3/3-1833 MED DÅPSBARNET, ELISABETH PLATOU FØDT 1870 GIFT HAXTHOW, LUDVIG PLATOU FØDT 1867, CHRISTIAN FREDRIK STOUD PLATOU FØDT 1824, BAKERSTE RAD FRA VENSTRE OTTO MICHAEL PLATOU FØDT 1852, ANNE PLATOU FØDT 1865 GIFT STENERSEN, OLE PLATOU FØDT 1864, CARL PLATOU FØDT 1855, AJER GARD

Ektepar, eldre, mann m stavPåbaksida skrevet en hel del: bl a. Til Fru Bjørnsmoen og til G. Rønning, Tynsetstempel til E Schomraghse NØT. 2326 b

Portrett, barn, Thore Bjerke, Nerkvern gård, Brumunddal.

To gode venner og seternaboer, Gurin Sørhus fra Alvdal og Hans O. Strømbuen d.y. fra Atndalen.

Seks damer i studio. Ingeborg Hansdatter f. 1818 , Helvig 1855, Kristine, Lise f. 1846, Sidsel f.1848, Helga f.1858. Deglum lille, Furnes.

INGER JOHANNE HOEL, 1820-1902, HOL ØSTRE, HUN BLE FØDT PÅ NORDERHAUG VESTRE I LØTEN I 1820 OG GIFTET SEG TIL HOL ØSTRE I VANG I 1838. KVINNEKLÆR, HODEPLAGG: RYNKELUE MED SLØYFER, MODERAT PULL, PIPEFOLDET SKRUD.

EKSTERIØR VANGSVEGEN 23, FOTOGRAF HALFDAN LUNDES GÅRD.

Portrett, vognmann Ole Olsen, ca. 1870.

STRANDSONEN OG HAMARBUKTA FØR JERNBANEN KOM, 2 GUTTER I FORGRUNNEN, BYEN SETT FRA JERNBANEBRYGGA, 6-7 ROBÅTER LANGS STRANDA.

GRUPPE 54, SKOLEBILDE, LÆRERE OG ELEVER, SAGATUN FOLKEHØGSKOLE, HERMAN ANKER, O. ARVESEN.

Familiebilde. Storfamilie. Sønvisgården. Antagelig det eldste bildet fra Sønvisgarden.

PORTRETT: TROLIG SKOMAKER HOVEL OLSEN 1807 - 1876 ?, GILE-EIE

TRYKK, STRANDGATEHAGENE, STRANDGATA, HAMARBUKTA, LYSTHUS

Åtte jenter fra Gaupen, Ringsaker. Fra venstre er Lina Krogvig, Mari Saugstad, Helene Tømten, Karen heggenhaugen. Bak er Julie Winju, Klara Øhre, Johanne Skappel, Magnhild Jørgensen.

Familiebilde - etterkommerne av Hågen Tømmerøien (f. 1801) ?

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE, ROMEDAL

EKSTRIØR HOVEDBYGNINGEN STORHAMAR GÅRD FØR BRANNEN. Postkort.

Portrett, ? Olsen, mann i uniform, ca. 1870.

STRANDGATA. 21, VICTORIA HOTEL, HOTELL, STRANDGATEHAGENE, 1870-årene. Kirsti og Jens Larsen grunnla hotellet. Victoria hotell er byens eldste hotell.

GRUPPE: 2, HANS LARSEN MØYSTADFØRÅN, MARTHE MØYSTADFØRÅN, HUSFOLK PÅ MØYSTAD

FRU JOHANNE OLSDATTER KALLERUD, FØDT HAFSAL 22. 11. 1811 - 09. 08. 1878