PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Ljusbild, fotografi av bruksmaskin?

Glasnegativ, fotografi av litet hus invid skogen vid vattnet."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, fotografi av litet hus på landet."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, fotografi av kvinna invis litet hus på landet."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, porträtt av ung kvinna."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, porträtt av äldre kvinna."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, porträtt av ung kvinna. Oskarpt."Foton tagna med hemagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, fotografi av gårdshus."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

Glasnegativ, fotografi av litet hus på landet."Foton tagna med hemmagjord kamera (glasögonslins (otydligt, möjligen glasögon slipning)) omkring 1894 av G W Cronquist".

"Kasbingen" i kokhuset. Kranen användes att lyfta av kokarelocket vid fyllning.

Gamla smedjan i Stjernfors.

Smederna vid Stjernfors, Värmland, 1897.

Kolning av sågspån, ribb och dyl. vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå iaugusti 1901.

Laboratoriet vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juni 1901.

Laboratoriet vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juli 1901.

Gjuteriet i reparationsverkstaden vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juli 1901.

Sättmaskin vid anrikningsverket vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Blandningshuset, fosfatfabriken vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Interiör från "Våta verket" vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Norrbottens Malmförädlingsverk, Svartån, Luleå, 1901.

Roterbord i anrikningsverket vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Blandningshuset i fosfatfabriken vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Laboratoriet vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juli 1901.

Ingenjörsbostaden och laboratoriet vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i maj 1901.

Wetherells magnestiska separation vid "torra verket" vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Ugnarna i fosfatfabriken vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Roterband vid anrikningsverket vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Reparationsverkstaden vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juli 1901.

Valskross vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i september 1901.

Reparationsverkstaden vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juli 1901.

Ångpannerummet vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i juli 1901.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.Gatumarknad i Baku.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.

Skioptikonbild från A.W. Cronquists besök i Baku- oljedistrikt 1903.Man med kamel framför tempel i Baku.

Maskinrummet vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i augusti 1910.

Sättmaskinen i västra anrikningsverket vid Norbottens Malmförädlingsfabrik på Svartön i Luleå i augusti 1910.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Pildammstornet invid ?, Pildammsparken

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Fontän utanför entrén till utställningen.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Vy över utställningen.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Män som krattar väg.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Del av utställningen ur fågelperspektiv.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Skulpturpark.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Svanar i Pildammarna.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Bild från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Bild från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.Sovrum med kakelugn.

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.