PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

"Artillerie de campagne en Gotland. Camp de Visby juin 1854." Fältartilleri på manöver. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Kabinettsfotografi: prosten Johan Andersson

Gotland from "One Year in Sweden; including a visit to the Isle of Götland ... Map and illustrations"

Gotland from "One Year in Sweden; including a visit to the Isle of Götland ... Map and illustrations"

Gotland from "One Year in Sweden; including a visit to the Isle of Götland ... Map and illustrations"

Gotland from "One Year in Sweden; including a visit to the Isle of Götland ... Map and illustrations"

Stereobild av muren i Visby. Man på bänk utanför muren.

Till tant Sigrid från Ragnar Ekstedt.

Banarbetare framför Gotlands Järnväg, GJ 3 "Gotland".

Banarbetare framför Gotlands Järnvägar, GJ 1 "Wisby".

Fo200778

Visby

Visby, 1890-talet.Ur Apotekare J.W. Hamners samling.

Hamnen under avspärrningen 1893.

Passagerarfartyget Klintehamn av Visby.I inloppet till Visby hamn, år 1893´.

Grupporträtt - fyra kvinnor och en man på en stenstrand i Visby. Gertrud Nilsson sitter överst till vänster

Slite station

Kabelarbetare. Troligen på Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Lugnt väder vid Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

JvmKBEB03919

Gotska Sandön. Utläggning av kabel. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Gotska Sandön. Dynens yttersida. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Kabelhus på Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Kyrkan på Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Kyrkan på Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Roma sockerbruk.

Kabelutläggning vid Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Telegrafstationen på Gotska Sandön. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Gotska Sandön. Norra fyren. Ur album: Kabelexpedition Gotland - Dalarö 1898.

Gotlands Järnväg, GJ lok 7 "Tingstäde"

GJ lok 7. Ånglok på vändskiva, när det var nytt. Fick namnet Tingstäde. Loket tillverkades av Nohab, tillverkningsnummer 569. Såldes 1948 till Sveriges Järnvägar, fick littera SJ S13p 3077. Skrotades 1955.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en strand, möjligen på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Yttre hamnen.

I närheten av kalkbrottet i Lörge på nordöstra Gotland.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande utsikt mot havet, sannolikt på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande utsikt över Visby med domkyrkan till vänster i bild. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Foto visande lastångfartyget "ROMA" av Visby. På resa Stockholm - Burgsvik i barlast strandade fartyget 1900-09-26 vid Blåhäll, Tofta, Gotland på 2-3 fots vatten.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en gata i Visby med stadsport Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande havet vid Gotlands kust. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en ruin i Visby. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Visby station med Gotlands Järnväg, GJ NC 44, närmast i bild. Denna benämns sommarvagn.

Personal framför ånglok vid Gotlands Järnväg, GJ.

JvmKBEB03913

Visby station med Gotlands Järnväg, GJ NC 44, närmast i bild. Denna benämns sommarvagn.

Visby järnvägsstation.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande ett bergslandskap sannolikt i Norge. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Europa.

Klintebys potatismjölsfabrik, sedemera konservfabrik.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en rauk, sannolikt på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Vykort HafdhemStationen anlagd 1900. Byggnaden ombyggd 1943, dvs bostaden. 1947 moderniserades hela byggnaden. Tvåvånings träbyggnad . Station öppnad 26/7 1900.På bild från ca 1907-10 är stationen en- och enhalvvåningsGJ , Gotlands Järnväg

JvmKBEB03887

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande S:ta Karins ruin på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en stadsport i Visby. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande klapperstrand på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Foto visande lastångfartyget "ROMA" av Visby. På resa Stockholm - Burgsvik i barlast strandade fartyget 1900-09-26 vid Blåhäll, Tofta, Gotland på 2-3 fots vatten.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande sandstrand vid Gotlands kust. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Visby hamn omkring år 1900. Vågbrytare.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande man och hund som badar på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande ringmur på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Vy över Fridhem på Gotland.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en gränd på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Europa.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande ringmur på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Gotlandsjärnväg, GJ lok 5 och personal

Småbåtshamn vid järnväg och samhälle.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande kyrkoruin, möjligen på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande utsikt mot havet, sannolikt på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande ringmur på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande kvinna med hund vid strand, möjligen någonstans på Gotland.. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Europa.

JvmKBEB03884

Visby hamn station öppnades i början av 1900-talet. Godsvagnarna står vid hamnstationens plattform och väntar på lastningen.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en port, sannolikt på Gotland. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Sverige.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande en port, möjligen någonstans på Gotland.. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Europa.

Slite Station 1902-05.

Bild ur fotoalbum tillhörande Ansgar Betulander. Murgatan i Visby.

JvmKBEB03934

Bild ur fotoalbum tillhörande Ansgar Betulander. St. Hornsgatan, Visby.

JvmKBEB03933

Slite station.

Länna kalkugn i Visby.

JvmKBEB03935

Slite station.

Svenska Järnvägsföreningen vid besök i Visby.

Kommunalt ledningsnät i Visby utfört år 1905. Vid Östra Tullgränd.

Grupporträtt av officerare vid Gotlands artillerikår A 7, 1905. För namn, se bild nr. 3.

Kandelaber i Visby med telefonledning i samma stolpe. Utförd år 1905 på stadens bekostnad.

JvmKBEB03878

Vy på järnvägsbygge med lok och vagnar i bild.

Gotlands Hässelby station i Dalhem.

Länna Kalkbruk vid Slite.

[från Fotobeskrivning:] "Överförd från Ö.A. 1386 och Ö.C. 126"

Båttransport från kalkbrottet i Lörge på nordöstra Gotland.

Roma sockerbruk.

GJ C 6. Södertälje

Lunderhaga gård i Fleringe socken, Gotland. Låg byggnad av liggtimmer med lerklinad gavel. Framför huset ett staket med öppnad grind.

Uthus. Lunderhaga, Kölna, Fleringe sn, Gotland

Lunderhaga gård, Fleringe sn, Gotland

Segel och ångfartyg i Slite hamn.

Tåg på linjen mellan Visby - Högklint.

Personal vid stationen. Visby stationen anlades 1878. Nytt magasin uppfördes 1912. Tvåvånings stationhus i sten. Rälsbussgarage med fyra portar byggdes 1945 .

Slite cementfabrik.

Här ser vi Carl Nordgrens gamla bil. Jämför bild nr EB 618.Platsen är Visby. Kvarnen i bakgrunden Är Högan som brann ned på lucianatten 1976.