PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Portrait of a Knight of Malta, Probably Fra Jacopo Salviati

B. Giovanni Angelico da Fiesole, Pittore / G. Vasari, T.I. ; G. Batt.Cocchi Sc.

Il Carnevale Italiano Mascherato Oue si Veggono in Figura Varie Inuetione di capritii Fra(nces) Bert(ell)

Carolus D.G. Ang. Scot. Fra. et Hib Rex.

Carolus II D. G. Ang. Sco. Fra. et Hib. Rex fidei defensor &c.

Remains of ancient buldings among which stands the sepulchral urn of Marcus Agrippa made entirely of porphyry, which serves today as the Tomb of Clement XII ... (Vestiggi d'antichi Edifici fra i quali evvi l'Urna Sepolcrale tutta d'un pezzo di . . .)

Mappa dell' America Settentrionale : ove sono rappresentati esattam. i paesi e loro limiti controversi che hanno dato motivo alla guerra presente fra la Francia e l'Inghilterra.

... An act for the relief of William Seymour. [Followed by] An act relative to cessions of jurisdiction in places, where light houses, beacons, buoys and public piers have been or many hereafter be erected and fixed. [Phildelphia: Printed by Fra

a. Study for Clovis (middle register); b. Study for Clovis (middle register); c. St. Dominic and another Friar, after Fra Angelico; (studies for wall paintings in the Chapel of Saint Remi, Sainte-Clotilde, Paris, 1858)

Fontana d'el Adhout nel deserto fra Kénék e Kosseir; Arrivo dei Francesi a Kosseir.

Cieco errante fra i sepolcri; Rovine di Hieraconpoli.

Fontana d'el Adudt nel deserto fra Chene e Cossair.

Paesano d'Egitto; Cieco errante fra i sepolcri.

Pianta topografica di alcune villeggiature ed isole, fra il Cairo vecchio e Bulaco.

map from "Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra ... 1807 til Treden til Jönkjöping ... 1809"

map from "Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra ... 1807 til Treden til Jönkjöping ... 1809"

map from "Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra ... 1807 til Treden til Jönkjöping ... 1809"

map from "Stormen paa Stralsund af et combineret dansk og hollandsk Troppecorps den 31te Mai 1809, med forudgaaende Fortælling af Schills Krigerliv, samt nogle Episoder fra Hertugen af Brunsvig-Oels's Streiftog igjennem Tydskland i Juli og August 1809. Met et Oversigtskaart, en Plan af Stralsund og 12 mindre Planer samt Portraiter af Generallieutenant v. Ewald, Major v. Schill og Hertugen af Brunsvig-Oels"

map from "Stormen paa Stralsund af et combineret dansk og hollandsk Troppecorps den 31te Mai 1809, med forudgaaende Fortælling af Schills Krigerliv, samt nogle Episoder fra Hertugen af Brunsvig-Oels's Streiftog igjennem Tydskland i Juli og August 1809. Met et Oversigtskaart, en Plan af Stralsund og 12 mindre Planer samt Portraiter af Generallieutenant v. Ewald, Major v. Schill og Hertugen af Brunsvig-Oels"

map from "Fredericias Armering, Indeslutning, Bombardement samt Forsvar, under Kong Frederik den 7de, fra den 26de Marts til den 6te Juli 1849 ... Tilligemed en Oversigt over Fredericias Anlæg, fra den første Begyndelse af, dens Beleiring i 1657, og dens Kastels Indtagelse af de Allierede i Aaret 1659. [With a map.]"

map from "Skildringer fra den Slesvigske Krig 1864. Udgivet af Th. Thorson"

map from "Skildringer fra den Slesvigske Krig 1864. Udgivet af Th. Thorson"

map from "Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als, fra den 18 de April til den 1ste Juli 1864. Med Krigsministeriets Bemyndigelse udgiven af J. T. Ravn. Med et Kort over Als"

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1897-1898

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1895-1896

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1889-1890

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1897-1898

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1897-1898

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1872-1882

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1895-1896

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1889-1890

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1906-1907

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1872-1882

Brev fra Grieg til Beyer 1906-1907

Brev fra Grieg til Beyer 1899-1900

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1897-1898

Brev fra Grieg til Beyer 1872-1882

Brev fra Grieg til Beyer 1885-1886

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1889-1890

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1897-1898

Brev fra Grieg til Beyer 1885-1886

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1901-1902

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1891-1892

Brev fra Grieg til Beyer 1899-1900

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1891-1892

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1895-1896

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1903-1904

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1889-1890

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888

Brev fra Grieg til Beyer 1889-1890

Brev fra Grieg til Beyer 1905

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1883-1884

Brev fra Grieg til Beyer 1885-1886

Brev fra Grieg til Beyer 1893-1894

Brev fra Grieg til Beyer 1872-1882

Brev fra Grieg til Beyer 1887-1888