PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Boethius, d. 524.De consolatione philosophieDe consolatione philosophiae. Dutch & Latin [from old catalog]Ghent, Arend de Keysere, 3 May 1485.

Een serenade in Uppen Californie

Ship's clearance issued for whaling voyage of the schooner Tekua

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

Der scaepherders kalengier

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Die distructie vā Troyen, die laetste

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

Der scaepherders kalengier

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

Der scaepherders kalengier

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

Der scaepherders kalengier

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Die distructie vā Troyen, die laetste

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

Der scaepherders kalengier

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Die distructie vā Troyen, die laetste

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Die distructie vā Troyen, die laetste

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien