PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Boethius, d. 524.De consolatione philosophieDe consolatione philosophiae. Dutch & Latin [from old catalog]Ghent, Arend de Keysere, 3 May 1485.

Ship's clearance issued for whaling voyage of the schooner Tekua

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Der scaepherders kalengier

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Belle Arsène. Libretto. Libretto. Dutch

Dettes. Libretto. Libretto. Dutch

Pêcheurs. Libretto. Dutch

Serva padrona. Libretto. Dutch

Amant statue. Libretto. Libretto. Dutch

Camille. Libretto. Libretto. Dutch

Visitandines. Libretto. Dutch

Sonnenfest der Braminen. Libretto. Libretto. Dutch

De twee standbeelden zangspel, met balletten

Traité nul. Libretto. Dutch

Christus am Ölberge. Libretto. Dutch & German

Aleida von Holland romantische Oper in 3 Acten

Deux journées. Libretto. Dutch

Maison isolée. Libretto. Dutch

Folie. Libretto. Dutch

Caravane du Caire. Libretto. Libretto. Dutch

Matinée de Catinat. Libretto. Dutch

Michel-Ange. Libretto. Dutch

Robert le Bossu. Libretto

Sternenkönigin. Libretto. Libretto. Dutch

D'auberge en auberge. Libretto. Libretto. Dutch

Deux mots. Libretto. Dutch

Monsieur Deschalumeaux. Libretto. Dutch

Procés du fandango. Libretto. Libretto. Dutch

Maison à vendre. Libretto. Dutch

Jean de Paris. Libretto. Libretto. Dutch

Lehéman. Libretto. Dutch

Magicien sans magie. Libretto. Dutch

Jadis et aujourd'hui. Libretto. Dutch

Ambroise. Libretto. Dutch

Clochette. Libretto. Dutch

Diable à quatre. Libretto. Dutch

Adolphe et Clara. Libretto. Libretto. Dutch

Petit matelot. Libretto. Dutch

Sulmona. Libretto. Dutch

Preciosa. Libretto. Dutch

Valeria. Libretto. Dutch

Over de bewegingen eener balans

Ruinen von Athen (Athene's bouwfallen). Libretto. German & Dutch

Eine Johannisfeier auf Amrom Oper in einem Akt

Zwarte Kapitein. Libretto. German

Herbergprinses. Libretto. German

König Arpad romantische Oper in drei Akten

Imilda. Libretto. German

Norma grosse Oper in 3 Akten

Raoul sire de Créqui. Libretto. Libretto. Dutch

Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Die distructie vā Troyen, die laetste

Den Spiegel der duecht ende der eerbaerheyt ..

Der scaepherders kalengier

De Bibel int corte ghetranslateert. Wten laine ende walsche metten figueren

Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien

Verscheyde soorte van miniatuur

Send-brieven 1-46 zoo aan ... de Koninklyke societeit te Londen, als aan andere aansienelyke en geleerde lieden, over verscheyde verborgentheden der natuure, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierte; de pesen en derselver werking ..

Belle Arsène. Libretto. Libretto. Dutch

Dettes. Libretto. Libretto. Dutch

Serva padrona. Libretto. Dutch

Pêcheurs. Libretto. Dutch

Amant statue. Libretto. Libretto. Dutch

Visitandines. Libretto. Dutch

Camille. Libretto. Libretto. Dutch

Sonnenfest der Braminen. Libretto. Libretto. Dutch

De twee standbeelden zangspel, met balletten

Traité nul. Libretto. Dutch

Aleida von Holland romantische Oper in 3 Acten

Christus am Ölberge. Libretto. Dutch & German

Deux journées. Libretto. Dutch

Maison isolée. Libretto. Dutch

Folie. Libretto. Dutch

Caravane du Caire. Libretto. Libretto. Dutch

Michel-Ange. Libretto. Dutch

Matinée de Catinat. Libretto. Dutch

Robert le Bossu. Libretto

D'auberge en auberge. Libretto. Libretto. Dutch

Sternenkönigin. Libretto. Libretto. Dutch

Deux mots. Libretto. Dutch

Monsieur Deschalumeaux. Libretto. Dutch

Procés du fandango. Libretto. Libretto. Dutch

Maison à vendre. Libretto. Dutch

Jean de Paris. Libretto. Libretto. Dutch

Lehéman. Libretto. Dutch

Magicien sans magie. Libretto. Dutch

Jadis et aujourd'hui. Libretto. Dutch

Ambroise. Libretto. Dutch

Clochette. Libretto. Dutch

Diable à quatre. Libretto. Dutch

Adolphe et Clara. Libretto. Libretto. Dutch

Petit matelot. Libretto. Dutch