PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

STAUR GÅRD, FLYFOTO

LANG-REE. FLYFOTO, STANGE

HUSE GARD, FLYFOTO

FRISHOLM GÅRD, FLYFOTO

SÅSTAD SKOLE. FLYFOTO, STANGE

ØVRE KNAPHOLEN GÅRD, FLYFOTO

SØNDRE HESTNES GÅRD, FLYFOTO

SKABERUD SAGA, STANGE ALMENNING SAG OG HØVLERI, SKABERUD GARD, FLYFOTO, 1953. SE STANGE HISTORIELAGS ÅRBOK"GAMMALT FRA STANGE OG ROMEDAL 2009" S. 189.

Sakslund med kulturlandskap, sett mot sørøst, flyfoto

PÅ TOMTA TIL SANDERUD SUKEHUS. FLYFOTO, HJELLUM

MOSEBEKKEN (MOSEBÆKKEN) GÅRD, FLYFOTO

SKOGEN GÅRD, FLYFOTO

ROMEDAL BRENNERI, FLYFOTO

BØVERSTAD. FLYFOTO

RASENSJØEN, FLYFOTO

RE LILLE (REE), FLYFOTO

ILE GÅRD, STANGE VESTBYGD, FLYFOTO

NEDRE MOSTUE (MORSTU) GÅRD, STRANDLYKKJA, Flyfoto av den gamle gjestgiver og skysstasjonsgården. Låven ble revet i 1957 for å gi plass til utvidelse av riksveg 50 som ble anlagt forbi her ca. 1963-65. Fra nederste høyre hjørnet og på skrå oppover til gårdstunet gikk den gamle Kongevegen. Gården er nå revet i forbindelse med anleggelse av ny E6 og jernbane.

SAXLUND (SAKSLUND) GÅRD, FLYFOTO

RASENSJØEN, FLYFOTO

FURUNESBAKKEN GÅRD, FLYFOTO

ØVRE GILLUND, STANGE VESTBYGD, FLYFOTO

NEDRE RØHNE GÅRD, FLYFOTO

VAALE GÅRD, VÅLE, FLYFOTO, 1949. SE STANGE HISTORIELAGS ÅRBOK"GAMMALT FRA STANGE OG ROMEDAL 2009" S. 83.

STAUR FORSØKSGÅRD, FLYFOTO

RØNE NORDRE, GNR. 53-2 I FORGRUNNEN OG I BAKGRUNNEN RØNE GNR. 53-1

KORSØDEGÅRDEN, FLYFOTO

ALM ØSTRE, FLYFOTO

VEVLA (VEFLEN) GÅRD, FLYFOTO