PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Giovi-lok, Italien

Locomotive engine

Amerikansk illustration föreställande ett imaginärt tåg med segel och ankare.

Engelska ånglok från London & North Western Railway, LNWR lok 1979 och LNWR lok 1932 "Velocipede".

(The London and North Western Railway ) L&NWR lok 1876

(The Bristol & Exeter Railroad) B&ER-lok, England.

Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen, K.Bay.Sts.B lok "KUFSTEIN".

(London and South Western Railway ) L&SWR lok "Dane"

Fryckstad-loket på Karlstad-utställningen 1927.

Bangården vid Malmö station. Malmö Central station. Från 1856 till 1864 hade södra stambanan öppnats i etapper. Stambanan från Malmö till Lund öppnades för trafik 1856-12-01. Första stationshuset i sten med banhall byggdes 1855-56 av en okänd dansk arkitekt, möjligen C.F.Rasmussen. Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. 1878 färdigställdes en stor utvidgning av spårsystemet, stallcirkel tillkom, reparationsverkstaden och godsmagasinet utvidgades. Anslutning av enskilda järnvägar till Statsbanans egen växande trafik. Det nya stationshuset och banhallen blev färdiga 1981. Arkitekt var A W Edelsvärd. Stationshus är K-märkt 1986. Dubbelspår mellan Malmö och Arlöv öppnades för allmän trafik 1896. För att följa efter trafikens utveckling har stationen genomgått flera utvidgningar och moderniseringar. Stationen kallas Malmö Central från 1926-05-15. Fick eldrift 1933.

Robertsholm station före namnbytet till Hofors. Framför stationshuset syns Gävle-Dala Järnvägs ånglok GDJ lok 4 "Norden", samt stationskarl Olof Wallström, född 1836, död 26/6 1884. Anställd 1/5 1861.

Bangården i Lund

Göteborg C inviges 1856.

Teckning Station

Stockholms gamla riksdagshuset.

Engine, J.H. Devereux, Alexandria

Jubileumsbild från Göteborg.

Kronprins Carl inviger Arboga - Örebro

Engelskt lok "Antelope"

Illustration från invigningen av järnvägen mellan Arboga och Örebro 1857.

Lokstall, NJ ( Norbergs Jvg. ) lok "Norberg" och "Åmänningen"

Tyskt ånglok "Die Pfalz", tillverkat av Maffei, en av de viktigaste pionjärerna inom järnvägen.

Beyer, Peacock-lok

Del av Kärrgruvans bangård. Från Vänster Norbergs Järnväg, Norbergs J lok 1 "Norberg" med lokförare N P Lantz och Norbergs J lok 2 "Åmänningen" med förare Abr. Andersson.

Tyskt lok "Borussia", tillverkad av Borsig.

Invigning av Göteborgs stationshus västra stambanan, litografi. Linjen Göteborg - Vårgårda - Falköping öppnad för trafik 5/10 1858. Ångloket "Westergötland" med lokförare Bondesson. Kunglig vagn

Det lutande planet på Abborrberget och huset för spelverket.

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm"

"Norberg" och "Åmänningen" vid Kärrgrufan 1858.

Westra Stambanan, WSB 21 "Odin"

Statens Järnvägsbyggnad, SJB lok 3 "Bore"

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm"

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm".

Statens Järnvägar, SJ lok 8 "Stockholm"

Gävle - Dala Järnväg, GDJ lok 4 "Norden"

Norbergs Järnväg. Från Vänster lok 1 "Norberg" med lokförare N P Lantz och lok 2 "Åmänningen" med förare Abr. Andersson.

Statens Järnvägar, SJ, Tunneln vid Nyboda backe, Träsnitt från tidning.

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm".

Teckning av ett av de första persontågen på Gävle-Dala Järnväg. GDJ Ånglok 4 "Norden".

Midland Ry-lok

Norbergs Järnväg. Från Vänster lok 1 "Norberg" med lokförare N P Lantz och lok 2 "Åmänningen" med förare Abr. Andersson.

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm"

Engelskt ånglok. London and North Western Railway, LNWR Problem 134 "Princess Royal".

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm"

Teckning av Gävle - Dala Järnväg, GDJ lok 4 med tåg

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm" Tillverkat av Beyer Peacock nr 126 Levererat 1859.

Teckning av Gävle - Dala Järnväg, GDJ lok 4 med tåg

Invigning av Hofors station.

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Förslag till strömlinjelok, USA

Forsa före sekelskiftet.

SmbJ (Smedjebacken Järnvägs) station med blandat tåg. SadeltanklokStubbväxel, Vattentorn

Storviks station

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Tyskt ånglok "Horst".

Statens Järnvägar, SJ Lok 10. Liljeholmen lokstall

Linjen Borås övre - Sjöbo, ca 2 km norr om Borås övreTaget söderifrån på 1860-talet. Varberg - Borås - Herrjunga Järnväg. Stereoskopbild.

Statens Järnvägar, SJ B 10 "Södertelje"Liljeholmens lokstall

Kroppa Järnväg lok "Carl IX" utanför Gammalkroppa herrgård.

Statens Järnvägar, SJ Ba 10 "Södertälje"

Statens Järnvägar, SJ B 32 "Kolmården"

Fryksta station.

Ludvika station. Smedjebackens Järnväg, Smbj Lok. Mannen till vänster om loket är stationsinspektor Rosén.

Statens Järnvägar, SJ Ba 12 "Jönköping".

Gävle - Dala Järnväg, GDJ B 7 "Pan"

Blandat tåg utanför bruksherrgården. Kroppa Järnväg lok "Carl IX".

Statens Järnvägar, SJ M 48 "Finn".

NOJ lok 10 "Wimmerby"

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 1 "Wessman." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Fyra lok hos London & North Western Railway.

Tyskt ånglok,"Darmstadt" Nr. 21. Leveransfoto.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 2 "Wessman." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

GDJ lok 4 "Norden"

Statens Järnvägar, SJ Ba 9 "Södermanland".

Stereobild av män vid tank och ånglok.

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

ÅJ lok 1 "Carlsund"

Tyskt ånglok "Juno", tillverkat av Maffei, en av de viktigaste pionjärerna inom järnvägen.

Loket "Fryckstad" med vagnar vid bryggan i Fryksta.

Ångtåg på svängbron

Fryksta station.

Bro över Rönne Å vid åns utlopp i Ringsjön.

Brukssamhälle vid Högfors station.

Statens Järnvägar, SJ Ba 3 "Billingen"

Sjöändans station ,1860-talet.Efter Litografi.

Banken över Årsta viken.

Statens Järnvägar, SJ Ba 32 "Kolmården".

Bergvik 1860-1870 taletHamnen med tågsätt

Engelskt lok med retuscherad namnskylt, okänt ursprung.

Statens Järnvägar, SJ lok 22 "Thor".

Statens Järnvägar, SJ Sl 20 "Engelbrecht"

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm"

Statens Järnvägar, SJ B 8 "Stockholm"

Beyer, Peacock-lok "Kneighton"

Banbyggnad, Borås - Herrljunga järnväg, BHJ. Ångloket "Herrljunga"

Statens Järnvägar, SJ Ba 26 "Tiveden" i Hallsberg.

Statens Järnvägar, SJ M 48 "Finn"

ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Verkstads första lok, byggd för gruvbana med tekniskt udda lösningar. Numera museislok på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.