PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Freemen! avoid conscription! The undersigned desires to raise a company for the Confederate services, and for that purpose, I call upon the people of the Counties of Jefferson and Hawkins, Tenn., to meet promptly at Russellville on Saturday, Jul

Oliver P. Morton, et al. to Abraham Lincoln, Thursday, July 10, 1862 (Telegram recommending conscription)

Schuyler Colfax to Abraham Lincoln, Tuesday, April 21, 1863 (Conscription)

James B. Fry to Edwin M. Stanton, Friday, August 07, 1863 (Conscription quotas)

Horatio Seymour to Abraham Lincoln, Saturday, August 15, 1863 (Conscription in New York)

William H. Seward to Frederick Seward, 1864 (Telegram concerning conscription in New York)

Abraham Lincoln to Congress, June 8, 1864 (Submits letters regarding the Conscription Act)

Reuben E. Fenton to Abraham Lincoln, Thursday, January 26, 1865 (Conscription in New York)

The war in America: the conscription in New York

Runaways and skulkers. A letter to congressman. Amendments to the conscription law ... Madison, Jan 28, 1865.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exercisplats 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-1884.

U.S. Reports: Presser v. Illinois, 116 U.S. 252 (1886)

Bilden visar fyra svenska örlogsfartyg som ligger förtöjt bredvid varandra i Karlskronas hamn vinter 1903. Mellan fartygen syns den gamla klaffbron. De två segelfartyg är nedriggade och ombyggd till logementsfartyg. Alla fartyg är flaggad.

Lumières-autokrom. Värnpliktige I. (Iwan) Jäderström vid I1. På bildens kant står det Svea Livgarde.

Livet på luckan Ystad 1910.

Livet på luckan Ystad 1910.

Man med gevär

Första världskriget, David Brundin gjorde rekryten vid Kungsbäck, I 14.

Untitled

Ceremonies - Washington - Conscription Parade, Wash., D.C. President Wilson in the front row carrying U.S. flag

Ceremonies - Preparedness Day, Washington, D.C. - Conscription Parade, Wash., D.C. President Wilson holding flag he carried in parade

U.S. Reports: Goldman v. United States, 245 U.S. 474 (1918)

U.S. Reports: Cox v. Wood, 247 U.S. 3 (1918)

U.S. Reports: Kramer v. United States, 245 U.S. 478 (1918)

U.S. Reports: Ruthenberg v. United States, 245 U.S. 480 (1918)

U.S. Reports: Jones v. Perkins, 245 U.S. 390 (1918)

Furiren Assar och Larsson

Benjamin Larsson

Fyra värnpliktsinkallade herrar.

Före detta ångfregatten Vanadis och flottbron från Södra brobänken i Skeppsholmen. Båten är byggd i Karlskrona 1862, längd 65m, bredd 12,5 , 14 kanoner. Världsomsegling 1883-1885. Ändrades till logementsfartyg 1904. Slopades 1941.

Vy över Skeppsholmen och Kastelholmen i Stockholm med inkommande båttrafik.

Kastelholmen i Stockholm.

Skeppsholmen från Gamla stan.

Båten Vanadis från bron till Kastellholmen. Båten är byggd i Karlskrona 1862, längd 65m, bredd 12,5 , 14 kanoner. Världsomsegling 1883-1885. Ändrades till logementsfartyg 1904. Slopades 1941.

Skeppsholmen i Stockholm från Gamla stan.

Bro över till Kastelholmen.

Bro över till Skeppsholmen.

Skeppholmens norra sida från Strandvägen.

Skeppsholmen i Stockholm, fotograferad från Strandvägen.

Vy över Gamla stan och Skeppsholmen i Stockholm år 1923.

Gamla stan fotograferad från Skeppsholmen.

Tältläger med värnpliktiga från Vaxholms grenadjärregemente I26.

Kokträngen på marsch, Dalarna 1930-talet.

Kokträngen på marsch, Dalarna 1930-talet.

Porträtt av fyra värnpliktiga som står i en mindre segelbåt

Bilden visar en sjöman som tittar genom siktet av en dubbel kulspruta m/36 ombord på ett örlogsfartyg.

Uppställning inför inspektion på logementet.

Pilkastning som fritidssysselsättning under beredskapstiden.

Förflyttning av trupperna under beredskapstiden, Värmland.

Måltid utomhus under beredskaptiden.

På marsch under beredskapstiden.

Hygienvård vid en sjö under beredskaptiden.

Förflyttning av trupperna med tåg under beredskaptiden.

Värnpliktiga återhämtar krafter efter den långa marschen.

Kaffe kokning i en kokgrop under beredskaptiden.

Soldat rakar sig på fält under beredskaptiden.

Vakttjänst under beredskapstiden i Värmland.

Övning i granatkast.

En sjöman tittar genom en kikarsikte på bryggan av en örlogsfartyg.

Tillfälligt logement på ett loft.

Handtvätt av kläder under beredskapstiden.

Kustbevakning i Västkust med maskingevär riktad mot havet.

Soldat i skyttevärn med gevär och handgranater.

Värnpliktig lagar strumpor.

Måltid med ärter under beredskapåren.

Utdelning av post till soldater.

Bilden visar en grupp rekryter samlad runt en luftvärnskanon. Utbildaren sitter i stolen och siktar mot himmelen.

Värnpliktiga marscherar vid morgongryning.

Värnpliktiga uppställda ute i regnet.

Soldater marsherar på landsvägen.

Matlagning i en kokgrop.

Smörutdelning till värnpliktiga under beredskapstiden.

Soldater marsherar på landsvägen.

Strömstads skola som militärlogement under beredskapstiden.

Bilden visar en grupp värnpliktiga under roddutbildning i en tiohuggare. En rekryt som är styrmannen sitter på babordssidan av roddbåten och tittar baklänges rakt in i kameran. Manskapet bär båtmössor och har bar överkropp. De håller årorna lodrätt uppställt. I bakgrunden syns Karlskronas skärgård och en flertal mindre segelbåtar.

Flygspaning i Värmland under beredskapstiden.

Snickeriarbete på fält under beredskapstiden.

Uppställning inför inspektion på logementet.

Matlagning i fält under beredskapstiden.

En sjöman tittar genom kikarsikte av en kanon från tung skeppsartilleri. Med den ena handen håller han på att snurra en vev för att rikta kanonen. Bakom honom på vänster sidan ser man tillslutsmekanismen.

Fälttoalet i skogen.

Värnpliktig läser brev, beredskaptiden.

Värnpliktig skriver brev, beredskapstiden.

Korsning av vattenled i samnband med stormpionjärutbildning på Upplands Regemente I8.

Övning vid stormpionjärutbildning på Upplands Regemente I8.

Gruppbild på värnpligtiga i stormpionjärutbildning på Upplands Regemente I8.

Korsning av vattenled i samnband med stormpionjärutbildning på Upplands Regemente I8.

Kavallerist hoppar över hinder. Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Kasernmiljö vid Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Kulspruta klar för eldgivning. Vinterövning vid Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Kasernmiljä vid Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Värnpliktiga på skidor dragande pulkor. Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Sjukvårdstjänst i Svea Trängregemente T1, Linköping.

Fyra värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4, Umeå på stranden, 1955-1956.

En värnpliktig med sin häst. Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Värnpliktiga rider på en väg. Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Rast i skogen. Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Skjutövning med kulspruta. Värnplikt vid Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.

Värnpliktig på stranden med sin häst, Norrlands dragonregemente K4, Umeå, 1955-1956.