PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Landskap, Lårdal, Tokke med dr. Bakkes hus.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. Inngjerdet område bak huset.

Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Utsyn over inngjerdet område med våningshus, låve og lysthus.

Bildet viser Kviteseid gamle kirke og prestegården, Kviteseid, Telemark.

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite huset i bakgrunnen er Skibsted. Fjellet over taket heter Aksleskard, så er det Hommesnipp, og til høyre Urdåsen.

Nerkvern gard i Brumunddal i 1860-årene.

Fridalen, Bergen. Tollkasserer Werner Christies landsted, antatt 1860-årene.

Fridalen, Bergen. Tollkasserer Werner Christies landsted. antatt 1860-årene.

Granerud gard, Brumunddal i 1860 årene.

Stereoskopi. Parti fra Øvre Heien i Sandviken, Bergen, Hordaland.

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer med brud i sentrum på tun med inn- og uthus, med klestørk utover på bakken i bakgrunnen.Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet.

163. Brudeferd, Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Brudepar, samt 3 personer utenfor hus på tun. Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet. (Oppl. fra Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. 1991). Inngår i serie "Norske Prospecter" (no.163) fot. av Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

Ris hovedgård i Oslo. Mann i flosshatt poserer foran stor hovedbygning med uthus omkring..Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Gjestgivergården Dale i Vestfjordddalen i Tinn i Telemark, bygget i 1830-årene. Landskap nær Gaustatoppen. I forgrunnen trebygning, bolighus, ant. hos Ole Torgersen Dahl (se også NF.15003-027, ant. samme hus). Mann sitter utenfor huset, ulike hestekjøretøyer er plassert i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Bergen, utsyn over del av byen. Bildet er tatt fra Fredriksberg på Nordnes innover mot Puddefjorden. I høyre bildekant ligger Georgernes verft,, midt i mot er Nøstet. En hvit trebygning i bakgrunnen, opp fra sjøhusene ved "Sukkerhusbryggen", ses Bergens opprinnelige teaterbygning, reist av Ole Bull og med Henrik Ibsen som teatersjef.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, ant. Dal, Tinn, Telemark, med Gaustatoppen i bakgrunnen. I forgrunnen gårdstun, ant. hos Ole Torgersen Dahl (se også NF.15003-029, ant. samme hus).Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Oslo, utsikt fra Ekeberg (?). Havneområde med trebebyggelse i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Hovedbygning, Sundhaugen gård, ant. ved Sundet, Øvre Eiker, Buskerud, se også NF.15003-052.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Elstad poststasjon, Norge. Gårdsbygninger, tårn i bakgrunnen..Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Ålesund, Møre og Romsdal, 1864. Havneparti med trebebyggelse - boliger og sjøboder.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Ruseløkkbakken, Ruseløkka, Oslo. Gateløp med boligbebyggelse på begge sider.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Hovedbygning, sannsynlig Lilleby gård, Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud. Bildetekst:"Lensmands Barths Hingsund". Eiker hadde en lensmann på 1860-tallet, Anton Barth født ca. 1815, bosatt på gården "Lillebye Haugs Sogn". Persongruppe poserer foran inngangspartiet. Stort lagget kar på gårdsplassen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Parti fra Trondheimsveien, Oslo. Veiparti med trebebyggelse i landlige omgivelser.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Hovedbygning, Ris gård?, Oslo?Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).Riis near Christiania

Hovedbygning, Sundhaugen gård, ant. ved Sundet, Øvre Eiker, Buskerud, se også NF.15003-053.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Ant. Homledal skyssstasjon, Hole, Buskerud, med bebyggelse. Paviljong i forgrunnen foran hovedbygning.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Slottet, Oslo.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vik poståpneri (tidl. Viig) ant., Vik, Sogn og Fjordane. Inngjerdet gårdstun med hovedbygning.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Ørskog (tidligere Orskoug), Møre og Romsdal. Rekke med naust med bolighus i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gjerder.

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbygningen. Stabbur til venstre og stall/fjøs til høyre.

Oscarshall, Oslo. Mennesker samlet i parken. Bryllupsfest i 1869 for kronprins Frederik av Danmark og prinsesse Louise av Sverige.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE, ROMEDAL

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, Moelv.

"Parti fra Tolgen i Gamle dage"

Gruvebebyggelse på øvre Storwartz, Røros

Gardstunet på Øvre Skyberg, fra venstre er Oline Skyberg med datter Anna, Hans Skyberg, Agnethe Skyberg, gjeterjente Marie, Ringsaker.

Dal gård, Ullensaker. Hovdbygningen med inngangsparti og park. Familiemedlemmer og tjenestefolk i parken.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Oversikt Røros bergstad med Kvennhusbrua over Hyttelva i for grunnen. Kjerka i bakgrunnen. Til høyre i bildet hus nr. 382, som ble revet da jernbanen ble lagt om på 1940-tallet

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Stavkirken fra Gol i Hallingdal, Hovestua fra Heddal, Telemark og Berdalsloftett fra Nesland, Vinje, Telemark. Fotografert på Norsk folkemuseum (Kong Oscar IIs samlinger) av O. Væring, ca. 1885.

Hovedhuset på Balke gård i Rygge i Østfold. Antakelig bygget i 1835.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903),

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Husmannsfolk, to menn på benk foran hus.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Odnes hotell (bygget 1880) til venstre. De andre bygningene tilhører Odnes gård (Odnes store).

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygning.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Mann med hest og kjøretøy foran hovedbygningen vinterstid.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Husmannsfolk (ant.), Ullensaker (ant.). Gruppe poserer foran trebygning.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Portrett, hoffstallmester G. Sverdrup poserer foran inngangsparti.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Husmannsfolk (ant.), Ullensaker. Gruppe barn og voksne poserer foran trebygning med søylerekke.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Sommerhuset Munkesletten, Asker, bygget av Halvor Schou.Fra serie antatt fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Hasler, Eidsvoll, Akershus eid av byggmester Nestor Malthe, senere av hans sønn dr. Alexander Malthe. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker 1875-1900. Hvitt hus med tårn.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen med inngangsparti.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Balke, (Akershus?). Bolighus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker 1875-1900.

Balke, (Akershus?). Bolighus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygning med parken foran. Gjerder.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Liten jente står i Humlehaven i Molde utenfor konsul Dahls villa.

Høsbjør østre, senere Høsbjør Turisthotell. Alle husene er idag borte. Ble solgt til Høsbjør Turisthotell i 1912. Ringsaker.

Husmannsfolk, kvinne og pike på benk foran hus. Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Eidsvold Verk, Eidsvol, Akershus 1875-1900. Hovedbygning. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Dal gård, Ullensaker, med Bjørnsrud, huset der kammerherre Faye hadde sine samlinger. Broparti i forgrunnen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Parti fra Fjærlandsfjorden, Balestrand, Sogn. To personer i robåt. Steinbu. Fjell i bakgrunnen.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen med inngangsparti.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Portrett, mann foran hovedbygningen.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Potetonn. Stor gruppe arbeidere og potetplukker foran tjenerboligen på Berg store, Brøttum, Ringsaker.

Oversikt Berg store, Brøttum, Ringsaker. Tømte hesjer i forgrunn.

Husmannsfolk, Dal gård, Ullensaker. Eldre par poserer utenfor huset sitt, ca. 1879.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Byflaten, Veldre, Ringsaker mot garden Koss med A.G. Skjerpens landhandleri i forgrunn. Tegning av Johan Nordhagen.

Eikedalsvatnet, Eikesdalen, Nesset, Møre og Romsdal sett fra Eresfjord (i forgrunnen). Bolighus i åpen natur.Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nærmeste uthusene på Vik gård på Tangen 1880. Folkene i vegkanten er ukjente,

Gaterom på Flanderborg, Røros

Karl Johans gate, Oslo ant. 1880-årene. Gatebilde fra Egertorget og Stortinget mot Slottet.

Interiør, stue, møbler, blomster, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

Eksteriør, gardsbruk. Hjelmstad gård, Ringsaker. Hovedbygning, militærkaserne til offiserer, drengestue med klokketårn, brønnhus. Marie f.1834 og Johannes Hjelmstad f.1832 sitter på krakken, resten er ukjente.

Landskap, oversikt gardsbruk, Ringsaker lille, lønnealle, riksveg 50.

Fire kvinner i hagen foran bolighus, Skåvbakken (Skogbakken) på Ringerike, Buskerud.

Eksteriør av Helseth, Stavsjø, Hedmark.Med de gamle gardsbygninger.

Karesuando-samer på sommeropphold i Lyngseidet. To samer i forgrunnen, gamme i bakgrunnen. Ca. 1884-1890. Fot. Axel Lindahl (nr. 2723).

Svenske samer, muligens fra Karesuando, samlet foran en gamme. Antagelig Lyngen ca. 1885-1892.

Svenske samer, muligens fra Karesuando, foran en gamme. Antagelig Lyngen 1885-1892.

Svensk sørsame foran en gamme. Ca. 1885-1892.

To personer utenfor et telt, 1885-92. Oppl. v/ Bjørn Aarseth, Tromsø Museum:Han mener at bildet egentlig viser en gamme som er i en noeskrøpelig forfatning, dvs. at torven bl.a. har begynt å falle ned.Så har man da kledd gammen med en teltduk. - Det er for mangestenger til at det kan være et flyttbart telt. Han tenkte muligens å bruke bildet i neste tidsskr. av <Ottar> vedr. en artikkel om sørsamer.

To svenske samer fra Karesuando foran en gamme, tre barn i døråpningen. Antagelig Tromsdalen ca. 1885-1892.

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet mot Nøklevann. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Karl Johans gate, Oslo 1885-90. Gatebilde med Grand Hotel, Eidsvolls plass, mennesker og hestetrikk. Sett mot Slottet.

Folk og hester oppstillt på Bråstad nedre, Vardal, Oppland.

Svenske samer, muligens fra Karesuando, foran en gamme. Antagelig Lyngen 1885-1892.

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Svenske samer, muligens fra Karesuando, foran en gamme, et reinsdyr i forgrunnen. Antagelig Lyngen eller Tromsdalen 1885-1892.

Eksteriør, gardsbruk, Kvernengen før flytting, inntun, folk på tunet, tidligere landhandel. Oline Jevanord med hvitt forkle på trappa. Foran Raustugua står Karen Julie Jevanord gift med baker Kristiansen. Brumunddal stasjon ligger her i dag. Den liile stua til venstre ble flyttet opp i Enga og står der fremdeles

Karl Johans gate, Oslo 1885-92 ca. Fra Grand Hotell mot Slottet.

Svenske samer foran gamme, to reinsdyr i forgrunnen. Muligens Troms 1885-92. Barn og voksne.

Eksteriør, hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmark. Vinter. Det eldste kjente bilde av hovedbygningen.

Svenske samer, muligens fra Karesuando, foran en gamme. Antagelig Lyngen 1885-1892.

Svenske samer utenfor et telt. Antagelig Finnmark 1885-1892.

Eksteriør, gardsbruk. Ulven, Ringsaker. Folk på tunet. De eldste er gårdbruker Mons Olsen (1824-1892) og hustru Kristiane Hornsdatter Dahl (1830-1899). Vannrenner av tre for transport av vann fra brønn til fjøs.

Karl Johans gate, Oslo 1885-90. Gatebilde med Grand Hotel, Eidsvolls plass, mennesker og hestetrikk. Sett mot Slottet.

Koppang stasjon, Østerdalen, Hedmark ant. ca. 1885-90. Jernbanestasjonen og Koppang Hotel sett fra den andre siden av jernbanelinja.

Husmannsfamilien Baskop, Dal gård, Ullensaker. Gruppe poserer foran inngangsparti til bolighus, ca. 1885.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.