PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Chevy Chase or the bank runner (how Burrows ran on the 1st of Novr. & S_L followed, and how Burrows distanced him & almost escaped a whipping)

Capitol fashions for 1837

6 cents. Humbug glory bank

Uncle Sam sick with la grippe

Fifty cents. Shin plaster

Treasury note

New edition of MacBeth. Bank-oh's! Ghost

Sub-treasury system, or Office holders elysium

Sub treasurers taking long steps, or The magician broke down

Seventh ward beggars

The masked battery or Loco-Foco strategy

The whale that swallowed Jonah

Worrying the bull

The liberty chariot

The banks on a "bust"

[Banknote for $500 from the Boylston Bank, Boston, Massachusetts] / American Bank Note Co.

[The Waltham Bank one hundred dollar private bank note proof]

[The Waltham Bank fifty dollar private bank note proof]

[The Waltham Bank five hundred dollar private bank note proof]

[The Waltham Bank twenty dollar private bank note proof]

Banking & broking

Bankkamrer Fr Lewander.

Equitable mortgage company

Riksbanksdirektör Ernst Ancker.

U.S. Reports: Charlotte National Bank v. Morgan, 132 U.S. 141 (1889)

Bankbokhållare Ossian Bergman, Skandinaviska Banken.

Bankkontor, Upsala Sparbank, Kungsgatan, Uppsala 1890-tal

Antagligen tjänstemän på banken Södra Sverige, före detta Kalmar Enskilda Bank.

The siamese twins of statesmanship

The siamese twins of statesmanship

U.S. Reports: McCormick v. Market Bank, 165 U.S. 538 (1897)

A puzzling feature of the new prosperity / Dalrymple.

U.S. Reports: Stuart v. Hayden, 169 U.S. 1 (1898)

Bygate i Trondheim med forretningsbygg, Nordenfjeldske Kreditbank og mann på sykkel.

Sundsvall, Handelsbanken. Vykort.

Uplands Enskilda Bank, kvarteret Rådhuset, Stora torget, Uppsala 1901 - 1902

S:t Persgatan - Kungsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Parti av linköping. Storgatan västerut. Till höger Östergötlands Enskilda Bank. Bankhuset uppfördes år 1879 efter ritningar av Fredrik Olaus Lindström.

Linköpings brandkår har uppvisning på Östgötabankens fastighet.

Interiör från Östergötlands Enskilda Bank i Linköping. Det är trångt på kontoret men inom kort blir det bättre. Bilden visar bankens förra lokaler och är rimligen tagen i samband med kreditinrättningens renovering 1907 för bättre förhållanden.

Interiör från Östergötlands Enskilda Bank i Linköping. Bilden visar bankens nya lokaler efter en genomgripande renovering 1907.

Before Pati's ban[k], Elizabeth St.

Bookkeeper's and teller's department First National Bank of Somerville, New Jersey

Ofc. of Comptroller. Committee checking daily destruction of National Bank notes

Expeditionen, Sparbanken, Kyrkogatan 3, Enköping, ca 1910.Till vänster kamrer, sedermera verkställande direktör, Claes Brunnberg , därefter sannolikt bokhållare Hjalmar Tideman och verkställande direktör Fr. Mollstadius.

Örebro Enskilda Bank, stenhus i tre och fyra våningar. Gamla huset.

Örebro Enskilda Bank, kontorsinteriör. Bankstyrelsen, 6 herrar.

Örebro Enskilda Bank, stenhus i tre och fyra våningar.

The stoker / Albert Levering 1911.

Örebro Enskilda Banken, stenhus i fyra våningar med barockpräglad fasad i ekebergsmarmor.

HOUSE OF REPRESENTATIVES. COMMITTEES. SPECIAL SUBCOMMITTE OF BANKING AND CURRENCY TO INVESTIGATE 'MONEY TRUSTS,' KNOWN AS 'PUJO COMMITTEE.' McMORRAN OFMI; HAYES OF CA; NEELEY OF KS; GUERNSEY OF ME; PUJO OF LA, CHAIRMAN; DAUGHTERY OF MO; BYRNES OF SC; A CLERK; HEALD OF DE; A CLERK; SAMUEL

HOUSE OF REPRESENTATIVES COMMITTEES. JOINT COMMITTEE ON BANKING AND CURRENCY. SEN. O'GORMANOF NY; CARTER GLASS, REP. OF VA, 2ND TO BE BEHIND O'GORMAN; REP. KORBLY OF IN; SEN. REED OF MO.; SEN. HOLLIS OF NH; SEN. POMERENE OF OH; SEN. OWENS OF OK, CHAIRMAN; SEN. SHAFROTH OF CO.

POMMERENE, ATLEE. SENATOR FROM OHIO, 1911-1923. SENATE COMMITTEE ON BANKING AND CURRENCY, 63RD CONGRESS

Panorama över Falköping och Mösseberg. Mellan Apoteket - S:t Olofsgat. 7 och Jungmarkerska huset är det endast planteringar. Här byggde Skaraborgsbanken 1911-13 sitt storslagna bankhus. Byggnadsarbetena tog 1 1/2 år och banken inflyttade i okt. 1913. Först 1967 flyttade banken därifrån och då till S:t Olofsgat. 1. Därefter följde inre ombyggn., innan Apoteket flyttade från 7 till 9.

Panorama över Falköping och Mösseberg (färglagt foto). Mellan Apoteket (S:t Olofsgat. 7) och Jungmarkerska huset är det endast planteringar. Här byggde Skaraborgsbanken 1911-13 sitt storslagna bankhus. Byggnadsarbetena tog 1 1/2 år och banken inflyttade i okt. 1913. Byggnaden var, som syns på nedre bilden, större än de flesta husen i staden. Mången ansåg också, att den var för "vräkig". Den byggdes synnerligen stabilt. Exempel härpå är att de då införda luftfunktionerna fungerar ännu (1973). Först 1967 flyttade banken därifrån och då till S:t Olofsgat. 1. Därefter följde inre ombyggn., innan Apoteket flyttade från 7 till 9.

Sicherheit der Spareinlagen - Kundmachung - Prag

Keine Angst vor dem Moratorium! - Mitbürger! - Wien

Sicherheit der Sparkasse-Einlagen - Kundmachung - Linz

Ernste Mahnung an die Sparer! - Kundmachung - Prag

Uplands Enskilda Bank strax efter invigningen, Östhammar, Uppland 1914

AB Köpmannabanken, Uppsala, före 1914

Sicherheit der Spareinlagen - Kundmachung - Kimpolung

Sicherheit der Spareinlagen - Kundmachung - Prag - In tschechischer Sprache

AB Köpmannabanken, Uppsala, före 1914

Aufruf des Preußischen Roten Kreuzes - Berlin

Keine Angst vor dem Moratorium! - Mitbürger! - Aufruf! - Klagenfurt

Uplands Enskilda Bank i Östhammar, Uppland 1914

Falsche Banknoten - Kundmachung - Neusatz - Mehrsprachiges Plakat

Aufruf zur Zeichnung der Kriegsanleihe – Suczawa

Kleingeld, Banknoten und Goldmünzen - Aufruf - Brünn - Mehrsprachiges Plakat

Zahlungsverkehr - Kundmachung - Užice - Mehrsprachiges Plakat

Ablieferung von Metallgeräten - Kundmachung - Waidhofen an der Thaya

Vierte Kriegsanleihe – Aufruf – Salzburg

Geldwesen - Merkblatt - Wien

Røros Sparebanks forstanderskap, 1917

Gründung einer Bank - Kundmachung - Užice - Mehrsprachiges Plakat

Anmeldung des Vermögens - Kundmachung - Prag

Anmeldung des Vermögens - Kundmachung - Prag - In tschechischer Sprache

Silverbricka, gåva till Robert Nordin på 75-årsdagen den 7 juni 1920. Robert Nordin var bankdirektör i Gefle Stads Sparbank. Han dog 1924.

Gåva till bankdirektör Robert Nordin på 75-årsdagen den 7 juni 1920 från föreningar och gillen tillhörande Gefleborgs Skytteförbund. Robert Nordin var bankdirektör i Gefle Stads Sparbank. Han dog 1924.

Fyra vånings stenhus med barockpräglad fasad i ekebergsmarmor, byggnadsår 1909, Skandinaviska Kreditaktiebolaget.

Interiör från Sydsvenska banken i Linköping 1922. Vid tiden inrymd i Jonn O Nilsons hus på adressen Stora torget 3.

Uplands Enskilda Bank, Östhammar, Uppland 1923

Vy över Sundsvalls Enskilda Bank. Telegrafen/posthuset till vänster. I bakgrunden ses gasverksskorstenen. Bilden är troligen tagen från tornet i Granska huset. Vykort.

Sparbanken i Falköping, Huvudentrén.

Linköpings sparbank 1930. Byggnaden stod färdig 1911, uppförd efter ritningar av stockholmsarkitekten Torben Grut. Bilarna i förgrunden är taxibilar som väntar på kunder vid Sankt Larstorgets droskstation.

PRESIDENT SIGNING BANKING BILL

Sparbankens sessionsrum. Red. E.P.Vrang och kamrer Karl Edvard Lindström.

A LITTLE HATCHET BURIAL. PRESIDENT ROOSEVELT, SEATED, GREETS SEN. CARTER GLASS (D-VA) QUITE WARMLY AS SENATORS AND SUCH GATHER AT THE WHITE HOUSE TO WATCH THE PRESIDENT SIGN THE ADMINISTRATION BANKING BILL. SEN. DUNCAN U. FLETCHER (D-FL) STANDS BEHIND PRESIDENT ROOSEVELT. THE LETTERS WERE WRITTEN BY GOVERNOR OF THE SEVEN STATES CROSSED BY THE RIDERS FROM CALIFORNIA TO ST. JOSEPH, MO. SEN. WILLIAM H. KING, (D_UT) IS BETWEEN THE PRESIDENT AND THE MAJOR. STEVE EARLY, ONE OF THE WHITE HOUSE SECRETARIES, IS ON THE EXTREME RIGHT

A FUNNY BUSINESS. THE BUSINESS OF GETTING THE PRESIDENTIAL SIGNATURE ON THE ADMINISTRATION'S BANKING BILL TOOK ON A JOCULAR TONE AS PRESIDENT ROOSEVELT, SEATED, JOKES WITH REP. HENRY STEAGALL, (D-AL), WHO HANDLED THE HEARINGS IN HIS HOUSE BANKING AND CURRENCY COMMITTEE. FROM THE LEFT: SEN. CARTER GLASS; COMPTROLLER OF CURRENCY J.F.T. O'CONNOR; SEN. DUNCAN U. FLETCHER (D-FL); SECRETARY HENRY MORGENTHAU; JESSE JONES, CHAIRMAN OF RFC; REP. STEAGALL; AND GOV. MARRINER ECCLES OF THE FEDERAL RESERVE BOARD

Norges bank. Parkgt. 21, Hamar. Ekstriør.

Norges bank. Parkgt. 21, Hamar. Intriør.

Norges bank. Parkgt. 21, Hamar. Intriør.

Norges bank. Parkgt. 21, Hamar. Intriør.

"Help your-self" A 3 act comedy.

"Help your-self" A 3 act comedy.

"Help your-self" A 3 act comedy.

Paul Vulpius' "Help yourself" A comedy hit in 3 hilarious acts.

Paul Vulpius' "Help yourself" A comedy hit in 3 hilarious acts.

"Help your-self" A 3 act comedy.