PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

[View of a home and backyard, Concord, N.H.]

[View of a home and backyard, Concord, N.H.]

Stereobild av bakgård med 5 män och ett barn i Japan.

Backyard

[Baptist Church, Fredericksburg, Virginia, from the backyard of the Sanitary Commission depot]

[Chickens is a backyard.]

[Chickens is a backyard.]

The backyard of a house.

The backyard of a house.

Drottning Victorias bilder. Bakgård i Sotto Marnia.

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August född 1849. Husbondfolket. Britta-Stina bodde i en av små stugorna vid Jättedreven. Tekla var piga där

Geyser Springs Ranch, Stanley, hound, Miss Rush (Lucy); Dolph Shattuck and his pony in the backyard of Downs' ranch, Dark Cañon Farm, Guadaloupe Mts., New Mex.; At the McLenathen's home, New Mex. Tom McL. on horse, Rob Love at head, Mrs. McLenathen on right, "Marie" on steps; At Geyser Springs - Miss Rush, Mrs. Rush, waterwheel, firing from hammock, New Mexico 1898.

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

[Two African American women with two girls and a dog in backyard(?)]

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Stay in your own backyard

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Iphofen. Möjligen i närheten av den stora kyrkan, mot Roedelseer Tor.Bilden har förvarats i kartong märkt: ?

Skioptikonbild med motiv av bakgård i Helsingborg.Bilden har förvarats i kartong märkt: ?

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Lüneburg 8.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Lüneburg 8.

Skioptikonbild med motiv från Helsingborg. Kullerstensbeklädd bakgård med droskor och vagnar.Bilden har förvarats i kartong märkt: Helsingborg 8. 1908

Skioptikonbild med motiv från bakgråd i byn Stolberg, Tyskland.Bilden har förvarats i kartong märkt: Vårresan 1909. Stolberg 8. X. Text på bild: "Stolberg im Harz".

Skioptikonbild med motiv från Granada.Bilden har förvarats i kartong märkt: Höstresan 1910. Granada 9. N:14. Text på bild: "Fruktbod".

Skioptikonbild med motiv av hund på bakgård i Fladungen.Bilden har förvarats i kartong märkt: Vårresan 1910. Fladungen 7. X.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Ystad.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1912. Malmö. Ystad. Rostock.

Kjerkgata, Bergmannsgata og Øra, Røros sett fra kirketårnet ca 1915. I bakgrunnen Hånesåsen

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Ceremonies - American Independence Day, 1918 - France - Independence Day Celebration, 1918, Paris, France. Americans marching down the Ave. des Champs Elysses. The arch of Triumph is seen in the backyard

Gårdsinteriør fra Bersvendveita

Backyard gardens in New York City

Hästar, badning. Vättern, nedanför Backgården A 6.

Backyard conversation between Mrs. Reilly and Mrs. Finnegan

Rural in the Backyard of the Urban

[Unidentified backyard garden, probably in New York, New York. Pergola]

Backgården, Vilske-Kleva.

["Flagstones," Charles Clinton Marshall house, 117 West 55th Street, New York, New York. Backyard before renovation]

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Fra baksiden på pleieinstitusjonen hvor Wilh. A. Thams oppholdt seg, trolig høsten 1924.

Backgården.

Backgården.

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby. Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellqvist.

Hällkista vid Backgården i Tiarps Socken. Vid borttagandet av ett röse för väganläggning utanför gårdens gödselstad påträffades omkring 1928 en synnerligen vacker hällkista, bestående av 4 hällar, varav den ena kluven och använd till båda långsidorna. Kistan undersöktes inte utan överl. H. Svensson fick Akad. uppdrag att återställa röset så att hällarna blevo synliga i rösets gräsvallning. Bilderna visar den blottade kistan före restaureringen.

Rockland, backyard looking west, Leesburg vic., Loudoun County, Virginia

Nation's Business. Negro housing, toilets backyard II

Nation's Business. Negro housing, toilets backyard I

Backgården, gånggrift med gravkammaren blottad. På sista hällarna lätt vilande takblock. Sahlströms förteckning 84.

Idrottsföreningen i Karleby Backgården.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Healthy children in clean backyard, Washington, D.C.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Children playing in backyard in slum area near capitol. This area inhabited by both white and Negro, Washington, D.C.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

The Capitol can be seen in the background of this backyard slum scene, Washington, D.C.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Ohio photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Front of old brick structure in section near Union Station, Washington, D.C. Land is low here and water collects in front and backyard after a rain and remains for many days. Entrances to privies are usually under water. Interior of homes similar in shabbiness to exterior

Untitled photo, possibly related to: Negro backyard, Washington, D.C. Backyard near Stratford Hotel and within short distance from both the Capitol and Union Station, showing flooded yard and debris. In big rains, kitchen and bedroom floors of this house are so flooded that it is necessary to lay planks on them, the inhabitants say

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Backyard and outside water supply, Hamilton Co., Ohio

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.