PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Heraldic Composition

Shrine of Saint Anne and the Holy Kinship

Tile

Six Courtiers

[Rosarium Beatae Mariae Virginis. [from old catalog]]Rosarium Beate Marie Virginis.Antwerp [Gerard Leeu] 1489.

Virgin Fainting at the Cross

Part of a tabernacle frame

Saint Ursula of Cologne and Four Virgin Martyrs

Worshippers

Allegory of the Triumph of Poverty

Folding spoon

The Sack of Antwerp from Events in the History of the Netherlands, France, Germany and England between 1533 and 1608

Christ Crowned with Thorns

Two Women

Scenes from the Passion of Christ

The Deposition

Illus. of man slicing bread (making communion wafers?) and of a hawk, in Hortus sanitatis [minor], Dè grotè herbari (The great Herbarium), Antwerpen, Gheprint bi C. de Graue, 1514

Pietà

[Blood-letting guide, with phases of moon and points from which blood is to be let keyed to nude figure]

Chalice

Roundel with Christ Carrying the Cross with Saint Veronica

Initial D with King David, from a Cistercian Gradual

Roundel with Ben-Hadid and the Siege of Samaria

St. James the Great as pilgrim, appearing at the side of a river in which a ship is sinking; the city of Antwerp (background)

Blazoen van het St Lucasgild te Antwerpen

Tile

De figuere vander divisien der spheren ... / graphien van Pe. Apiano.

Wheellock Gun of Philippe de Croy, Prince of Chimay (1526–1595)

[Sickbed with pox victim and text with decorated initials]

Skating before the St. George's Gate, Antwerp

Tankard

De uitnodiging aan de Brabantse Kamers gezonden, 1561

Titelpagina voor: Spelen van sinne waer inne alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eene yeghelijcken van wat staten hy is. Ghespeelt met octroy der Co. Ma. binnen de Stadt van Antwerpen op Thaech-spel naer Dlandt-Juweel, by die vier cameren van Rhetorijcke die hen daer ghepresenteert hebben den vierentwintichsten dach Augusti int Jaer ons Heeren 1561.

Titelpagina voor: Spelen van sinne vol scoone moralisacien wtleggingen ... ghespeelt ... binnen der stadt van Andtwerpen op dLant-Juweel by die veerthien cameren van Retorijcken die hen daer ghepresenteert hebben den derden dach Augusti int Jaer ons Heeren 1561

View of Antwerp from Braun and Hogenberg's Civitates Orbis Terrarum

Lipsius, Justus

Tile

Cabasset

The Routing of Focker and the German Troops from Antwerp

Floor tile

Floor tile

Le porteur despees a deux main [Vereenigde Provincien der Nederlanden: Antwerpen schutter, 1580]

Het toneel met voorstellingen van Saul en David, 1582

Praalwagen met de reus Antigoon op de Grote Markt, 1582

Het toneel met het verbond van David en Jonathan, 1582

Toneel waarop Eendracht de Tweedracht opsluit in de gevangenis, 1582

Toneel met de lege troon omringd door deugden en nimfen, 1582

Praalwagen van het Verbond met de stedenmaagd van Antwerpen, 1582

Aankomst van de hertog van Anjou te Antwerpen en ontvangst door de prins van Oranje, 1582

Praalwagen met een zeemonster, 1582

Erepoort met de Drie Gratiën voor het paleis, 1582

Anjou wordt op het podium gekroond tot hertog van Brabant, 1582

Praalwagen met de olifant, 1582

Erepoort met muzikanten tegenover de Cruysstraat, 1582

Erepoort opgericht op de plek van de oude Sint Janspoort, 1582

De hertog van Anjou te paard onder een baldakijn, 1582

De eedsaflegging op de Grote Markt, 1582

Erepoort bij de Muntpoort, 1582

Aankomst van de hertog van Anjou te Antwerpen en ontvangst door de prins van Oranje, 1582

Toneel met de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden, 1582

Het beeld van de walvis met Neptunus, 1582

Margarete, Prinzessin von Lothringen

Philipp III. der Gute, Herzog von Burgund

Philipp III. der Gute, Herzog von Burgund

Karl der Kühne, Herzog von Burgund

Philipp I. der Schöne, König von Spanien

Philipp III. der Gute, Herzog von Burgund

Requesens y Zúñiga, Luis de

Karl der Kühne, Herzog von Burgund

Johanna von Aragonien

Johann ohne Furcht, Herzog von Burgund

Johann ohne Furcht, Herzog von Burgund

Requesens y Zúñiga, Luis de

Riviergod Scaldis

Mansfeld, Peter Ernst Fürst von

Descriptio Publicae Gratulationis Spectaculorum et Ludorum, in Advent Sereniss. Principis Ernesti Archiducis Austriae ... (Entry of Ernest, Archduke of Austria, into Antwerp, July 18, 1594)

Philipp II., König von Spanien

Catafalque of Philip II, King of Spain, in Antwerp Cathedral, December 8, 1598

Triomfwagen van Neptunus, 1599

De Spaanse erepoort (achterzijde), 1599

Zuil der Overwinning, 1599

Triomfpoort voor het Eeuwfeest, 1599

Theater van oorlog en vrede, 1599

Theater van oorlog en vrede, 1599

Toneel met Vrede en Gerechtigheid, 1599

Inhuldiging op de Grote Markt, 1599

Welkomst in de stad, 1599

Toneel met de verheerlijking van de landbouw, 1599

Genuese triomfpoort (achterzijde), 1599

Albrecht en Isabella leggen de eed af, 1599

Genuese triomfpoort (voorzijde), 1599

Toneel met de kroning van Venus, 1599

De Portugese erepoort (achterzijde), 1599

De Spaanse erepoort (voorzijde), 1599

De Portugese erepoort (voorzijde), 1599

De reus Antigoon, 1599

De ontvangst bij de citadel en begin van de intocht, 1599

Triomfpoort van de familie Fugger, 1599

Kleine triomfpoort met hermen, 1599

Stellage met riviergoden, 1599