PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Beker met een arcadenfries met onder andere centaurachtige figuren

De bewening van Christus in een schrijn met zes andere voorstellingen uit het leven van Christus

Snel met tinnen deksel, versierd met negen medaillons over drie rijen, waarin onder andere Christus en de Samaritaanse vrouw. Jaartal 1570.

Tweekoppige pad of kikker en andere dieren

Leeuw als koning tussen andere dieren

Hop en andere vogels

Uil met prooi belaagd door andere vogels

Hop en andere vogels

Arend en andere roofvogels

Uil met prooi belaagd door andere vogels

Arend en andere roofvogels

Gezicht op Veere, met het spreekwoord: de ene blinde leidt de andere

UUarachtighe ende grondighe beschryvinghe van het groot en gout-rijck coningrijck van Guiana, gelegen zijnde in America, by noorden de groote river Orelliana: ... in welcke beschryvinge de rechte gelegenthyt vande groote ende rijck hooft-stadt Manoa, Macureguarai, ende andere steden des selvigen coningrijcx, ende van het groot souten meyr Parime ... verclaert wort: jnsghelijcx wat voor rijcke waren daer to lande ende daer ontrent vallen ... Mitsgaders de beschryvinge vande omliggende rijcke lantschappen Emeria, Arromia, Amapaia, eñ Topago ... mette beschryvinge van 53. groote rivieren ... Alles met groote neersticheyt ontdeck ende beschreven inden jare 1595 ende 1596

Apollo met muzen en andere goden

Pauw en andere dieren

Apollo met muzen en andere goden

Pelgrim treft een andere pelgrim slapend langs de weg

Poolse Rijksdag waarin door de ene partij Augustus II de Sterke en door de andere partij Frans Lodewijk van Bourbon-Conti tot koning wordt uitgeroepen, 1697

Hervormden in Hongarije voor een rechtbank van bisschoppen en andere Roomsgezinden, 1670

Te Mittel-Visach in Zwaben staan mensen naar de zon, een tweede lichtbol, drie kruisen en andere voorwerpen in de lucht te kijken, 1667

Het schip wordt op de andere zijde gekeerd, plaat nr. 9, ca. 1700

Heilig Vormsel / Andere manier voor de ceremonie van het Heilig Vormsel

Collecte voor herstel van oorlogsschade in Bergen op Zoom en andere steden, 1749

Indianischer Wolff. In der Gross Hertzogl. Menagerie zu Florenz Anno 1744 nach dem leben gezeichnet. Das Curiöse an disem Their sind die Borste odere hare auf dem Rücken die es im gehen noch mehr aber im zorn erheben in der Ruhe niederlegen kan, die Coleur ist wie andere Wölfe nur die Borsten sind röthlicht-gelb.

Secretaire, versierd in marqueterie met onder andere een tulpenboeket

Anno 1700 im Monath Augusti Haben Sr. Hochfürstl. Durchl. Alexander Sigismundus Herzog zu Pfaltz und Bischoff zu Augspurg disen Hirsch lebendig gefangen dessen Farbe war an Kopf hals Leib und Lœuffen war die helffte weis und die andere schwartz und ist selbiger von dem Hn. Carl Willh. von Hamilton nach dem Leben gemahlet worden.

Frivolitétas in een plat, bijna vierkant model, van blauw gestreept zijde met rozen- en andere bloemtakken

Dansende beer tussen andere beren

Amerikaanse driemaster en andere schepen

Brik en andere schepen op een breed vaarwater

Brik en andere schepen op een breed vaarwater

Twee driemasters en andere schepen

Brik en andere schepen op een breed vaarwater

Vereenigde Provincie de Nederland, Landsaat 4 Aug 1794 dur Willem V [...] in andere plaatse opgericht

Griechische und andere Inschriften. Gr. 559-591, Dem. 188, Arab. 1, 2 aus Hamamât [Wadi Hammamat], Gebel Dochân [Gebel Dosha], Gebel Fatireh, Byblos [Jubayl], Jaffa, Nahr el Kelb, Sinai-Kloster [Saint Catherine Monastery], Dongola [Dungulah].

Zouaven en andere soldaten tijdens de Krimoorlog

Planten en andere begroeiing

map from "Der Niger der Alten und andere ... Fragen der alten Geographie Afrika's"

Briefje van Cabeljau en andere Alkmaarders aan de prins van Oranje met verzoek om hulp, 1573

Groepsportret van jagers in Kloetinge met onder andere Maarten Pauw van Wieldrecht

Italië, Egypte, Zwitserland en andere landen

Hermitage gezien van de andere zijde van de rivier de Neva

Zuil met uitstekende scheepsboegen aan de andere kant van de Neva van Sint-Petersburg.

Naar rechts gericht mannenportret met snor en sik, voorstellende ds. J. de Koo te Drachten. Ds. J. de Koo (13 september 1841 Middelie - 10 mei 1909 Luik) is begonnen als predikant maar werd later journalist en hoofdredacteur van onder andere: Het Vaderland, De Amsterdammer (1877-1907) en Het Dagblad/ Het Volksstem (1894- 1897). Ondersteunde Pier Pander bij zijn ontwikkeling.

Portret van man met sikje en snor, naar recht gericht en profile. Stelt Johannes de Koo voor. De Koo (1841-1909) was van 1869 tot 1874 predikant in Drachten. In 1874 koos hij een andere carriere en werd hij redacteur-correspondent van Het vaderland. In 1877 hoofdredactuer van De Amsterdammer. Hij was medeoprichter van het politiek weekblad De Volksstem.

Blad met reproducties van geschilderde portretten van Michiel de Ruyter (door Ferdinand Bol, 1667, SK-A-44) en (als randversiering) andere zeehelden

Sacha en Renee Pauw van Wieldrecht met andere kinderen en een vrouw op het strand

Aufstieg zur Filmoorhöhe zu Pferd, Exzellenz von Roth und andere.

Regimentsstab des Inf.Rgts.Nro.100 und andere Offiziere, sowie ein schwedischer Hauptmann.

Standpunkt Ceremana Tal: Drahseilbahn ohne Stützen nur mit Seilen verhängt, wegen Lawinengefahr andere Bauart nicht möglich.

Dasselbe Haus, Andere Ansicht.

Dasselbe Haus, Andere Ansicht.

Dasselbe Haus andere Ansicht.

Inspizierung des Bergführerkurses in Bozen durch Exzellenz von Roth, 29.4.1917. Exzellenz Roth und Andere beobachten die Kletterübung.

Maximalpreise für Kartoffeln und andere Lebensmittel- Kundmachung - Neusatz - Mehrsprachiges Plakat

Dasselbe Haus, andere Ansicht. Aufgenommen am 1.April 1916 in BUCZACZ.

Besprechung beim Abschnittskommando, am Tisch Exzellenz Roth, hinter ihm Rittmeister Graf Coreth, Hauptmann Levnaic und andere, Frühjahr 1916.

Frau mit ihren zwei Söhnen in der Küche, Frau steht mit einem Sohn bei einem Regal, der andere Sohn sitzt bei Tisch und trinkt etwas. Ausstellung - Die Frau und ihre Wohnung

Heurigen innen, Ausschank, eine Frau im Dirndl beim Einschenken von Wein, eine andere Frau sieht ihr dabei zu

Dikbuikig persoon met de pijp in de mond en de kan in de hand, (in een andere hand) voorstellende Hotei

Bishamon verwelkomt de andere geluksgoden

Koning Kamsa, Vasudeva en Devaki en twee andere figuren

Hop en andere vogels

Soldaten en andere beroepen

initial from "De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde onder zinspreuk: “Wt Ionsten Versaemt,” afgeschreven en bewerkt door Ph. Rambouts en Th. van Lerius ... Les Liggeren et autres archives historiques, etc"

Tafereel in interieur: jonge vrouw met slapende oudere vrouw, andere vrouw kijkt om hoekje

Medische controlepost voor vaccinaties en andere zaken in de dessa's bij Malang

Twee studies van een hand aangevat door andere handen

Fantastische waterdieren, onder andere dolfijn en pitvis

Johannes Fredericus Gronovius omringd door andere geleerden

Stoommachine, gebouwd door de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere werktuigen te Amsterdam

Jongen draagt een andere jongen op zijn rug

Blad uit serie met groteske schilden en andere versieringen

Onderkast, versierd met onder andere hermatlanten en saterkop

Grondel, bokvis, wijting en een andere vis

Een andere manier om te voet te jagen

Fantastische waterdieren, onder andere zeepaard

Duizendschoon en andere bloemen

Dame, Mme Louise Michel Angloise en andere cafébezoekers

Fantastische waterdieren, onder andere dolfijn en pitvis

Grafmonument in marmer met daarop een beeld van een man die een andere man troost

Zij dagen een andere stier uit met de cape binnen een omheining

Drie boeren aan een tafel en drie andere figuren

Blad met Schenckenschans en vier andere gezichten, 1635

Plattegronden van Cardona en andere plaatsen in Catalonië, ca. 1702

Drie libellen en andere insecten

Studie van een eend en twee andere vogels

Drie zwanen en andere vogels bij een vijver

Plattegronden van Tortosa en andere plaatsen in Catalonië, ca. 1702

Rog, zeeprik, garnaal en twee andere vissen

Gekruisigde Christus en andere schetsen

Altaren met Nehalennia en andere goden

Vierkante sjaal, met middenin een kleine, zwarte spiegel, die aan de andere zijde rood is door dubbelweefsel, waaromheen een motief van bloemen, bota's en arabesken

Spiegellijsten en andere architectonische schetsen

Zonnebloem en andere bloemen.

Simon Bolivar staande op een bordes De eene hand houdt de sabel vast, de andere hand houdt hij op de borst. In de marge links: Painted by Fn Lima: Por gil, rechts: Engraved by C. Turner Mezzotinto Engraver in Ordinary to His. Majesty. Verder een 5 regelig onderschrift: Juzgais que aspiro à degradame 1) etc.

Landschap met Heilige Familie en andere heiligen

Plattegronden van Tortosa en andere plaatsen in Catalonië, ca. 1701-1713

Staande vrouw vastgepakt door man, andere man kijkt toe in herberg

Tafereel : vrouw met gitaar, andere vrouw luistert toe