PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Allegorische titelpagina met personificatie van de Hervormde kerk

Twee allegorische figuren met een vrouw met wierookvat

Allegorie op de huwelijksverbintenis tussen Jacob Brandt en Maria Beudeker

Allegorie op de dichtkunst

Allegorie op Oude en Nieuwe Testament

Allegorie op de architectuur

Allegory of the Seasons

Allegory of the Seasons

Allegory of Trade

Allegorie op de Nederlandse taal met de Hollandse Maagd en Leeuw

Allegorie met bijbelse scènes

Allegorie op de eenwording van de Nederlandse vorstenhuizen

Allegorie met mythologische en bijbelse figuren

Allegorie op de anatomie

Uitleg bij de prent met de allegorie op het huwelijk van prins Willem IV en Anna van Engeland, 1734

Allegorie op het huwelijk van prins Willem IV en Anna van Engeland, 1734

Spiegellijst, beschilderd met vier allegorische vrouwenfiguren

Allegorische voorstelling op de handel in geweven stoffen

Embleem met allegorie op bouwkunst

Embleem met allegorie op bevalligheid

Embleem met allegorie op eigenliefde

Embleem met allegorie op vuur

Embleem met allegorie op dankbaarheid

Embleem met allegorie op natuur

Embleem met allegorie op vroomheid

Embleem met allegorie op volmaaktheid

Embleem met allegorie op de milddadigheid

Embleem met allegorie op bedachtzaamheid (middelmatigheid)

Embleem met allegorie op kuisheid (reinheid)

Embleem met allegorie op wijsheid

Embleem met allegorie op speelkunst

Embleem met allegorie op fortuin

Embleem met allegorie op zedigheid

Embleem met allegorie op het vergenoegen

Embleem met allegorie op verstand (rede)

Embleem met allegorie op tijd

Embleem met allegorie op gedienstigheid

Embleem met allegorie op vriendschap

Embleem met allegorie op zangkunst

Embleem met allegorie op schoonheid

Cartouche met allegorie op de geschiedenis van Israël

Embleem met allegorie op zonde

Allegorie met buste van dichter Jacob Zeeus

Embleem met allegorie op eeuwigheid

Embleem met allegorie op het huwelijk

Embleem met allegorie op dichtkunst

Embleem met allegorie op betrouwbaarheid

Embleem met allegorie op onschuld

Embleem met allegorie op voorzichtigheid

Allegorie op de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Allegorische voorstelling van Mercurius met personificaties van Afrika, Amerika, Azië en Europa

Allegorie op de schrijfkunst van Rabelais

An Allegory Comparing Music and Poetry

Allegorie op de schrijfkunst van Rabelais

Cartouche met allegorie op de geschiedenis van de Grieken

Allegory of the Arts

Allegorie op de provincie Holland

Allegorische voorstelling ter gelegenheid van het huwelijk van Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff en Maria Hooft

Cartouche met allegorie op de Joodse geschiedenis

Cartouche met allegorie op de geschiedenis van Syrië en Egypte

Allegory in Honor of Pope Benedict XIV

Allegory of Christian Virtues

Allegorie op de Romeinse heerschappij

Allegorie op de Schrijfkunst

Allegorie op de Schrijfkunst

Allegorie op de aanstelling van Willem IV tot stadhouder van de Republiek, 1747

Allegorie op de geschiedenis van de Romeinen

Allegorie op de geboorte van de prins van Oranje, 1748

Allegorie op het jubileum van Nederlands Vrijheid, 1748

Allegorie op de Vrede van Münster, 1648

Allegorie op Carthago

Woman, Allegory of the Year

Allegory of Peace

Allegory of love, hope and plenty

Allegorische titelpagina met Geschiedenis

Allegorie op de Schrijfkunst

Allegory of the Planets and Continents

Cartouche met allegorie op de geschiedenis van Etrurië

Allegory of Autumn

Allegory of Lyric Poetry

The allegory of Chastity rides atop a cart, with the still blindfolded Cupid now vanquished; the cart is drawn by unicorns.

Two elephants drawn a cart frontally towards the viewer; on the cart is the allegory of Fame as a woman holding a sword and a small blindfolded Cupid.

Allegory of History, with Time

Allegory of Water (Neptune Rescuing Amymone)

Allegory of Fire (Venus Visiting Vulcan)

Allegorie op de meerderjarigheid van Willem V, 1766

Allegorie op het vijfentwintig jarig huwelijk

Allegory of Fishery: Neptune and Amphitrite

Allegory of Louis XV as Patron of the Arts with Paintings and Sculpture from the Salon of 1769

Allegorische titelpagina met Poëzie op een troon

An Allegory of Charity

Allegory of Agriculture (one of a pair)

Allegory on the Marriage of the Dauphin and Marie-Antoinette in 1770

Allegory of the Chase (one of a pair)

Allegory of the Arts

Allegorie op Oost-Indië

Allegorie op de geschiedenis van Frankrijk

[Cartouche showing allegory on America] / G.F. Lotter sculps.

Allegorie op de brand van de Amsterdamse schouwburg

Allegorie op de werken van Nicholas Boileau-Despréaux