PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Vykort med fotomotiv från flygveckan i Stockholm i september-oktober 1910. Två flygplan i luften över Stockholm. Danske Robert Svendsen flyger till vänster i flygplan Gräshoppan och svenske Carl Cederström flyger till höger i sitt flygplan "Bil-Bol", av typen Blériot XI.

Bild från Oscar Asks verksamhet i Landskrona m.fl. platser åren 1910-1913.Flyguppvisning på Kronobergshed 1913.

Fotografi ur album från Meisters-Flygaktiebolag i Göteborg. Flygplanskrasch 19 maj 1913.

Svenska Aeronautiska Sällskapets utställning i maj 1915 vid Stallmästaregården i Stockholm. Thulinfabrikens monoplan av Morane-Saulnier-typ, byggd på fransk licens. I förgrunden ett Thulin-plan typ D (Morane- Saulnier Parasol), med först 80, sedan 90 hkr luftfylld rotationsmotor. Planet hade överliggande vinge. Topphastighet ca 115 km/tim. Bakom, upphöjt, syns två Thulinmonoplan typ B (Morane-Saulnier) med först 60, senare 90 hkr motor Le Rhône.

Mekaniker och flygare i arbete på civilt flygplan Caspar CLE 11 med registrering D282 på Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923. I bakgrunden står civilt flygplan Stahlwerk Mark RIII/22 med registrering D-283.

Närbild av flygplan Armstrong Whitworth Siskin Mk.IIA. "Siskin-jagaren" med motorn igång på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Haveri. Civilt flygplan Junkers A 20 har kolliderat med en segelbåt, Bris II vid Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923. I bakgrunden syns en militär flyguppvisningsgrupp med flygplan Phönix i luften.

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923

Holländskt civilregistrerat flygplan Fokker C.V sett från sidan på Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923.

Flygplan Fokker DVII märkt nummer 265 ur holländsk uppvisningsgrupp på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Tyskt sportflygplan Stahlwerk Mark R III civilregistrerat D281 på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923

Fallskärmshopp. Raoul Thörnblad hoppar med fallskärm vid Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923.

Flygaren Nils Söderberg hjälps ur flygplan Bréguet 14 B2 civilregistrerat S-AIAA av mekaniker Louis Andersson efter flygtävling vid Internationella luftfartsutställningen, ILUG i Göteborg, 1923.

Uppställda flygplan och tälthangarer på Internationella flygutställningen ILUG på Torslanda, Göteborg, 1923.

Två franska deltagare vid internationella luftfartsutställningen i Göteborg 1923 (ILUG) står framför flygplan Bréguet 14 B 2. Flygplanet märkt nummer 20453.

Ballongkompaniets militära ballong på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering G-EBGF 41 från sidan. På Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923 (ILUG).

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering på Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923 (ILUG).

Fem stycken holländska flygplan Fokker D VII under uppvisning på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Flygplatsen i Piteå, vintertid. Människor i arbete kring flygplan. Åskådare omkring.

Flygplatsen i Piteå, vintertid. Fyra flygplan med skidor. Människor i rörelse.

Invigningen av Bromma flygfält i juni 1936 i samband med Ilis-utställningen.

Employees at North American return to work after witnessing an air show sponsored by the company

Employees at North American return to work after witnessing an air show sponsored by the company

Flyguppvisning med flygplan B 18 under Flygets dag på F 2 Hägernäs 1945

Flyguppvisning vid Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]

[Paris International Air Show 1953]