PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Kantoorgebouw Oranje Nassaumijnen | Oranje Nassaumijnen Office building

Deseronto Archive Photos

Deseronto Archive Photos

Deseronto Archives

Kantoorgebouw Unilever | Unilever Office building

Deseronto Archive Photos

Kantoorgebouw Petrolea | Petrolea Office Building

Kantoorgebouw Unilever | Unilever Office Building

Gebouw voor vreemdelingenverkeer | Tourist Information Office

Kantoorgebouw Pensioenfonds | Pension Fund Office Building

Bankgebouw HAV | HAV Bank

Bankgebouw Geldersche Credietvereeniging | Credit Bank

Factorij Nederlandsche Handel Maatschappij | Dutch Trading Company Factory

Post- en Telegraafgebouw | Post and Telegraph Office

Goederenkantoor Nederlandse Spoorwegen | Goods Office Dutch Railway Company

Kantoorgebouw Gemeentegiro | Giro Bank Office building

Bankgebouw HAV | HAV Bank

Kantoorgebouw | Office Building

Administratiegebouw Nederlandse Spoorwegen | Dutch Railway Company Office Building

Kantoorgebouw West-Java Handelmaatschappij | West-Java Trading Company

Kantoorgebouw Gemeentegiro | Giro Bank Office building

Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 | De Nederlanden van 1845 Office Building

Werkkamer Architectenbureau Buys | Studio Buys Architectural Office

Kantoorgebouw Hermes | Hermes Office Building

Geologisch Instituut | Institute of Geology

Hoofdgebouw Provinciaal Elektriciteitsbedrijf | Main Building Electricity Company

Bankgebouw Nationale Bankvereniging | National Bank Association Building

Kantoorgebouw Nillmij | Nillmij Office Building

Rustkamer voor telefonisten | Resting place for telephone operators

Kantoorgebouw Unilever | Unilever Office building

Rederijkantoor De Ruyterkade | De Ruyterkade Shipping Company

Miami Hardward Paint & Glass Company

Bankgebouw Rotterdamse Bankvereniging | Rotterdam Bank Association Building

Gebouw De Telegraaf | De Telegraaf Building

Nederlandse Handel Maatschappij | Dutch Trading Company

Stedelijke Hypotheekbank | Municipal Mortgage Bank

Beeldhouwwerk Levensverzekeringsmaatschappij 'De Nederlanden van 1845' | Sculpture 'De Nederlanden van 1845' Life-insurance Company

Kantoorgebouw Pensioenfonds | Pension Fund Office Building

Interieur kantoorgebouw | Office Building Interior

Atelier Liberty | Liberty Studio

Kantoorgebouw Unilever | Unilever Office Building

Beeld Gijsbrecht van Amstel | Gijsbrecht van Amstel Sculpture

Administratiegebouw Nederlandse Spoorwegen | Dutch Railway Company Office Building

Geologisch Instituut | Institute of Geology

Kantoorgebouw Geneeskundige Dienst | Public Health Service Office Building

Verzamelgebouw De Volharding | De Volharding Multi-user Building

Kantoorgebouw Unilever | Unilever Office building

Verzekeringsmaatschappij De Algemene | De Algemene Insurance Company

Bestuurskamer De Volharding | De Volharding Board Room

Bankgebouw Nederlands-Indische Escompto Maatschappij | Bank of Dutch Indies Escompto Company

Kantoorgebouw Oranje Nassaumijnen | Oranje Nassau Mines Office Building

Telefooncentrale | Telephone Exchange

Kantoorgebouw Geneeskundige Dienst | Public Health Service Office Building

Interieur Amstelbank | Amstel Bank Interior

Buitenvitrine Verkoopcentrale Electriciteitsmaatschappij | Show-case Electricity Company Office Building

Kantoorgebouw De Nederlanden van 1845 | De Nederlanden van 1845 Office Building

Kantoorgebouw Petrolea | Petrolea Office Building

Drukkerij Hermes | Hermes Printing Office

Verzamelgebouw De Volharding | De Volharding Multi-user building

Gebouw De Arbeiderspers | De Arbeiderspers Building

Bankgebouw Pierson Heldring Pierson | Pierson Heldring Pierson Bank

Post en Telegraafgebouw | Post and Telegraph Office

Verzamelgebouw De Volharding | De Volharding Multi-user Building

Hoofdgebouw Pasar Glodok | Pasar Glodok Main Building

Bataviasche Afdelingsbank | Batavia Bank

Kantoorgebouw Holland House | Holland House Office Building

Gebouw De Arbeiderspers | De Arbeiderspers Building

Bankgebouw Rotterdamse Bankvereniging | Rotterdam Bank Association Building

Beeldhouwwerk Gebouw De Utrecht | Sculpture De Utrecht Building

Bankgebouw Pierson Heldring Pierson | Pierson Heldring Pierson Bank

Kantoorgebouw De Telegraaf | De Telegraaf Office building

Kantoorgebouw Levensverzekeringsmaatschappij | Life-insurance Company Office Building

Geologisch Instituut | Institute of Geology

Kantoorgebouw Noordzee | Noordzee Office Building

Kantoorgebouw Gemeentegiro | Giro Bank Office building

Bankgebouw HAV | HAV Bank

Trappenhuis De Volharding | De Volharding Staircase

Kantoorgebouw Borneo | Borneo Office Building

Post en Telegraafgebouw | Post and Telegraph Office

Vergaderzaal De Arbeiderspers | De Arbeiderspers Meeting Room

Kantoorgebouw Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht | Life-insurance Company Building De Utrecht

Bankgebouw HAV | HAV Bank

Kantoorgebouw Noordzee | Noordzee Office Building

Hoofdgebouw Pasar Glodok | Pasar Glodok Main Building

Gebouw De Telegraaf | De Telegraaf Office building

Kantoorgebouw en fabriek Tobacco | Tobacco Factory and Office Building

Laboratoriumcomplex Geologisch Instituut | Laboratories Geological Institute

Interieur kantoor | Office Building Interior

Uitgeverij Martinus Nijhoff | Martinus Nijhoff Publishers

Kantoorgebouw Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht | Life-insurance Company Building 'De Utrecht'

Beeldhouwwerk Assurantiemaatschappij 'De Algemeene' | Sculpture 'De Algemeene' Insurance Company

Gebouw De Arbeiderspers | De Arbeiderspers Building

Bataviasche Afdelings Bank | Batavia Bank

Kantoorgebouw | Office Building

Kantoorgebouw Pensioenfonds | Pension Fund Office Building

Gebouw De Arbeiderspers | De Arbeiderspers Building

Bankgebouw Nationale Bankvereniging | National Bank Association Building

Kantoor en opslag voor bloembollen | Office building and storage for flower bulbs

Verzamelgebouw De Volharding | De Volharding Multi-user building

Western Union building in Hialeah, Florida