PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

STAUR GÅRD, FLYFOTO

LANG-REE. FLYFOTO, STANGE

FRISHOLM GÅRD, FLYFOTO

HUSE GARD, FLYFOTO

SÅSTAD SKOLE. FLYFOTO, STANGE

ØVRE KNAPHOLEN GÅRD, FLYFOTO

SØNDRE HESTNES GÅRD, FLYFOTO

MOSEBEKKEN (MOSEBÆKKEN) GÅRD, FLYFOTO

SKOGEN GÅRD, FLYFOTO

Sakslund med kulturlandskap, sett mot sørøst, flyfoto

PÅ TOMTA TIL SANDERUD SUKEHUS. FLYFOTO, HJELLUM

SKABERUD SAGA, STANGE ALMENNING SAG OG HØVLERI, SKABERUD GARD, FLYFOTO, 1953. SE STANGE HISTORIELAGS ÅRBOK"GAMMALT FRA STANGE OG ROMEDAL 2009" S. 189.

ROMEDAL BRENNERI, FLYFOTO

RASENSJØEN, FLYFOTO

BØVERSTAD. FLYFOTO

RE LILLE (REE), FLYFOTO

NEDRE MOSTUE (MORSTU) GÅRD, STRANDLYKKJA, Flyfoto av den gamle gjestgiver og skysstasjonsgården. Låven ble revet i 1957 for å gi plass til utvidelse av riksveg 50 som ble anlagt forbi her ca. 1963-65. Fra nederste høyre hjørnet og på skrå oppover til gårdstunet gikk den gamle Kongevegen. Gården er nå revet i forbindelse med anleggelse av ny E6 og jernbane.

ILE GÅRD, STANGE VESTBYGD, FLYFOTO

NEDRE RØHNE GÅRD, FLYFOTO

ØVRE GILLUND, STANGE VESTBYGD, FLYFOTO

SAXLUND (SAKSLUND) GÅRD, FLYFOTO

FURUNESBAKKEN GÅRD, FLYFOTO

VAALE GÅRD, VÅLE, FLYFOTO, 1949. SE STANGE HISTORIELAGS ÅRBOK"GAMMALT FRA STANGE OG ROMEDAL 2009" S. 83.

RASENSJØEN, FLYFOTO

RØNE NORDRE, GNR. 53-2 I FORGRUNNEN OG I BAKGRUNNEN RØNE GNR. 53-1

STAUR FORSØKSGÅRD, FLYFOTO

KORSØDEGÅRDEN, FLYFOTO

VEVLA (VEFLEN) GÅRD, FLYFOTO

ALM ØSTRE, FLYFOTO