PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Höör - Hörby Järnväg, HHyJ ångvagn.

Gärds Härads Järnväg, GHJ ångvagn 2.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

Ångvagn (vagndelen Atlas) nr. 1 vid Höör - Hörby Jernväg (Järnväg). Tillverkad vid Nydqvist & Holm, Trollhättan, 1882. No 162.

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm. Leveransfoto.

Östra Wärmlands Järnväg, ÖWJ ångvagn.

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm. Leveransfoto.

Växjö - Alvesta Järnväg, WAJ ångvagn 1.

Vislanda - Bolmens Järnväg, ViBJ Ångvagn vid leveransen 1883.

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg, OFWJ Ångvagn 2 "Oxelösund".

Vislanda - Bolmens Järnväg, ViBJ ångvagn.

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ ångvagn 1.

DONJ Majorn. Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg.Wintjern

Itranite lastplats. Ångvagn "Majorn"

BHJ ångvagn 5. Vagnen är på OFWJ, Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg. Ångvagnen tillverkad 1892.

Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnvägs ångvagn Majorn. I förgrunden spåret till Åg.

Wintjärn "Majorn"

Lastplats med timmeruppfordringsverk. DONJ ångvagn "Majorn" smalspår spårvidd 891

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ ångvagn 2.

DONJ "Majorn" och BC 77 el 78. Snöplog skymtar till vänster.

Ångvagn, kostruerad och byggd år 1892 av Målaremästare Cederholm, Ystad. Tillhör Ystads Fornminnesförening.

Cederholms ångvagn i Ystad.Konstruerad och byggd år 1892. Tillhör Ystads Fornminnesförening.

Invigning. Halmstad - Nässjö Järnväg, HNJ, bandelen Vaggeryd - Jönköpings Hamn. HNJ ångvagn.

HNJ ångvagn. Skiss.

Cederholms ångvagn.

Anhalt i Skogsryd.

Borås - Herrljunga Järnväg, BHJ ångvagn

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ K 22. Längs till höger syns OFWJ ångvagn 1.

Eskilstuna C år 1899.

Eskilstuna Centralstation. Stationen byggdes av Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ, 1876. Namnet Eskilstuna Central tillkom 1895 då Norra Södermanlands Järnväg öppnade Eskilstuna Norra och Esilstuna Södra station.Ångvagnen till vänster i bild ska enligt uppgift ha trafikerat sträckan Eskilstuna-Kvicksund åtminstone så sent som 1905.Ångloket framför stationshuset är ett av de sju lok som OFWJ anskaffade från Stewart Manchester England 1874-1875.På spåret i mitten av bilden syns ett flertal treaxliga malmvagnar från OFWJ och Frövi-Ludvika Järnväg, FLJ. Däribland OFWJ 682.I bakgrunden skymtas Fors kyrka.

Lokstallarna vid Eskilstuna C. Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ K 22 med i bild. Längst till höger syns OFWJ ångvagn 1.

Oxelösund - Flen - Västmanland Järnväg, OFWJ K 22, OFWJ godsvagn 457, OFWJ godsvagn 219, ångvagn 1

Ångvagnen vid Skogsryd. Borås - Herrljunga Järnväg, BHJ.

Skogsryd hållplatsÅngvagnen vid SkogsrydBorås Herrljunga järnvägs ångvagn 1899.John Wolds Bokhandel 1900

Lustresor, inspektioner längst Malmbanan. Personalen vid pumpen och en station. Lustigt fordon, gammal ångdressin från Luudvik, Vänesberg.

Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ ångvagn i närheten av Oskarström.

Borås - Herrljunga Järnväg, BHJ ångvagn 5 "Ångvagnen" vid Skogsryd hållplats.

Skogsryd hållplatsÅngvagnen vid SkogsrydBorås Herrljunga järnvägs ångvagn 1899.John Wolds Bokhandel 1900

Skogsryds hållplatsÅngvagnen vid SkogsrydBorås Herrljunga järnvägs ångvagn 1899.John Wolds Bokhandel 1900

SOEJ ångvagn Stationen i näsum med folksamling,

Halmstad - Nässjö Järnväg. HNJ. Ångvagn. Nissabron vid Oskarsström.

Ångmotorvagn på linjen Oxford & Cambridge.

Ångvagn vid Skogsryd hållplats.

Spårarbete på linjen.

Anhalt i Skogsryd.

Vikbolandsbanan, VB ångvagn

Dala - Häsinglands Järnväg, DHdJ ångvagn "Sofia Jansson". DHdJ lokstallar skymtar i bakgrunden.

Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ lok 17.

Statens Järnvägar, SJ Qn 174 och Pb 376

Stationen med ULJ ångvagn , Uppsala - Länna Järnväg

DJ Ångvagn Auto 1 vid ankomsten. Vagnen tillverkades av Mekaniska Verkstad och Waggonfabrik i Arlöv. En länkaxelvagn. Slopades och skrotades 1937.

Rälsbuss Dalslands Järnväg, DJ ångvagn "Auto No 1".

Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg, SOEJ ångvagn 1.

Dala - Hälsinglands Järnväg, DHdJ ångvagn "Sofia Jansson".

Ångvagn med tåg, Ångvagnen byggdes av Waggonfabriken i Arlöv 1907 enligt franska Purreysystemet. På grund av skötselsvårigheter använd som vanlig vagn efter några år. Slopad 1940 och ersattes med rälsbuss. (textinformation från vykort)

Näsum station.SOEJ ångvagn.

DJ Ångvagn Auto 1. Leveransfoto. Ångvagnen på vändskiva. Vagnen tillverkades av Mekaniska Verkstad och Waggonfabrik i Arlöv. En länkaxelvagn. Slopades och skrotades 1937.

Järnvägsstationen i Näsum år 1908 med en ångvagn i förgrunden.

Kävlinge-Barsebäcks Järnväg, KjBJ ångvagn 2.

LJ ångvagn 4 under byggnaden. Ångvagnen tillverkades av Arlöv, tillverkningsnummer 5. Den har tillverkats med panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux.

Lidköping-Kållands Järnväg LJ ångvagn 4. Interiör av klass 3.

Lidköping-Kållands Järnväg LJ ångvagn 4.

MHJ ångvagn 1. Ångvagnen tillverkades av Waggonfabriken i Arlöf. Den har tillverkats med panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux. Utan maskineri användes vagn som personvagn. Skrotades 1964.

Mjölby - Hästholmens Järnväg, MHJ ångvagn 1.

Mjölby - Hästholmens Järnväg, MHJ ångvagn 1.

Stationen med Kävlinge - Barsebäcks Järnväg, KjBJ ångvagn

Mjölby - Hästholmens Järnväg, MHJ ångvagn 1.

Kävlinge - Barsebäcks Järnväg, KjBJ, KjBJ ångvagn, Barsebäckshamn 1909.

LJ ångvagn 4. Lindköping Järnvägs personal med ångvagn. Ångvagnen tillverkades av Arlöv, tillverkningsnummer 5. Den har tillverkats med panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux. Troligen leveransfoto. Skrotades 1960.

MHJ ångvagn 1. Ångvagnen tillverkades av Waggonfabriken i Arlöf. Den har tillverkats med panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux. Utan maskineri användes vagn som personvagn. Skrotades 1964. Bilden är troligen tagen vid leveransen.

Näsum stationSOEJ 1ångv. Arlöf 1907.

MÅJ AC 1. Ångvagnen tillverkades av Waggonfabriken i Arlöv. Den hade panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux.

MÅJ AC 10. Ångvagnen tillverkades av Waggonfabriken i Arlöv. Den hade panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux.

Mönsterås Järnväg, MÅJ AC 10.

Vykort föreställande Dalskog järnvägsstation. På spåret syns ångmotorvagnen "August" med släp. Ångmotorvagnen August byggdes av Arlövs Mekaniska Verkstad och levererades 1907.

Centralstation i Eskilstuna.

Mönsterås Järnväg, MÅJ AC 10.

Mekaniska verkstaden i Åmål.

Ångvagn vid Näsum station. Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg, SOEJ ångvagn 1.

Dubbelspårsbanbyggnad Göteborg - Alingsås, år 1911 - 1916. ATLAS Stockholm NE 1061 LITT.R.K.1.Denna sträcka består av 2 bandelar (Göteborg - Lerum nr 347 och Lerum - Alingsås nr 346.)

VVBJ ångvagn. Tillverkades av Arlöv Verkstad, tillverkningsnummer 9. Den har tillverkats med panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux.

VVBJ ångvagn. Tillverkades av Arlöv Verkstad, tillverkningsnummer 9. Den har tillverkats med panna och maskineri från den franska firman Purrey i Bourdeaux.

LTJ ångvagn 4, system Purrey

Järnvägsstationen i Hallstavik.

Karlskrona - Växjö Järnväg, CWJ lokstall, Vexiö. CWJ lok 8 .WAJ ångv.

Det fanns grustag söder om Skogshall. SRJ Godsvagn 115.

Grusgrop vid Skogshall.

VVBJ ångvagn med släpvagn. Vagnen var tillverkat 1911 av Arlöf.

SRJ ångvagn.

GDJ ångmotorvagn 1 1924 för Falun-Sågmyra tillverkat hos Sentinel Commel England

Gävle - Dala Järnväg, GDJ Ångmotorvagn 1.

Gävle - Dala Järnväg, GDJ ångvagn 1, förardelen>GDJ:s ångmotorvagn var en "standardvagn" av fabrikat Sentinel utrustad med deras ångmotor, dvs en snabbgående flercylindrig maskin som inte driver direkt utan via en växellåda./kfJo en 2 cyl fö samma som typ som i Last bilarna. Senare Sentinell Ångvagnar än GDJs var mycket modernare, ej Kedja som del i kraftöverföringen, automatisk stoker & vattenmatning till pannan, boggier, m.m.

Gävle - Dala Järnväg, GDJ Ångmotorvagn 1.

Repbäcken station. Stationsmästare Per Gustaf Åsbrink och byråvaktmästare Brandt, Gävle. Gävle-Dala Järnvägar, GDJ ångvagn.

Växjö - Alvesta Järnväg, WAJ ångvagn 1.

Halmstad - Nässjö Järnväg HNJ, ångvagn; Järnvägsmuseet.. Ark nr 46.

Ångdressinen från Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ.

Ångdressinen från Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ.

Ångdressinen från Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ.