The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Z.V.H. den Soesoehoenan, Goesti Kangdjeng Ratoe Hemas en den Gouverneur van Midden-Java, den Heer A.H. Neys in de Kaboepaten van Rembang

Z.V.H. den Soesoehoenan, Goesti Kangdjeng Ratoe Hemas en den Gouverneur van Midden-Java, den Heer A.H. Neys in de Kaboepaten van Rembang

 
 
description

Summary

Groepsfoto van de Soesoehoenan met zijn echtgenote Goesti Kangdjeng Ratoe Hemas en de gouverneur van Midden-Java A.H. Neijs in de Kaboepaten (woning van de regent) van Rembang. Foto in het fotoalbum met 14 foto's ter herinnering aan het bezoek van de Soesoehoenan Pakoe Boewono X van Soerakarta Hadiningrat, aan Cepu (Tjepoe) en omgeving op 14 juni 1933.

date_range

Date

1933
create

Source

Rijksmuseum
copyright

Copyright info

Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication ("CCO 1.0 Dedication")