PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Wool-collection-for-soldiers-in-Rome-142353166209

Wool-collection-for-soldiers-in-Rome-142353166209

 
 
description

Summary

In Rome there is currently a collection drive for wool for the soldiers. On the picture the collection sacks are being emptied of their contents in one of Rome's schools.
Svenska: I Rom pågår för närvarande en insamling av ylle för soldaterna. På bilden tömmas insamlingssäckarna på sitt innehåll i en av Roms skolor.

date_range

Date

29/11/1941
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

Public Domain