PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs butiker, närmast Frans Wilhelm Österbergs klädesbutik följt av Johan Conrad Krouthéns manufakturaffär. Den sistnämndes rörelse drevs vid tiden för bilden av dennes änka Hilda, född Åberg. Byggnaden uppfördes 1852 efter ritningar av Jonas Jonsson.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs butiker, närmast Frans Wilhelm Österbergs klädesbutik följt av Johan Conrad Krouthéns manufakturaffär. Den sistnämndes rörelse drevs vid tiden för bilden av dennes änka Hilda, född Åberg. Byggnaden uppfördes 1852 efter ritningar av Jonas Jonsson.