PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Vy mot Linköping från Tannefors sluss. Närmast till höger ses stadens vattenverk. Bilden har daterats till 1890-tal.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss. Närmast till höger ses stadens vattenverk. Bilden har daterats till 1890-tal.