The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Vättlösa kyrka - KMB - 16001000009028

Similar

Vättlösa kyrka - KMB - 16001000009028

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Interiör mot altaret. Valven i taket slogs mot medeltidens slut. Det finns spår av gamla målningar. Dessa putsades över 1910 och de nuvarande jugendinspirerande schablonmålningarna tillkom.
Kategori: (02) Interiörer

date_range

Date

1962
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden