The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Västra Eds kyrkoruin - KMB - 16000200091157

Similar

Västra Eds kyrkoruin - KMB - 16000200091157

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Teckning av kyrkan, mot söder, samt planritning, avfotograferad. Ur N o S Tjust Häraders antiquariska förråd, Västerviks läroverksbibliotek.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden