picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Västra Centralbanans Järnväg, VCJ, Stationshuset från gatusidan.

Västra Centralbanans Järnväg, VCJ, Stationshuset från gatusidan.