The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Västerlövsta kyrka - KMB - 16000200141736

Similar

Västerlövsta kyrka - KMB - 16000200141736

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Altarskåp, 1510-1529. Detalj av inre målning på skåpets undre vänstra flygeldörr.
Kategori: (05) Altarprydnader, detaljer

date_range

Date

1959
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden