The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Västerlövsta kyrka - KMB - 16000200140537

Similar

Västerlövsta kyrka - KMB - 16000200140537

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Predikstol, 1790-tal.
Kategori: (02) Predikstolar

date_range

Date

1957
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden