The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Västerås Domkyrka - KMB - 16001000258964

Similar

Västerås Domkyrka - KMB - 16001000258964

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Gravsten över Åke Johansson Bååt d. 1588 och Kristina Turesdotter Trolle d. 1609. Inmurad i södra väggen. Detalj.
Kategori: (09) Gravar

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden