The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Västeråkers kyrka - KMB - 16000200140837

Similar

Västeråkers kyrka - KMB - 16000200140837

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Slutstensplatta av skulpterad ek föreställande manligt helgon.
Kategori: (02) Interiörer, detaljer

date_range

Date

1957
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden