The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Västanfors kyrka - KMB - 16001000245164

Similar

Västanfors kyrka - KMB - 16001000245164

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kalkduk i rödvit sidenatlas. Kantad med guldspets, 1720-1740-talen. Detalj av spets.
Kategori: (07) Textilier

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden