The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Värö kyrka - KMB - 16000200035353

Similar

Värö kyrka - KMB - 16000200035353

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan från sydöst. Snabbinv.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1918
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden