PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Värnpliktige fyller madrassen med halm i källaren på Göta artilleriregemente A2.

Värnpliktige fyller madrassen med halm i källaren på Göta artilleriregemente A2.

description

Summary

Bilden kom in via Armémuseums insamlingsprojekt "Lumpen – identitet och materiella minnen". Projektet var det största insamlings- och forskningsprojektet i Armémuseums historia. Projektet inleddes under 2011 mot bakgrund av att den allmänna värnplikten i fredstid avskaffades året dessförinnan. Syftet var att dokumentera minnen från värnplikten innan de glömdes bort och att få ny kunskap kring de tusentals föremål med koppling till lumpen som finns i Armémuseums samlingar. Projekt avslutades på vår 2014. Allt insamlat material bevaras i Armémuseums arkiv och finns tillgängligt för forskning.

date_range

Date

01/01/1960
create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.