The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200170964

Similar

Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200170964

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Norra tvärskeppet, konsol i nordöstra hörnet, efter restaurering.
Kategori: (02) Interiörer, detaljer

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden