The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Vårkumla kyrka - KMB - 16001000007466

Similar

Vårkumla kyrka - KMB - 16001000007466

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Valvhjässa. Korvalvet efter restaurering. Kormålningarna är troligtvis utförda på 1600-talet.
Kategori: (03) Kalkmålningar

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden