PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Vänersborgs station. Stationshus byggd 1866. Arkitekt C Adelsköld. Stationen hade banhall  från 1866 till1940.

Exploreplatform